Розпорядження
Одеського міського голови
№ 459 від 31.05.2019 р.

Про надання адресної грошової допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 15 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 26 квітня 2019 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси:

1.Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 4-м ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 32 567 (тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят сім) грн згідно зі списком (додатки 1, 2).

2.Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 32 567 (тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят сім) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312074054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3.Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної грошової допомоги.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№ 459 від 31.05.2019 р.

СПИСОК
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках через Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
 

№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги  Сума
(грн)
1.  Хандусенко Іван Антонович  8 000
Всього:
 
8 000

 

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№ 459 від 31.05.2019 р.

СПИСОК
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках через публічне акціонерне товариство комерційного банку «Приват Банк»

№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги  Сума
(грн)
1.  Крикливенко Анатолій Сергійович 6 867
2. Куркін Григорій Олексійович 5 700
3. Овчаренко Тетяна Андріївна 12 000
Всього: 24 567

 

Керуюча справами О. Оніщенко


Страница создана: 2019.06.04 13:21