Додаток
до розпорядження

Одеського міського голови
№ 2155-01 р від 17.11.2009

Внесено зміни рішенням №871-01 р від 05.07.2011 

 

 
ПЕРЕЛІК
делегованих повноважень органів виконавчої влади,

про виконання яких виконавчі органи Одеської міської ради звітують перед Одеською обласною державною адміністрацією

№ з/п
Норма Закону
 
Делеговане повноваження
Виконавчі органи Одеської міської ради, які беруть участь у здійсненні та звітують про виконання
Виконавчі органи Одеської міської ради, які узагальнюють інформацію про виконання у звіті
 
Примітка
 
 
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
 
1.
пп. 1 п. «б» ст. 27
розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів
управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради;
управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
 
управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
 
.
 
2.
пп. 2 п. «б» ст. 27
статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради
 
 
 
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
 
3.
пп. 1 п. «б» ст. 28
здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності
департамент фінансів Одеської міської ради
 
 
 
 
4.
пп. 2 п. «б» ст. 28
здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів
управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльностіОдеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради;
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльностіОдеської міської ради
 
 
 
 
5.
пп. 3 п. «б» ст. 28
сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території
управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
 
управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
 
 
 
 
Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю
 
6.
п. «б» ст. 29
погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності
члени виконавчого комітету Одеської міської ради;
департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради;
управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради
 
методику погодження готує департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради в строк до 01.12.2009 р.
 
 
 
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку
 
7.
пп. 1 п. «б» ст. 30
здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
департаменту транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
 
 
 
8.
пп. 2 п. «б» ст. 30
здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
департаменту транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради;
представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради
 
 
 
9.
пп. 3 п. «б» ст. 30
здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів
управління розвитку споживчого ринку та
захисту прав споживачів Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
управління розвитку споживчого ринку та
захисту прав споживачів Одеської міської ради
районні адміністрації Одеської міської ради вносять зміни до положень про відповідні відділи
 
в строк
до 01.11.2009 р.
 
10.
пп. 4 п. «б» ст. 30
встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
управління розвитку споживчого ринку та
захисту прав споживачів Одеської міської ради
 
 
11.
пп. 5 п. «б» ст. 30
облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням
районні адміністрації Одеської міської ради
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
 
 
12.
пп. 6 п. «б» ст. 30
надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату
управління капітального будівництва
Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради;
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради
управління капітального будівництва
Одеської міської ради
 
 
 
13.
пп. 7 п. «б» ст. 30
здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності
управління капітального будівництва
Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради;
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
управління капітального будівництва
Одеської міської ради
 
 
 
14.
пп. 8 п. «б» ст. 30
видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій
районні адміністрації Одеської міської ради.
управління капітального будівництва
Одеської міської ради
 
 
15.
пп. 9 п. «б» ст. 30
облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади
районні адміністрації Одеської міської ради;
представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради
управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
 
 
16.
пп. 10 п. «б» ст. 30
облік та реєстрація відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності
комунальне підприємство «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»
 
 
 
 
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва
 
17.
пп. 1 п. «б» ст. 31
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради;
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
 
 
 
18.
пп. 2 п. «б» ст. 31
організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради; 
управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради 
 
 
 
19.
пп. 3 п. «б» ст. 31
здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради; 
районні адміністрації Одеської міської ради;
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
управл ння інженерного захисту територій міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради;
управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
 
 
20.
пп. 4 п. «б» ст. 31
здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;
управління інженерного захисту територій міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради;
управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Одеської міської ради
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
 
 
 
21.
пп. 5 п. «б» ст. 31
організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників
управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради
 
 
 
22.
пп. 6 п. «б» ст. 31
вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
 
 
 
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту 
 
23.
пп. 1 п. «б» ст. 32
забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства
управління освіти та науки Одеської міської ради;
управління охорони здоров’я Одеської міської ради
 
 
 
 
24.
пп. 2 п. «б» ст. 32
забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів
управління освіти та науки Одеської міської ради;
управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
 
 
 
