Розпорядження
Одеського міського голови
№ 947 від 07.10.2019 р.

Про створення робочої групи з питань формування комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запровадження механізму розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб:

1. Створити робочу групу з питань формування комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань формування комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 07.10.2019 р.
№ 947

СКЛАД
робочої групи з питань формування комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам

 
Орловський
Анатолій Йосипович
-

голова робочої групи, перший заступник міського голови; 

 
Вікован
Тетяна Георгіївна
 
-

заступник голови робочої групи, заступник директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради; 

Поліхранова
Юлія Вікторівна
-

секретар робочої групи, головний спеціаліст правового забезпечення департаменту міського господарства Одеської міської ради.

Члени робочої групи:
 
Ігнатова
Ольга Анатоліївна 
-

начальник відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради; 

Прейгер
Наталія Анатоліївна
 
-
заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
Романченко
Олена Олександрівна
 
-

заступник начальника відділу з питань фінансування соціального захисту та соціального забезпечення департаменту фінансів Одеської міської ради; 

Шевченко
Тетяна Вікторівна
-

заступник директора – начальник юридичного управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради.

Керуюча справами                   О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 07.10.2019 р.
№ 947

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань формування комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам


1. Робоча група з питань формування комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – робоча група) є колегіальним дорадчим органом, який має сприяти координації роботи створення комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам задля реалізації механізму розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а також формування фонду житла для проживання внутрішньо перемішених осіб.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є забезпечення:
3.1. Координації та узгодженості дій щодо створення комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, що забезпечить справедливий та прозорий механізм бальної системи розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
3.2. Оперативного вирішення питань, пов’язаних з формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо перемішених осіб.

4. Склад робочої групи:
4.1. Роботу групу очолює голова, який керує роботою цієї групи.
4.2. Склад та зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови за поданням голови робочої групи.

5. Проведення чергових та позачергових засідань робочої групи:
5.1. Скликання засідання здійснює голова робочої групи зі своєї ініціативи.
5.2. Секретар робочої групи повідомляє про час і місце проведення засідання робочої групи, а також про питання, що виносяться на її розгляд (порядок денний).
5.3. Членам робочої групи надаються проекти документів, що підлягають розгляду на засіданні робочої групи.
5.4. На засіданні в порядку, встановленому цим Положенням, може бути вирішене будь-яке питання, віднесене до відання робочої групи.
5.5. У випадку неможливості прибуття на засідання член робочої групи сповіщає про це секретаря робочої групи не пізніше ніж за один день до дня проведення засідання.
5.6. Член робочої групи, який не має можливості бути присутнім на засіданні робочої групи, має право направити до робочої групи свою думку стосовно питання, яке входить до порядку денного, у письмовій формі.
5.7. Засідання робочої групи визнається таким, що відбулось, якщо на ньому були присутні більше половини від загального складу робочої групи.
5.8. Протокол засідання робочої групи складається не пізніше семи днів після проведення засідання у двох примірниках.
5.9. Протокол підписує голова робочої групи та секретар робочої групи.

Керуюча справами                  О. Оніщенко

 


Страница создана: 2019.10.10 11:58