Розпорядження
Одеського міського голови
№ 974 від 15.10.2019 р.

Про організацію і проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 4.2 пункту 4 додатка 2 до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ, з метою збільшення економічної ефективності бізнесу шляхом впровадження на ринок інноваційних проектів українських розробників:

1. Оголосити з 17 жовтня 2019 року конкурс «Кращий інноваційний проект».

2. Затвердити Умови конкурсу «Кращий інноваційний проект» (додаток 1).

3. Створити конкурсну комісію з організації і проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект» та затвердити її склад (додаток 2).

4. Конкурсній комісії з організації і проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект» організувати його підготовку та проведення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

В.о. міського голови         А. Орловський

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 15.10.2019р.
№ 974

УМОВИ КОНКУРСУ «Кращий інноваційний проект»

1. Конкурс «Кращий інноваційний проект» (далі – Конкурс) проводиться в рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ, в наступні етапи:
- І етап – прийом заявок на участь у Конкурсі (з 17 жовтня по 08 листопада 2019 року);
- ІІ етап – презентація та захист проектів (з 14 по 20 листопада 2019 року);
- ІІІ етап – оголошення переможців Конкурсу (до 29 листопада 2019 року).

2. Вимоги до учасників Конкурсу.
У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, фізичні особи-підприємці та юридичні особи.
Не допускаються до участі в Конкурсі особи, які:
- залучаються в якості членів конкурсної комісії;
- подали завідомо недостовірні відомості та документи для участі в Конкурсі;
- перебувають у стадії припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

3. Конкурс проводиться за 3 номінаціями:
- І – краща інноваційна ідея – це проект, який є ідеєю, що знаходиться на ранніх стадіях розвитку чи може бути результатом науково-дослідних робіт;
- ІІ – успішний старт інноваційного проекту – це проект, який вже почав реалізовуватися;
- ІІІ – краща соціальна інновація – проект, що дозволяє внести вагомі зміни в соціальний та культурний добробут суспільства.

4. Для участі в Конкурсі учасник подає наступні документи:
- заявку на участь у Конкурсі (додається);
- інноваційний проект, скріплений підписом учасника та печаткою (для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб).
Документи подаються до конкурсної комісії особисто учасником або уповноваженою ним особою в паперовому та електронному виглядах. Секретарем конкурсної комісії перевіряється повнота поданих документів, які реєструються у Книзі реєстрації учасників Конкурсу в день їх подання.
Інноваційний проект має містити наступні розділи:
- найменування, мета, актуальність інноваційного проекту;
- призначення, сфера використання інноваційного проекту (короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямовано використання інноваційного проекту, споживача продукту, технологічного процесу тощо);
- переваги інноваційного проекту (соціальні, технічні тощо);
- бізнес-план;
- календарний план реалізації інноваційного проекту.

5. Переможці Конкурсу визначаються за наступними критеріями:
- актуальність інноваційного проекту;
- соціальна значимість інноваційного проекту;
- інноваційний підхід;
- можливість реалізувати інноваційний проект у реальних умовах.

6. Під час засідання конкурсної комісії ведеться протокол. Результати Конкурсу оформлюються протягом наступних 7 робочих днів протокольним рішенням, яке підписується головою та секретарем конкурсної комісії.

7. Переможці Конкурсу відзначаються дипломами та цінними подарунками, а також отримують право на безкоштовну участь зі своїми інноваційними проектами у виставках у рамках експозиції Одеського регіонального відділення Інноваційної палати України і використання у своїй документації та рекламних матеріалах звання переможця Конкурсу.
Учаснику, який не посів призове місце, вручається диплом учасника Конкурсу і подарунок.
Підсумки Конкурсу розміщуються на офіційному сайті Одеської міської ради.

Т.в.о. керуючої справами         С. Бедрега

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 15.10.2019 р.
№ 974

СКЛАД
конкурсної комісії з організації і проведення конкурсу
«Кращий інноваційний проект» 

Вугельман
Павло Володимирович
 
-

голова конкурсної комісії, заступник міського голови;

Тетюхін
Сергій Миколайович
 
-

заступник голови конкурсної комісії, директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради; 

Страхова
Тетяна Олександрівна

-

секретар конкурсної комісії, начальник відділу промисловості та підприємництва департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

 
 
 
Члени конкурсної комісії:
 
Беспоясна
Валентина Вільєвна
-

заступник директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради; 

Дяченко
Альона Володимирівна
-

заступник директора департаменту – начальник відділу по туризму департаменту культури та туризму Одеської міської ради; 

Жирова
Ірина Вячеславівна
 
-

заступник директора департаменту –  начальник відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу департаменту фінансів Одеської міської ради; 

Ілько
Олександр Васильович

-

директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради; 

Кобилянський
Станіслав Іванович
-

віце-президент Інноваційної палати України, президент Одеського регіонального відділення Інноваційної палати України (за згодою);

Потапенко
Анастасія Андріївна

-

заступник директора комунальної установи «Грантовий офіс «Одеса 5Т»;

Пятаєва
Олена Василівна

-

заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради; 

Сандул
Андрій Дмитрович

-

перший заступник начальника управління дорожнього господарства Одеської міської ради; 

Столбова
Ірина Євгенівна
 
-

заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Тачковська
Оксана Олегівна
 
-

заступник директора департаменту – начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;

Теплицький
Вячеслав Євгенович

-

директор комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси»; 

Тимчик
Юлія Анатоліївна

-

голова комісії з інноваційної та проектної діяльності Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою); 

Чистякова
Катерина Миколаївна

-

директор комунальної установи «Грантовий офіс «Одеса 5Т»;

Швидка
Ірина Володимирівна
-

заступник директора департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

Шульга
Оксана Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, планування та організації роботи департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

Янушкевич
Лариса Володимирівна
-

заступник начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради.

 
Т.в.о. керуючої справами                            С. Бедрега
 

ДОДАТОК до УМОВ 


Страница создана: 2019.10.17 09:32