25.
пп. 3 п. «б» ст. 32
забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення
управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради
управління охорони здоров’я Одеської міської ради
 
 
26.
пп. 4 п. «б» ст. 32
організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку
управління освіти та науки Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
управління освіти та науки Одеської міської ради
 
 
 
27.
пп. 5 п. «б» ст. 32
надання допомоги випускникам шкіл                           у працевлаштуванні
управління освіти та науки Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
управління освіти та науки Одеської міської ради
 
 
 
28.
пп. 6 п. «б» ст. 32
забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти
управління освіти та науки Одеської міської ради
 
 
 
 
29.
пп. 7 п. «б» ст. 32
організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх
служба у справах дітей Одеської міської ради
 
 
 
30.
пп. 8 п. «б» ст. 32
вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем)
служба у справах дітей Одеської міської ради;
управління освіти та науки Одеської міської ради;
управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
департамент соціальної політики та праці Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
служба у справах дітей Одеської міської ради;
управління освіти та науки Одеської міської ради;
управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
департамент соціальної політики та праці Одеської міської ради
 
 
31.
пп. 9 п. «б» ст. 32
вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах
управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;
управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
 
 
 
32.
пп. 10 п. «б» ст. 32
забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання
управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради
 
 
 
33.
пп. 11 п. «б» ст. 32
реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я
відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради;
управління освіти та науки Одеської міської ради;
управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради;
управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
 
 
 
 
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
 
34.
пп. 1 п. «б» ст. 33
здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів
управління екологічної безпеки Одеської міської ради
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради
управління екологічної безпеки Одеської міської ради
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
 
 
 
35.
пп. 2 п. «б» ст. 33
реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
 
 
 
36.
пп. 3 п. «б» ст. 33
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
 
 
 
37.
пп. 4 п. «б» ст. 33
погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення
управління екологічної безпеки Одеської міської ради
районні адміністрації Одеської міської ради
управління екологічної безпеки Одеської міської ради
 
 
 
38.
пп. 5 п. «б» ст. 33
вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
 
 
 
 
39.
пп. 6 п. «б» ст. 33
вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення
управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Одеської міської ради;
управління інженерного захисту територій міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради;
управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Одеської міської ради.
 
 
 
40.
пп. 7 п. «б» ст. 33
визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства
управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради; 
районні адміністрації Одеської міської ради;
управління інженерного захисту територій міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради
 
 
управління екологічної безпеки Одеської міської ради
 
 
 
41.
пп. 8 п. «б» ст. 33
підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради;
управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
 
 
 
42.
пп. 9 п. «б» ст. 33
організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
 
 
 
43.
пп. 10 п. «б» ст. 33
здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради
 
 
 
44.
пп. 11 п. «б» ст. 33
створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації
управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Одеської міської ради
управління екологічної безпеки Одеської міської ради
 
 
 
45.
ч. 2 ст. 33
координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи
управління екологічної безпеки Одеської міської ради
 
 
 
 
 
 
 
Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення
 
 
46.
пп. 1 п. «б» ст. 34
підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради районні адміністрації Одеської міської ради управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
47.
пп. 2 п. «б» ст. 34
забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради районні адміністрації Одеської міської ради
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
48.
пп. 3 п. «б» ст. 34
вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
служба у справах дітей Одеської міської ради
управління охорони здоров’я Одеської міської ради
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
 
49.
пп. 4 п. «б» ст. 34
вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування
служба у справах дітей Одеської міської ради
районні адміністрації Одеської міської ради
служба у справах дітей Одеської міської ради
 
 
 
50.
пп. 5 п. «б» ст. 34
подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради районні адміністрації Одеської міської ради
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
51.
пп. 6 п. «б» ст. 34
вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
 
 
 
 
52.
пп. 7 п. «б» ст. 34
організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
 
 
 
53.
пп. 8 п. «б» ст. 34
здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
 
 
 
 
 
54.
пп. 9 п. «б» ст. 34
участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
 
 
 
 
55.
пп. 10 п. «б» ст. 34
встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
 
 
 
