Внесено зміни розпорядженням №1331 від 29.12.2014р. 

 

 

Розпорядження
міського голови
№677-01р від 30.06.06р.

Про Координаційну раду козацьких організацій м. Одеси

        Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою консолідації та координації дій козацьких організацій, які діють на території м. Одеси, з діями органів місцевого самоврядування м. Одеси у розбудові суверенної держави – Україна на звичаєвих засадах козацтва – доброї волі, рівноправності, самоврядування, законності та гласності, знання та поваги до історії України, мови і культури українського народу, терпимості, забезпечення демократії, стабільності й злагоди в територіальній громаді, посилення ролі громадськості у житті міста:

        1. Створити Координаційну раду козацьких організацій м. Одеси та затвердити її склад

(додаток 1).

        2. Затвердити Положення про Координаційну раду козацьких організацій
м. Одеси (додаток 2).

       3. Начальнику управління інформації Одеської міської ради Щеглову Е.В. забезпечити інформаційне висвітлення роботи Координаційної ради козацьких організацій м. Одеси у засобах масової інформації.
Хід роботи Координаційної ради козацьких організацій м. Одеси висвітлювати в газеті “Одеський вісник”.

        4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови

Фідірко Т.Г.

Е. Гурвіц

 

 

                                                                                                                                               Додаток 1

                                                                                                                                               до розпорядження

                                                                                                                                               міського голови

                                                                                                                                               від 30.06.06р

                                                                                                                                               №677-01р

  

 

Склад

Координаційної ради козацьких організацій м. Одеси

    
Чайчук
Наталія
Олександрівна
 
            -    
начальник управління внутрішньої політики
Одеської міської ради;
Нетудихатко
Людмила
Олександрівна
           -     
завідувачка відділу зв'язків з громадськими
організаціями управління внутрішньої політики
Одеської міської ради;
 
Ємяшев
Валерій
Костянтинович
          -   
провідний спеціаліст відділу зв'язків з
громадськими організаціями
 
                                                      
Члени Координаційної ради:
 
Бараненко
Віктор
Миколайович
-
отаман Одеської обласної громадської організації
«Чорноморське козацтво ім. Антона Головатого»;
Безкровний
Олександр
Григорович
-
осавул міської громадської козацької організації
„Кочубеївський Кош”;
 
Герасименко
Іван
Сафронович
-
отаман міської громадської козацької організації
„Кочубеївський Кош”;
 
Гордіян
Валерій
Олександрович
-
начальник штабу міжобласної громадської
організації «Чорноморське козацтво»;
Гробовий
В’ячеслав
Миколайович
-
начальник служби безпеки Одеської обласної
громадської організації «Чорноморське козацьке
з’єднання Півдня України»;
Гуцалюк
Сергій
Борисовіч
-
отаман Чорноморського Гайдамацького з’єднання
Українського козацтва;
Добжинська
Світлана
Ільївна
-
начальник штабу «Чорноморське козацьке з’єднання»
Всеукраїнської громадської організації «Українське
козацтво»; 
Єлістратов
Сергій
Васильович
-
отаман Одеського обласного товариства
Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво»;
Жбанков
Леонід
Леонідович
-
начальник служби безпеки козацького товариства
«Отаман Сірко» Всеукраїнської громадської організації
«Українське козацтво»;
Зайков
Євген
Володимирович
-
отаман громадської організації „Молодіжна паланка”;
Карвацький
Алім
Миколайович
-
кошовий отаман міжобласної громадської організації
«Чорноморський округ» «Козацтво Запорозьке»;
Кіров
Вадим
Ігорович
-
отаман міського козацького товариства Чорноморського
Гайдамацького з’єднання Українського козацтва;
Коваль
Іван
Григорович
-
отаман Одеської обласної організації
Українських козаків «Одеська Січ»;
Кривобок
Вадим
Миколайович
-
отаман козацького товариства «Отаман Сірко» 
Всеукраїнської громадської організації
«Українське козацтво»;
Кротюк
Василь
Трофимович
-
отаман Одеської обласної громадської
організації «Чорноморське козацьке з’єднання
Півдня України»;
Мастеренко
Віктор
Захарович
-
отаман Одеської обласної громадської
організації Соборне козацтво України «Січ»;
 
