Розпорядження
Одеського міського голови
№ 803 від 02.09.2019 р.

Про надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VІІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, від 02 серпня 2019 року, протокол № 14:

1. Надати адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою:
- 22 160 (двадцять дві тисячі сто шістдесят) грн згідно з додатком 1;
- 90 375 (дев’яносто тисяч триста сімдесят п’ять) грн згідно з додатком 2;
- 95 490 (дев’яносто п’ять тисяч чотириста дев’яносто) грн згідно з додатком 3.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 208 025 (двісті вісім тисяч двадцять п’ять) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- ЖБК «Центральний-4» – 3 500 (три тисячі п’ятсот) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 7 060 (сім тисяч шістдесят) грн;
- КП «ЖКС «Вузівський» – 6 000 (шість тисяч) грн;
- КП «ЖКС «Північний» – 600 (шістсот) грн;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 5 000 (п’ять тисяч) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» – 800 (вісімсот) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 82 835 (вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять п’ять) грн;
- ОСББ «Дідріхсона 9» – 5 000 (п’ять тисяч) грн;
- ОСББ «Марсельське» – 1 000 (одна тисяча) грн;
- ОСББ «Партнер +» – 740 (сімсот сорок) грн;
- ТОВ «Керуюча компанія «Суворовський» – 1 700 (одна тисяча сімсот) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» − 49 940 (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сорок) грн;
- ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 7 580 (сім тисяч п’ятсот вісімдесят) грн;
- ТОВ «Теплодім-3» – 2 500 (дві тисячі п’ятсот) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 33 770 (тридцять три тисячі сімсот сімдесят) грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

 ДОДАТКИ


Страница создана: 2019.09.05 16:42