Розпорядження
Одеського міського голови
№ 194 від 06.03.2020 р. 

Про надання адресної матеріальної
допомоги гр. Мозговому Ю.І.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Мозгового Ю.І., на підставі його заяви на особистому прийомі заступника міського голови – директора департаменту фінансів:

1. Надати адресну матеріальну допомогу гр. Мозговому Юрію Івановичу в розмірі 49 500 (сорок дев’ять тисяч п’ятсот) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 49 500 (сорок дев’ять тисяч п’ятсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, перерахувати 49 500 (сорок дев’ять тисяч п’ятсот) грн на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Свята Катерина-Одеса».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.


Г. Труханов


Страница создана: 2020.03.10 15:23