Миронець
Павло
Тихонович
-
отаман громадської організації об’єднання звичаєвого
козацтва „Чорноморська Січ”;
Нєнов
Георгій
Олексійович
-
отаман коша крайового козацького товариства
« Чорноморське козацьке військо» Всеукраїнської громадської
організації «Українське козацтво»;
Новиков
Сергій
Георгійович
-
отаман міської організації козацтва Одеського
обласного товариства Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво»;
Пеструєв
Микола
Олександрович
-
отаман міжобласної громадської організації „Азово-Чорноморське
козацьке військо Південного регіону”
Петренко
Микола
Миколайович
-
кошовий отаман громадської організації
 „Молодіжна паланка”;
Петько
Анатолій
Іванович
-
отаман крайового козацького товариства
« Чорноморське козацьке військо» Всеукраїнської громадської
організації « Українське козацтво»;
Пукліч
Володимир
Вікторович
-
отаман «Чорноморське козацьке з’єднання»
Всеукраїнської громадської організації «Українське
козацтво»;
Руденко
Валерій
Тимофійович
-
начальник штабу Одеської обласної організації
Українських козаків «Одеська Січ»;
Рябєнко
Степан
Миколайович
-
отаман осередку Всеукраїнської громадської організації
«Козацтво Нової України» в Одеській області;
Свінцицький
Микола
Філімонович
-
голова Асоціації козацьких товариств „Січ”;
Тимофієв
Віктор
Михайлович
-
начальник штабу міжобласної громадської організації
« Чорноморський округ» «Козацтво Запорозьке»;
Уланов
Аркадій
Павлович
-
отаман Одеської обласної громадської
організації «Чорноморсько-Дністровське козацтво»;
Цвєтков
Олександр
Васильович
-
отаман міжобласної громадської
організації «Чорноморське козацтво».
 

Керуюча справами                                                       Т.М. Єршова   

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 30.06.06р.

№677-01р

Положення
про Координаційну раду козацьких організацій м. Одеси


        1. Координаційна рада козацьких організацій м. Одеси (далі – Координаційна рада) є координаційно-консультативним дорадчим органом, створеним на добровільних й рівноправних засадах, на підставі єдності інтересів козацьких об’єднань для спільної реалізації членами організацій своїх прав та свобод.

        2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, законодавчими та нормативно-правовими актами: Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, розпорядженнями Одеського міського голови, з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів „Назустріч людям”, затвердженої постановою Верховної Ради України від 04.02.2005 р. № 2426-IV, а також Законом України - „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указом Президента України - „Про національну програму відродження та розвитку Українського козацтва” від 15.112001 р. №1092/2001, Указом Президента України - „Про Раду Українського козацтва” від 14.6.2005р. №916/2005, а також іншими законодавчими й нормативно-правовими актами, які діють на території України та в межах міста Одеси та цим Положенням.
До постійного складу Координаційної ради входять члени організацій, які наділені відповідними повноваженнями на підставі рішення керівних органів цих організацій, та які у відповідності до Статуту організації козаків мають право вирішувати питання стосовно делегування своїх представників до складу Координаційної ради та надання їм відповідних повноважень від імені організації: виступати, приймати рішення, ініціювати, звертатися, підписувати та інше.
Уповноваженим представником організації є особа, яка:
- має громадянство України;
- являється членом організації, повноваження якої, підтверджені витягом із протоколу засідання керівного органу організації, який підписано керівником та засвідчено печаткою організації.
Координаційна рада - орган відкритий для всіх козацьких організацій.


