Розпорядження
Одеського міського голови
№ 143 від 01.03.2019 р.

Про затвердження Положення про почесне звання «Кращий працівник охорони здоров'я міста Одеси»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підняття престижу медичної професії, підвищення авторитету і пошани суспільства до працівників охорони здоров'я, а також моральної і матеріальної винагороди працівників, що зробили найбільш значущий внесок у розвиток і вдосконалення міської системи охорони здоров'я, досягли найкращих показників діяльності:
1. Затвердити Положення про почесне звання «Кращий працівник охорони здоров'я міста Одеси» (додається).
2. Встановити з 01 січня 2019 року працівникам системи охорони здоров'я міста, яким присвоєно звання «Кращий працівник охорони здоров'я міста Одеси», щомісячну муніципальну надбавку протягом всього часу його подальшої роботи у комунальних закладах охорони здоров'я м. Одеси, що фінансуються з бюджету міста, з урахуванням коефіцієнтів співвідношення посадового окладу до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, а саме:
- 1,72 – керівникам закладів охорони здоров’я;
- 1,69 – заступникам керівників закладів охорони здоров’я;
- 1,17 – лікарям;
- 0,89 – фахівцям з базовою і неповною вищою медичною освітою, спеціалістам з немедичних професій;
- 0,63 – молодшим медичним працівникам.
3. Доручити департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради щорічно:
3.1. Проводити відбір не більше 12-ти кандидатів на присвоєння почесного звання «Кращий працівник охорони здоров'я міста Одеси» відповідно до Положення.
3.2. При формуванні бюджетного запиту по галузі «Охорона здоров'я» передбачати асигнування на виплату муніципальної надбавки працівникам, яким присвоєно звання «Кращий працівник охорони здоров'я міста Одеси».
4. Доручити департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків у межах призначень, затверджених у бюджеті міста Одеси по галузі «Охорона здоров’я» на відповідний рік.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 01.03.2019 р. №143

Положення про почесне звання «Кращий працівник охорони здоров'я міста Одеси»

1. Почесне звання «Кращий працівник охорони здоров'я міста Одеси» (далі – Почесне звання) є відзнакою Одеського міського голови і присвоюється найбільш гідним працівникам міської системи охорони здоров'я за досягнення у сфері охорони здоров'я населення, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, досягнення високих результатів діяльності та значущого внеску у розвиток муніципальної галузі охорони здоров'я, а також за сприяння ефективному і стабільному функціонуванню закладів охорони здоров'я.
2. Почесне звання може бути присвоєно лікарям (включаючи керівників), фахівцям з базовою і неповною вищою медичною освітою, молодшим медичним працівникам, спеціалістам з немедичних професій комунальних закладів охорони здоров'я м. Одеси.
3. Почесне звання присвоюється розпорядженням міського голови один раз на рік з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника.
4. Висунення кандидатур на присвоєння Почесного звання здійснюється щорічно до 1 червня за поданням директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради на підставі рішення, прийнятого організаційним комітетом, створеним при департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.
5. Попередній розгляд кандидатур, висунутих трудовими колективами на присвоєння Почесного звання, проводиться в оргкомітеті департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради.
6. Висунення кандидатур для розгляду в оргкомітеті департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради на присвоєння Почесного звання проводиться в закладах охорони здоров'я гласно, з обговоренням кандидатур у трудових колективах.
7. Склад оргкомітету, порядок його роботи, щорічні номінації і критерії відбору кандидатів на присвоєння Почесного звання затверджуються наказом директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради.
8. Клопотання на присвоєння Почесного звання надаються закладами охорони здоров'я до оргкомітету департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради щорічно в термін не пізніше 20 травня.
9. Почесне звання повторно не присвоюється.
10. У випадку переходу працівника, якому присвоєно Почесне звання, на іншу посаду або у інший комунальний заклад охорони здоров’я м. Одеси за ним зберігається муніципальна надбавка, яка розраховується по коефіцієнту співвідношення до прожиткового мінімуму на момент присвоєння Почесного звання.
11. Особі, якій присвоєно Почесне звання, вручається свідоцтво з підписом міського голови, скріплене гербовою печаткою.
12. Вручення свідоцтва про присвоєння Почесного звання здійснюється міським головою або за його дорученням відповідним заступником міського голови під час урочистого заходу в присутності громадськості та представників засобів масової інформації.

Керуюча справами О. Оніщенко


Страница создана: 2019.03.01 15:55