Розпорядження
Одеського міського голови
№ 960 від 08.10.2019 р.

Про виділення коштів з цільового фонду Одеської міської ради

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації гранту між Радою Європи і департаментом культури та туризму Одеської міської ради, спрямованого на виконання заходів національної мережі інтеркультурних міст України (ICC-UА) у 2019 році, яка є частиною міжнародної Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (далі – Грант):

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради здійснити виконання заходів Гранту, фінансування яких передбачено за рахунок коштів першого траншу.

2. Затвердити кошторис на використання коштів першого траншу Гранту в розмірі 90 529 (дев’яносто тисяч п’ятсот двадцять дев’ять) грн 36 коп. (додається).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати з цільового фонду Одеської міської ради 90 529 (дев’яносто тисяч п’ятсот двадцять дев’ять) грн 36 коп. на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради в УДКСУ у м. Одесі Одеської області.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 08.10.2019 р.
№ 960
 

КОШТОРИС
на використання коштів першого траншу Гранту

з/п
Назва статті витрат
Сума,
грн
1. Оплата послуг (крім комунальних) 80 596,36
2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 9 933,00
Разом 90 529,36

 

Керуюча справами                 О. Оніщенко

Страница создана: 2019.10.11 16:45