        3. Основна мета діяльності Координаційної ради.
       3.1. Головною метою діяльності Координаційної ради є – консолідація та координація дій козацьких організацій, які діють на території м. Одеси з діями органів місцевого самоврядування м. Одеси у розбудові суверенної держави - Україна на звичаєвих засадах козацтва-доброї волі, рівноправності, самоврядування, законності та гласності, знання та поваги до історії України, мови і культури українського народу, терпимості.
       3.2. Основні завдання діяльності Координаційної ради.
       3.2.1. Сприяння органам законодавчої та виконавчої влади м. Одеси у прийнятті рішень, пошуку шляхів щодо вирішення проблемних питань у житті й діяльності, які безпосередньо стосуються козаків.
       3.2.2. Виховання підростаючого покоління у національному дусі, відданості своїй Батьківщині, знання та популяризації історії розвитку Українського козацтва, вивчення української мови та літератури.
       3.2.3. Зміцнення Української державності, зростання її впливу та міжнародного авторитету, відродження козацьких звичаїв і подальшого розвитку духовних здобутків Українського народу.
        3.2.4. Взаємодія з питань міжнародного співробітництва Українського козацтва з громадськими організаціями іноземних держав.
       3.2.5. Прийняття участі у мобілізаційних заходах державних структур, у адаптації військовослужбовців запасу Збройних Сил України та інших військових формувань до цивільного способу життя.
        3.2.6. Проведення заходів природоохоронного характеру та використання ефективних форм захисту навколишнього середовища. 
       3.2.7. Розвиток фізкультури і спорту, приймання участі у створенні та створення навчальних, виховних і фізкультурно-оздоровчих закладів на традиціях козацтва, проведення для членів організації спортивних зборів, походів та змагань з традиційних козацьких бойових мистецтв.
         3.2.8. Проведення роботи з військово-патріотичного виховання молоді з метою її підготовки до захисту Вітчизни.
         3.2.9. Пропаганда здорового способу життя.
         3.2.10. Ініціювання та приймання участі у заходах з дослідження історії України, відновлення історичної правди, популяризації героїчного минулого козацтва при проведенні наукових конференцій, теоретичних семінарів, археологічних експедицій, спільних акцій з козацькими організаціями України та інших держав.
       3.2.11. Відродження та вдосконалення українських національних народних промислів, побуту та культури, козацьких традицій, обрядів, атрибутики.
         3.2.12. Представництво та захист інтересів своїх членів у державних структурах, органах самоуправління, громадських організаціях та політичних партіях.
         3.2.13. Вирішення спірних питань, які виникають, або можуть виникнути, між козацькими організаціями.
         3.2.14. Відпрацювання спільної думки відносно актуальних політичних, економічних та соціальних питань.

         4. Координаційна рада у своїй діяльності має право:
         - отримувати від посадових осіб та органів місцевого самоврядування
м. Одеси, підприємств, установ і організацій комунальної форми власності, у встановленому порядку необхідну інформацію та матеріали, яка стосується діяльності Координаційної ради;
        - запрошувати посадових осіб Одеської міської ради до участі в засіданнях Координаційної ради, створених нею комісій;
       - утворювати при необхідності за рішенням членів Координаційної ради робочі групи (комісії та інші). Залучати до роботи Координаційної ради посадових осіб органів виконавчої влади, працівників підприємств, установ і організації, учених, фахівців, представників об’єднань громадян та інших категорій;
       - ініціювати, у відповідності до вимог чинного законодавства України, розгляд Одеською міською радою будь-якого питання (в порядку місцевої ініціативи), яке стосується діяльності організацій, життя, прав та свобод її членів. Рішення щодо внесення пропозицій місцевої ініціативи на розгляд Одеської міської ради, повинно прийматися колегіально на засіданні Координаційної ради.

       5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання. Засідання ведуть співголови (представник від органу місцевого самоврядування та представник від козацьких організацій). Засідання приймає рішення 2/3 голосів від присутніх членів Координаційної ради. Рішення оформлюється протоколом у 2-х екземплярах. Протокол підписують співголови та секретар.
Засідання Координаційної ради проводяться не менше, як 1 раз у місяць, у третю середу місяця.
Крім засідань можуть проводитись: збори, зустрічі, семінари, дискусії, обговорення.


        6. Організацію поточної діяльності Координаційної ради здійснює її секретар.
Секретар Координаційної ради обирається на засіданні Координаційної ради, шляхом відкритого голосування її постійних членів.


        7. Реалізація рішень Координаційної ради може здійснюватись шляхом надання відповідних розпоряджень Одеського міського голови та надання ним відповідних доручень посадовим особам органів місцевого самоврядування.


        8. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради відбувається за рішенням її членів.


        9. На кожному засіданні узгоджується порядок денний наступного засідання.


       10. Координацію та контроль за діяльністю Координаційної ради здійснює управління внутрішньої політики Одеської міської ради з наступною звітністю перед міським головою.


        11. Ліквідація, реорганізація та доповнення до цього положення здійснюються рішенням Координаційної ради та затверджуються міським головою.


Керуюча справами                           Т.М. Єршова


Страница создана: 2006.07.03 14:24