Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови № 338 від 03.05.2019 р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 206 від 21.03.2019 р.

Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VІІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, від 28 лютого 2019 року, протокол № 3:

1. Надати адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою:
- 24 260 (двадцять чотири тисячі двісті шістдесят) грн згідно з додатком 1;
- 162 200 (сто шістдесят дві тисячі двісті) грн згідно з додатком 2;
- 31 900 (тридцять одна тисяча дев’ятсот) грн згідно з додатком 3;
- 18 100 (вісімнадцять тисяч сто) грн згідно з додатком 4;
- 154 610 (сто п’ятдесят чотири тисячі шістсот десять) грн згідно з додатком 5.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 391 070 (триста дев’яносто одна тисяча сімдесят) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- АТ «Одесаобленерго» Центральний РЕМ – 8 330 (вісім тисяч триста тридцять) грн;
- АТ «Одесаобленерго» Південний РЕМ – 5 300 (п’ять тисяч триста) грн;
- АТ «Одесаобленерго» Північний РЕМ – 5 130 (п’ять тисяч сто тридцять) грн;
- ЖБК «Військовий Будівельник-3» – 2 500 (дві тисячі п’ятсот) грн;
- ЖБК «Київський – Збірний № 1» – 3 000 (три тисячі) грн;
- ЖБК «Якорь» – 780 (сімсот вісімдесят) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 23 220 (двадцять три тисячі двісті двадцять) грн;
- КП «ЖКС «Вузівський» – 4 000 (чотири тисячі) грн;
- КП «ЖКС «Пересипський» – 1 000 (одна тисяча) грн;
- КП «ЖКС «Північний» – 2 900 (дві тисячі дев’ятсот) грн;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 10 160 (десять тисяч сто шістдесят) грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 700 (сімсот) грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» – 8 000 (вісім тисяч) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» – 1 240 (одна тисяча двісті сорок) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 142 100 (сто сорок дві тисячі сто) грн;
- ОСББ «ЖК Прохоровський» – 10 000 (десять тисяч) грн;
- ОСББ «Капітан-2016» – 300 (триста) грн;
- ОСББ «Отрадне» – 6 000 (шість тисяч) грн;
- ОСББ «Слободка 1» – 800 (вісімсот) грн;
- ОСББ «Уют» – 1 000 (одна тисяча) грн;
- ТОВ «Керуюча компанія «Суворовський» – 3 000 (три тисячі) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» − 119 740 (сто дев’ятнадцять тисяч сімсот сорок) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 31 870 (тридцять одна тисяча вісімсот сімдесят) грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

Додатки 1 - 5


Страница создана: 2019.03.22 10:11