Розпорядження
Одеського міського голови
№ 141 від 26.02.2019 р.

Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси у 2019 році

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від 01 жовтня 2013 року № 1044-01р «Про затвердження «місцевих стимулів» для медичних працівників лікувально-профілактичних установ комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою соціального захисту найбільш незахищених категорій працівників та одиноких непрацюючих пенсіонерів, підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси:

1. Затвердити Положення про муніципальну виплату окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси у 2019 році (додаток 1).

2. Встановити з 01 січня 2019 року щомісячну муніципальну виплату:
2.1. У розмірі 100 (сто) грн молодим спеціалістам, які мають повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування та середню медичну освіту, а також фахівцям з вищою немедичною освітою клініко-діагностичних та інших лабораторій закладів охорони здоров’я (біологи, біохіміки, бактеріологи, мікробіологи), які працюють у закладах охорони здоров’я, фінансуються з бюджету м. Одеси, за винятком тих, які працюють на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини, лікарів-педіатрів та медичних сестер лікарів-педіатрів.
2.2. У розмірі 100 (сто) грн усім працівникам наступних комунальних установ:
- «Міський протитуберкульозний диспансер»;
- «Міський спеціалізований будинок дитини № 1»;
- «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»;
- «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом».
2.3. У розмірі 100 (сто) грн фахівцям із базовою та неповною вищою медичною освітою міських дитячих поліклінік, які обслуговують дітей у школах.
2.4. У розмірі 100 (сто) грн фінансово-економічним працівникам централізованих та самостійних бухгалтерій, які обслуговують заклади охорони здоров’я.
2.5. У розмірі 140 (сто сорок) грн працівникам (лікарі всіх спеціальностей, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники, молодший медичний персонал), які працюють у відділеннях новонароджених та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених пологових будинків.
2.6. У розмірі 200 (двісті) грн працівникам (лікарі всіх спеціальностей, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники, молодший медичний персонал), які працюють у відділеннях новонароджених та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, включаючи персонал виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги, дитячих міських лікарень.
2.7. У розмірі 200 (двісті) грн працівникам (лікарі, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодший медичний персонал) комунальної установи «Дитяча міська клінічна лікарня № 3», які надають медичну допомогу та здійснюють догляд за дітьми раннього віку, що перебувають у лікарні без родинного догляду, та які працюють у відділенні інтенсивної терапії.
2.8. У розмірі 200 (двісті) грн одиноким непрацюючим пенсіонерам: медичним працівникам, лікарям та фахівцям з базовою медичною освітою.

3. Затвердити кошторис з муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси у 2019 році (додаток 2).

4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради щорічно при формуванні бюджетного запиту по галузі «Охорона здоров’я» передбачати видатки щодо фінансування щомісячної муніципальної виплати, зазначеної в пунктах 2, 3 цього розпорядження.

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування зазначених видатків у межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси по галузі «Охорона здоров’я» за кодом ТПКВКМБ/ ТКВКБМС 2000 на відповідний рік.

6. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 25 січня 2018 року № 29 «Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси у 2018 році».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

Додатки


Страница создана: 2019.02.28 10:50