56.
пп. 11 п. «б» ст. 34
здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
 
 
 
57.
пп. 12 п. «б» ст. 34
бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць
 
 
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
 
 
58.
пп. 13 п. «б» ст. 34
державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій
виконавчий комітет Одеської міської ради
відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради
відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради
 
 
59.
пп. 14 п. «б» ст. 34
здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
 
 
 
 
Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності
 
60.
пп. 1 п. «б» ст. 35
організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
інженерного захисту територій міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради;
управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
Київська, Малиновська, Суворовська районні адміністрації Одеської міської ради
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
 
 
61.
пп. 2 п. «б» ст. 35
створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності
виконавчий комітет Одеської міської ради
 
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
 
 
 
62.
пп. 3 п. «б» ст. 35
забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України
управління
міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради
 
 
 
Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи
 
63.
п. 1 ст. 36
сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації
департамент оборонної роботи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради
департамент оборонної роботи Одеської міської ради
 
 
64.
п. 2 ст. 36
бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства
департамент оборонної роботи Одеської міської ради 
 
 
 
65.
п. 3 ст. 36
організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території
департамент оборонної роботи Одеської міської ради;
управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент оборонної роботи Одеської міської ради;
управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Одеської міської ради
 
66.
п. 4 ст. 36
вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг
департамент оборонної роботи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент оборонної роботи Одеської міської ради
 
 
67.
п. 5 ст. 36
сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів
департамент оборонної роботи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент оборонної роботи Одеської міської ради
 
 
68.
п. 6 ст. 36
здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України
департамент оборонної роботи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент оборонної роботи Одеської міської ради
 
 
69.
п. 7 ст. 36
сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні
департамент оборонної роботи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент оборонної роботи Одеської міської ради
 
 
70.
п. 8 ст. 36
здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення
департамент оборонної роботи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради;
управління освіти Одеської міської ради;
управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради;
служба у справах дітей Одеської міської ради
департамент оборонної роботи Одеської міської ради
 
 
 
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
 
71.
пп. 1 п. «б» ч. 1 ст.38
забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності
департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради
 
72.
пп. 2 п. «б» ч. 1 ст.38
вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей
управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Одеської міської ради
 
 
73.
пп. 3 п. «б» ч. 1 ст.38
вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку
управління внутрішньої політики Одеської міської ради;
управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради;
управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;
управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради
управління внутрішньої політики Одеської міської ради
 
 
74.
пп. 31 п. «б» ч. 1 ст.38
погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону
департамент оборонної роботи
Одеської міської ради;
управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Одеської міської ради
департамент оборонної роботи
Одеської міської ради
 
 
 
75.
пп. 4 п. «б» ч. 1 ст.38
розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності
юридичний департаментОдеської міської ради; 
виконавчий комітет Одеської міської ради;
 районні адміністрації Одеської міської ради
юридичний департаментОдеської міської ради
 
 
 
76.
пп. 6 п. «б» ч. 1 ст.38
здійснення в установленому порядку державної реєстрації підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на відповідній території, а також положень про організації орендарів
відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради
 
 
 
77.
пп. 7 п. «б» ч. 1 ст.38
реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства
 
 
управління внутрішньої політики Одеської міської ради
 
 
 
78.
п. 1 ч. 2 ст. 38
утворення служб у справах дітей та спостережної, спрямування їх діяльності
служба у справах дітей Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
служба у справах дітей Одеської міської ради
 
 
 
79.
п. 2 ч. 2 ст. 38
сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи
юридичний департамент Одеської міської ради;
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
юридичний департамент Одеської міської ради
 
 
80.
п. 3 ч. 2 ст. 38
вирішення спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ
юридичний департамент Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради
юридичний департамент Одеської міської ради
 
 
81.
п. 4 ч. 2 ст. 38
зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території
департамент архівної справи Одеської міської ради
 
 
 
82.
п. 5 ч. 2 ст. 38
здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону
районні адміністрації Одеської міської ради
департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради
 
 

 

 

 Керуюча справами                                  Т.М. Єршова


Страница создана: 2009.11.18 09:23