Розпорядження
Одеського міського голови
№ 175 від 12.03.2019 р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 21 січня 2019 року № 26 “Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради у 2019 році”

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції відповідних виконавчих органів Одеської міської ради та у зв’язку з виробничою необхідністю:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 21 січня 2019 року № 26 “Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради у 2019 році”:
1.1. У додатку до розпорядження:
1.1.1. У пункті 4 у колонці “Термін проведення навчання” цифру “16” замінити цифрою “15”.
1.1.2. У пункті 6 у колонці “Назва виконавчих органів Одеської міської ради, з яких направляються на навчання працівники, та їх кількість” слова та цифру “Відділ організаційного забезпечення діяльності керівного складу – 2” замінити словами та цифрою “Відділ організаційного забезпечення діяльності керівного складу – 1”, у зв’язку з чим у колонці “Загальна кількість слухачів” зазначеного пункту цифру “24” замінити цифрою “23”.
1.1.3. У пункті 10 у колонці “Назва виконавчих органів Одеської міської ради, з яких направляються на навчання працівники, та їх кількість” виключити слова та цифру “Відділ кадрової роботи – 1”, а слова та цифру “Відділ організаційного забезпечення діяльності керівного складу – 2” замінити словами та цифрою “Відділ організаційного забезпечення діяльності керівного складу – 1”, у зв’язку з чим у колонці “Загальна кількість слухачів” зазначеного пункту цифру “19” замінити цифрою “17”.
1.1.4. У пункті 12 у колонці “Назва виконавчих органів Одеської міської ради, з яких направляються на навчання працівники, та їх кількість” слова та цифру “Відділ організаційного забезпечення діяльності керівного складу – 2” замінити словами та цифрою “Відділ організаційного забезпечення діяльності керівного складу – 1”, у зв’язку з чим у колонці “Загальна кількість слухачів” зазначеного пункту цифру “20” замінити цифрою “19”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.

Г. Труханов
 


Страница создана: 2019.03.15 09:50