Розпорядження
Одеського міського голови
№ 45 від 29.01.2019 р.

Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 45 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 14 грудня 2018 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:
1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 45-и громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 451 600 (чотириста п’ятдесят одна тисяча шістсот) грн згідно зі списками (додатки 1-5).
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 451 600 (чотириста п’ятдесят одна тисяча шістсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної грошової допомоги.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов


Страница создана: 2019.01.30 17:08