Внесено зміни розпорядженням міського голови №35-01р від 27.01.2010р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№2274-01р від 08.12.2009р.
 
Про результати роботи комісії з перевірки

діяльності комунального підприємства «Харчування»
 
Розпорядженням міського голови від 07.10.2009р. №1985-01р створено комісію з перевірки діяльності комунального підприємства «Харчування».
З 31.12.2008р. посаду директора КП «Харчування» обіймає Горностаєв Г.Г.
Під час перевірки виконання КП статутних завдань комісією було виявлено наступні факти.
Почавши керувати підприємством, Горностаєв Г.Г. не ініціював аудиторську перевірку господарської діяльності підприємства, не зробив інвентаризацію майна підприємства.
Станом на 01.11.2009р. збиток підприємства становить 1 609 385,40 грн.
Відповідно до національного плану перевірок у жовтні-листопаді 2009 року здійснюється податкова перевірка господарської діяльності підприємства за 2008-2009 роки. Дані податкової перевірки свідчать про завищення валових витрат, які не підтверджені відповідними документами на суму 250 тис. грн. Крім того, виявлені порушення касової дисципліни. Серед контрагентів підприємства існують підприємства з ознаками фіктивності.
Бухгалтер і директор неодноразово запрошувалися до податкової інспекції для надання пояснень з приводу збиткової діяльності і плану виходу підприємства з цього стану. Але ніяких пропозицій від керівництва комунального підприємства не надійшло.
Причинами ситуації, що склалася, є високий рівень адміністративних витрат, викликаний невиправданим зростом оплати праці, збільшенням окладів і чисельності персоналу в період збитковості підприємства. Фонд оплати праці станом за 9 місяців складає з нарахуваннями в сумі 3,8 млн. грн.
Аналіз закупівельної діяльності комунального підприємства виявив постійне завищення закупівельних цін на продукти харчування по багатьом позиціям, що призвело до зросту валових витрат на суму близько 1 млн. грн.
Аналіз діяльності КП «Харчування» по збуту продуктів харчування показав, що виконання заявок лікувально-оздоровчих, загальноосвітніх шкільних, дошкільних установ здійснюється в неповному обсязі як по кількості, так і по асортименту продукції, що постачається.
Також на підприємстві виявлено неефективне використання основних фондів. КП «Харчування» є балансоутримувачем складських приміщень загальною площею 7 755,9 м², частину яких підприємство використовує для своїх потреб, частину здає в оренду, частина площ взагалі не використовується в господарській діяльності.
Договори оренди складені без урахування вимог Закону України «Про оренду державного і комунального майна», «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна», з врахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006р. №1846, «Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Одеси», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09.11.2005р. №4840-IV, а саме:
- порушуючи Закон України «Про бюджет України на 2009 рік» об'єкти нерухомого майна передані в оренду в обхід процедури конкурсу на право укладення договору оренди;
- договори оренди не відповідають типовій формі, затвердженій рішенням Одеської міської ради від 25.12.2008р. №3781-V;
- площа зайнятих орендарями приміщень по факту не відповідає площі, вказаній у договорах оренди;
- договори оренди укладені по занижених орендних ставках.
У результаті такого неефективного використання майна, підприємство щомісячно недоодержувало близько 70 тис. грн від орендної плати.
Все це свідчить про недбале ставлення директора КП «Харчування» Горностаєва Г.Г. до виконання покладених на нього обов’язків та, як наслідок, незадовільну організацію харчування у закладах освіти та охорони здоров’я міста. Наведених вище фактів достатньо було для притягнення до дисциплінарної відповідальності Горностаєва Г.Г., однак, лише враховуючи його тяжкий стан здоров’я та подання заяви про звільнення за власним бажанням (розпорядження міського голови від 30.11.2009р. №1520-01р) цього не було зроблено.
На підставі вищевикладеного, відповідно до результатів роботи комісії та враховуючи її рекомендації, керуючись ст. 42 Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні»:
 
1. Взяти до уваги інформацію стосовно результатів роботи комісії з перевірки діяльності КП «Харчування».
 
2. Начальнику управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради Свободі М.І. спільно з директором КП «Харчування» :
2.1. Внести пропозиції щодо формування оптимальної організаційної структури комунального підприємства «Харчування» в строк до 01.01.2010р.;
2.2. Підготувати проект плану щодо виведення підприємства з кризового стану в строк до 01.01.2010р.
 
3. Начальнику управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради Свободі М.І.:
3.1. Розробити форми регулярних звітів про діяльність КП «Харчування», який щомісячно буде надаватися першому заступнику міського голови.
3.2. Спираючись на визначені тендером ціни, регулярно здійснювати контроль за рівнем цін на продукти харчування, що постачаються в лікувально-оздоровчі, загальноосвітні шкільні, дошкільні установи всіма постачальниками – переможцями тендеру.
3.3. Спільно з Представництвом по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради (Смоляр Е.Л.) здійснити перевірку доцільності укладення договорів оренди комунального майна та відповідність їх вимогам чинного законодавства.
3.4. З метою посилення контролю якості та безпеки продуктів харчування забезпечити виконання рекомендацій Одеської міської санітарно-епідеміологічної служби відносно продукції, що постачається до лікувально-оздоровчих, загальноосвітніх шкільних та дошкільних установ и для реалізації в буфетах шкільних установ.
3.5. Спільно з управлінням освіти та науки Одеської міської ради (Савельєва Н.В.) при проведенні тендерів звернути увагу на формування лотів з урахуванням економічних обґрунтувань і врахувати їх при проведенні тендеру на 2010 рік.
 
4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це розпорядження у засобах масової інформації.
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
Е. Гурвіц


Страница создана: 2009.12.08 14:38