Внесено зміни розпорядженням №525-01р від 23.03.2010р.

Внесено зміни розпорядженням №478-01р від 29.04.2011р. 

Внесено зміни розпорядженням №39 від 23.01.2015р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 64-01 р від 09.02.2008

Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Державної програми „Вчитель”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 р. №379, на виконання підпунктів 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6., з метою соціального захисту:

1. Затвердити Положення про муніципальну виплату окремим категоріям працівників галузі „Освіта” м. Одеси (додаток 1).

2. Встановити з 01.01.2008 року щомісячну муніципальну виплату:
- у розмірі 100 грн. (КЕКВ 1343) молодим спеціалістам, які працюють у комунальних загальноосвітніх навчально-виховних закладах;
- у розмірі 200 грн. (КЕКВ 1343) головним бухгалтерам централізованих бухгалтерій;
- у розмірі 150 грн. (КЕКВ 1343) заступникам головних бухгалтерів централізованих бухгалтерій;
- у розмірі 100 грн. (КЕКВ 1343) іншим працівникам централізованих бухгалтерій;
- у розмірі 100 грн. (КЕКВ 1343) педагогічним працівникам та вихователям загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів для дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, №4, загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів №5, навчально–виховного комплексу „Дитячий будинок №9 – загальноосвітня школа – інтернат І ступеню для дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”, дитячого будинку „Перлинка”;

- у розмірі 100 грн. (КЕКВ 1343) працівникам господарських груп при централізованих бухгалтеріях відділів освіти райадміністрацій Одеської міської ради та управління освіти та науки Одеської міської ради;
- у розмірі 100 грн. (КЕКВ 1343) вихователям – молодим спеціалістам комунальних дитячих дошкільних закладів;
- у розмірі 100 грн. (КЕКВ 1343) медичним працівникам дитячих дошкільних закладів;
- у розмірі 100 грн. (КЕКВ 1343) медичним працівникам інтернатних закладів, ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, навчально-виховних комплексів, допоміжної школи №75, ДОСК „Вікторія”;
- у розмірі 100 грн. (КЕКВ 1343) бібліотечним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Затвердити кошторис видатків з муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі „Освіта” на 2008 рік, згідно з додатком 2.

4. Управлінню фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) здійснювати фінансування видатків, зазначених у пп. 2, 3 розпорядження, в межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік з галузі „Освіта”.

5. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради щорічно, при формуванні бюджетного запиту з галузі „Освіта”, передбачати видатки щодо фінансування щомісячної муніципальної виплати, зазначеної в пункті 2 розпорядження.

6. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 14.09.2007р. №982-01/р „Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі „Освіта” м. Одеси”.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Фідірко Т.Г.

Е. Гурвіц

 

Додаток 1
до розпорядження

Одеського міського голови
№ 64-01 р від 09.02.2008


ПОЛОЖЕННЯ
про муніципальну виплату окремим категоріям працівників галузі „Освіта” м. Одеси


1. Муніципальна надбавка встановлюється з метою соціального захисту та поліпшення матеріального стану найбільш незахищених категорій працівників галузі „Освіта” м. Одеси.


2. Муніципальна надбавка встановлюється працівникам галузі „Освіта” за категоріями, а саме:
• вчителям – молодим спеціалістам, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
• вихователям – молодим спеціалістам які працюють у загальноосвітніх навчально - виховних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
• працівникам централізованих бухгалтерій управління освіти та науки Одеської міської ради та районних відділів освіти (головним бухгалтерам, їх заступникам, керівникам груп, бухгалтерам, економістам, касирам, інженерам);
• педагогічним працівникам та вихователям загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів для дітей- сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, №4, загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів №5, навчально – виховного комплексу „Дитячий будинок №9 – загальноосвітня школа - інтернат І ступеня для дітей, позбавлених батьківського піклування”, дитячого будинку „Перлинка”;
• працівникам господарських груп при централізованих бухгалтеріях відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради та управління освіти та науки Одеської міської ради;
• вихователям – молодим спеціалістам, які працюють у дитячих дошкільних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
• медичним працівникам дитячих дошкільних закладів усіх типів;
• медичним працівникам шкіл-інтернатів, ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, навчально-виховних комплексів, допоміжної школи №75, ДОСК „Вікторія”;
• бібліотечним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.


3. Молодими спеціалістами вважати вчителів, вихователів-випускників вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо – кваліфікаційних рівнів, які працевлаштовані на підставі направлення на роботу в загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу, протягом трьох років з моменту працевлаштування.


4. Розмір муніципальної виплати встановлюється розпорядженням міського голови.


5. Муніципальна виплата нараховується тільки по основному місцю роботи, на підставі наказу керівника установи, пропорційно відпрацьованій нормі часу, але не більше суми, встановленої по відповідній категорії.


6. Кількість осіб, зазначених в додатку 2 розпорядження, для розрахунків обсягу видатків, може коливатися протягом року.


7. Сплата муніципальної виплати здійснюється у відповідності до чинного законодавства.


8. Муніципальна виплата не нараховується:
• під час відпустки зазначених категорій працівників;
• за час перебування їх на лікарняному листі.


9. Муніципальна надбавка виплачується з міського бюджету м. Одеси в межах загального фонду бюджету з галузі „Освіта”.


Керуюча справами                                            Т. Єршова


Страница создана: 2008.02.13 10:38