Розпорядження
Одеського міського голови
№ 168 від 07.03.2019 р.

Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VІІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, від 15 лютого 2019 року, протокол № 2:

1. Надати адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою:
- 21 100 (двадцять одна тисяча сто) грн згідно з додатком 1;
- 26 240 (двадцять шість тисяч двісті сорок) грн згідно з додатком 2;
- 30 700 (тридцять тисяч сімсот) грн згідно з додатком 3;
- 123 060 (сто двадцять три тисячі шістдесят) грн згідно з додатком 4;
- 27 270 (двадцять сім тисяч двісті сімдесят) грн згідно з додатком 5;
- 7 070 (сім тисяч сімдесят) грн згідно з додатком 6;
- 100 130 (сто тисяч сто тридцять) грн згідно з додатком 7;
- 16 380 (шістнадцять тисяч триста вісімдесят) грн згідно з додатком 8.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 351 950 (триста п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- АТ «Одесаобленерго» Центральний РЕМ– 4 790 (чотири тисячі сімсот дев’яносто) грн;
- АТ «Одесаобленерго» Південний РЕМ – 1 110 (одна тисяча сто десять) грн;
- АТ «Одесаобленерго» Північний РЕМ – 4 300 (чотири тисячі триста) грн;
- Будинкоуправління № 2 Одеської КЕЧ району – 5 000 (п’ять тисяч) грн;
- ДП «Інтерраф» – 5 900 (п’ять тисяч дев’ятсот) грн;
- ЖБК «Гідробудівельник» – 4 450 (чотири тисячі чотириста п’ятдесят) грн;
- ЖБК «Жовтневий 25» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ЖБК «Китобой-3» – 3 550 (три тисячі п’ятсот п’ятдесят) грн;
- ЖБК «Ленінський-9» – 1 240 (одна тисяча двісті сорок) грн;
- ЖБК «Малиновський-13» – 7 000 (сім тисяч) грн;
- ЖБК «Якорь» – 3 850 (три тисячі вісімсот п’ятдесят) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 17 360 (сімнадцять тисяч триста шістдесят) грн;
- КП «ЖКС «Вузівський» – 6 590 (шість тисяч п’ятсот дев’яносто) грн;
- КП «ЖКС «Пересипський» – 1 620 (одна тисяча шістсот двадцять) грн;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 1 280 (одна тисяча двісті вісімдесят) грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 8 940 (вісім тисяч дев’ятсот сорок) грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» – 3 070 (три тисячі сімдесят) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» – 1 570 (одна тисяча п’ятсот сімдесят) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 106 360 (сто шість тисяч триста шістдесят) грн;
- ОСББ «Власник» – 3 120 (три тисячі сто двадцять) грн;
- ОСББ «Композитора Ніщинського 38» – 2 150 (дві тисячі сто п’ятдесят) грн;
- ОСББ «Кооператор-1» – 9 400 (дев'ять тисяч чотириста) грн;
- ОСББ «Малиновського-65» – 6 700 (шість тисяч сімсот) грн;
- ОСББ «Маршала Жукова 10 В» – 1 420 (одна тисяча чотириста двадцять) грн;
- ОСББ «На Скворцова» – 7 600 (сім тисяч шістсот) грн;
- ОСББ «Терешкової 2/3» – 1 460 (одна тисяча чотириста шістдесят) грн;
- ОСББ «Терешкової 45» – 2 320 (дві тисячі триста двадцять) грн;
- ОСББ «Шляховик-45» – 590 (п’ятсот дев’яносто) грн;
- ПП КК «Сервіс Паустовський» – 2 000 (дві тисячі) грн;
- ТОВ «Керуюча компанія Майстер» – 700 (сімсот) грн;
- ТОВ «Керуюча компанія «Суворовський» – 4 720 (чотири тисячі сімсот двадцять) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» − 78 520 (сімдесят вісім тисяч п’ятсот двадцять) грн;
- ТОВ «Теплодім-3» – 1 400 (одна тисяча чотириста) грн;
- ТОВ «Трансбуд-Проект» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- УДБК «Укрбуд» ТОВ «УК» «Жилфонд» Будинкоуправління № 1 – 5 490 (п’ять тисяч чотириста дев’яносто) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 16 380 (шістнадцять тисяч триста вісімдесят) грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.


Г. Труханов

Додатки 1-8


Страница создана: 2019.03.11 16:42