Внесено зміни розпорядженням № 546 від 26.06.2020 р.

Внесено зміни розпорядженням №438 від 25.05.2020 р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 286 від 03.04.2020 р.  

Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі чергового призову громадян України на строкову військову службу у травні-липні та жовтні-грудні 2020 року

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»:

1. Створити:
1.1. Київську районну призовну комісію та затвердити її персональний склад (додаток 1).
1.2. Малиновську районну призовну комісію та затвердити її персональний склад (додаток 2).
1.3. Приморську районну призовну комісію та затвердити її персональний склад (додаток 3).
1.4. Суворовську районну призовну комісію та затвердити її персональний склад (додаток 4).

2. Затвердити резервний склад комісій, зазначених у пункті 1 цього розпорядження (додаток 5).

3. Доручити головам комісій, зазначених у пункті 1 цього розпорядження:
3.1. Здійснити призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі 1993-2002 років народження, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Призов проводити на призовних дільницях міста Одеси згідно з переліком (додаток 6).
3.2. До 30 квітня та 20 вересня 2020 року перевірити укомплектованість призовних комісій відповідними фахівцями, стан облаштування призовних дільниць та їхню готовність до проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу. Вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків. Результати перевірок оформити актами, копії яких надати до відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради не пізніше 01 травня та 25 вересня 2020 року.

4. Затвердити графік засідань районних призовних комісій міста Одеси (додаток 7).

5. Рекомендувати керівникам районних військових комісаріатів міста Одеси (районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеси):
- довести до відома керівників підприємств, установ, організацій і закладів освіти міста Одеси, незалежно від підпорядкування та форми власності, інформацію стосовно необхідності забезпечення ними своєчасного прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць згідно з частиною 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
- проінформувати відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради про підсумки чергового призову громадян України на строкову військову службу та про виконання плану відправлення призовників до військ до 10 липня 2020 року та 11 січня 2021 року;

6. Рекомендувати житлово-експлуатаційним та іншим організаціям або підприємствам і установам, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власникам будинків забезпечити своєчасне оповіщення призовників про необхідність прибуття до призовних дільниць районних військових комісаріатів міста Одеси (районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеси) згідно з частиною 9 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

7. Доручити департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
7.1. Визначити перелік закладів охорони здоров’я для медичного обстеження і лікування призовної молоді та надати його до районних призовних комісій міста Одеси. Забезпечити виділення відповідними закладами охорони здоров’я лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу до складу районних призовних комісій на період з 01 травня по 31 липня та з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року.
7.2. Забезпечити обстеження призовників, що направляються до військкоматів, на наявність ВІЛ-інфекції, маркерів гепатитів «В» і «С».
7.3. Зобов’язати керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я:
- до 30 квітня 2020 року подати до районних військових комісаріатів міста Одеси (районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Одеси) амбулаторні картки форми 0,25-У, 0,25-1-У з обов’язковою відміткою про флюорографічне та електрокардіологічне обстеження з плівками проведення щеплення від захворювань, а також іменні списки громадян призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань;
- проводити безкоштовне стаціонарне та амбулаторне обстеження призовників у десятиденний строк;
- у триденний строк повідомляти відповідні районні військові комісаріати міста Одеси (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки міста Одеси) про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні, під час проведення призову.
7.4. Створити медичні комісії для проведення медичного огляду громадян призовного віку, які підлягають призову у травні-липні та жовтні- грудні 2020 року на строкову військову службу, та забезпечити їх медикаментами, інструментарієм, медичним обладнанням відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

8. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській області у період проведення призову громадян на строкову військову службу (травень-липень та жовтень-грудень 2020 року) забезпечити охорону громадського порядку на районних призовних дільницях відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

9. Доручити департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради спільно з районними військовими комісаріатами міста Одеси (районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки міста Одеси) у період проведення призову організувати на районних призовних дільницях проведення військово-патріотичних, культурно-масових заходів із залученням представників трудових колективів, учасників бойових дій, ветеранів війни та військової служби українського козацтва.

10. Створити оперативну групу Одеської міської ради для контролю за підготовкою та проведенням призову, надання практичної допомоги районним призовним комісіям та затвердити її склад (додаток 8).

11.Доручити відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради:
11.1. Складом оперативної групи перевірити готовність до призову районних призовних комісій та районних призовних дільниць. Контролювати їхню роботу під час призову. Про стан готовності громадян України до призову на строкову військову службу доповісти міському голові та Одеській обласній призовній комісії з наданням копій актів перевірок до 01 травня та 01 жовтня 2020 року.
11.2. Доповідну записку за підсумками призову громадян України на строкову військову службу надати Одеському міському голові та Одеській обласній призовній комісії до 15 серпня 2020 року та 15 січня 2021 року.

12. Департаменту інформації та зав’язків з громадськістю Одеської міської ради постійно висвітлювати хід чергового призову громадян на строкову військову службу.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г. Труханов

ДОДАТКИ


Страница создана: 2020.04.27 13:13