Розпорядження
Одеського міського голови
№ 807 від 05.09.2019 р.

Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року


Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 30 січня 2019 року № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році»:

1. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
1.1. Створити та затвердити персональний склад районних призовних комісій згідно зі статтею 16 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.2. Забезпечити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки міста Одеси необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними дільницями, господарським майном, автомобільним транспортом згідно зі статтею 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.3. До 20 вересня 2019 року перевірити укомплектованість медичних призовних комісій відповідними фахівцями, стан облаштування призовних дільниць та їхню готовність до проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу. Вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків. Результати перевірок оформити актами, копії яких надати до відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради не пізніше 27 вересня 2019 року.
1.4. Довести до відома керівників підприємств, установ, організацій і закладів освіти м. Одеси незалежно від підпорядкування та форм власності інформацію стосовно необхідності забезпечення ними своєчасного прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць згідно з частиною 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.5. Забезпечити своєчасне сповіщення призовників про необхідність прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеси керівниками житлово-експлуатаційних та інших організацій або підприємств і установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків згідно з частиною 9 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.6. Проінформувати відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради про підсумки чергового призову громадян України на строкову військову службу та про виконання плану відправок призовників до військ до 09 січня 2020 року.

2. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
2.1. Визначити наказом директора перелік лікувальних закладів для медичного обстеження і лікування призовної молоді та розіслати його до районних призовних комісій до 15 вересня 2019 року. Забезпечити виділення відповідними лікувальними установами міста Одеси лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу до складу районних призовних комісій на період з 01 жовтня до 31 грудня 2019 року. Відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» зазначені комісії забезпечити медикаментами, інструментарієм, медичним обладнанням.
2.2. Проконтролювати виділення коштів для обстеження на наявність ВІЛ-інфекції, маркерів гепатитів «В» і «С» у призовників, що направляються до військ.
2.3. Зобов’язати керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я:
- до 20 вересня 2019 року надати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеси амбулаторні картки, форми 025-У, 025-1-У з обов’язковою відміткою про флюорографічне та електрокардіографічне обстеження з плівками, проведення щеплення від захворювань, а також іменні списки громадян призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань;
- проводити стаціонарне та амбулаторне обстеження призовників у десятиденний строк безкоштовно. Призовників, які за станом здоров’я придатні до військової служби і підлягають відправці до військ, обстежувати на наявність ВІЛ-інфекції, маркерів гепатитів «В» і «С» та наркотичних захворювань;
- у лікувальних закладах, де здійснюється обстеження призовників, своїми наказами призначити посадових осіб, які особисто відповідатимуть за вказану роботу;
- відповідно до частини 8 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» під час проведення призову у триденний строк повідомляти відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки міста Одеси про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні;
- категорично заборонити заміну лікарів-фахівців – членів районних медичних комісій.

3. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській області у період проведення призову громадян на строкову військову службу (жовтень-грудень 2019 року) забезпечити охорону громадського порядку на призовних дільницях.

4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради спільно з департаментом культури та туризму Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки міста Одеси у період проведення призову організувати на районних призовних дільницях проведення військово-патріотичних, культурно-масових заходів із залученням представників трудових колективів, учасників бойових дій, ветеранів війни та військової служби, українського козацтва.

5. Для контролю за підготовкою та проведенням призову, надання практичної допомоги районним призовним комісіям створити оперативну групу Одеської міської ради та затвердити її склад (додається).

6. Відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради:
6.1. Складом оперативної групи перевірити діяльність районних адміністрацій Одеської міської ради стосовно підготовки до призову, готовність районних призовних комісій та районних призовних дільниць до виконання завдань за призначенням; контролювати їхню роботу у ході призову. Про стан готовності до призову громадян України на строкову військову службу доповісти міському голові та Одеській обласній призовній комісії з наданням копій актів перевірок до 27 вересня 2019 року.
6.2. Доповідну записку за підсумками призову громадян України на строкову військову службу надати міському голові та Одеській обласній призовній комісії до 15 січня 2020 року.

7. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради постійно висвітлювати хід чергового призову громадян на строкову військову службу.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г. Труханов

Додаток
до розпорядження
міського голови
№ 807 від 05.09.2019 р.

СКЛАД
оперативної групи Одеської міської ради

Герасименко Андрій Іванович - керівник оперативної групи – начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради.

Члени оперативної групи:

Гончаренко Надія Вікторівна - перший заступник директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;

Кравченко Вячеслав Сергійович - головний спеціаліст відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради;

Михайлов Євген Михайлович - головний спеціаліст відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради.

Керуюча справами                                О. Оніщенко


Страница создана: 2019.09.05 17:27