Розпорядження
Одеського міського голови
№2130-01 р від 14.10.2010

Про створення міської галузевої Ради підприємців у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців», з метою залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються реалізації державної регуляторної політики:

 
1. Створити міську галузеву Раду підприємців у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики та затвердити її склад (додаток 1).

 
2. Затвердити Положення про міську галузеву Раду підприємців у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики (додаток 2).

 
3. Обов'язки Координаторів співпраці з міською галузевою Радою підприємців у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики покласти на управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (Свобода М.І.).

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
  
Е. Гурвіц

 Додаток 1
до розпорядження
Одеського міського голови
№2130-01 р від 14.10.2010

 
 
СКЛАД
міської галузевої Ради підприємців

у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики 

 
Арчвадзе Аниран Гайозович – фізична особа-підприємець, керівник салону краси «Румянцевой» (за згодою);
 
Баскаєва Наталія Олегівна – фізична особа-підприємець, керівник мережі «MARAMAX» (за згодою);
 
Гінкул-Єгорова Світлана Володимирівна – начальник відділу з питань політики зайнятості управління праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

 
Давиденко Ганна Борисівна – фізична особа-підприємець, керівник салону краси «La Bionda» (за згодою);
 
Дугніст Наталія Анатоліївнафізична – особа-підприємець (за згодою);

Іщенко Марина Володимирівна – фізична особа-підприємець, керівник салону краси «Три Грації» (за згодою);

Кожевнікова-Мала Альбіна Олексіївна – фізична особа-підприємець (за згодою);

Любинська Тетяна Вікторівна – фізична особа-підприємець, керівник салону краси «Аміра» (за згодою);

Марчук Людмила Іванівна – начальник відділу підприємництва управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;

Маслова Ірина Миколаївна – фізична особа-підприємець, керівник салону краси «Lea Rose» (за згодою);

Микиччак Ірина Михайлівна – фізична особа-підприємець, керівник салону краси «Імідж студія» (за згодою).
 
Пархисенко Галина Олександрівна – фізична особа-підприємець, керівник салону «Паша» (за згодою);
 
Третьяков Сергій Ігорович – фізична особа-підприємець, керівник салону «Феномен» (за згодою);
 
Фукс Семен Яковлевич – фізична особа-підприємець (за згодою);
 
Ярова Світлана Сергіївна – фізична особа-підприємець (за згодою);

 
  
  
Керуюча справами                                                  Т. Єршова

 

 

  
  
Додаток 2
до розпорядження
Одеського міського голови
№2130-01 р від 14.10.2010
 

 
ПОЛОЖЕННЯ
про міську галузеву Раду підприємців

у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики

  
1. Міська галузева Рада підприємців у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики (далі – галузева Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що створюється при міському голові.

 
2. Галузева Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 
3. Основними завданнями галузевої Ради є:
1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради і суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;
2) підготовка в установленому порядку пропозицій стосовно перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;
3) участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики;
4) розгляд проектів стосовно комплексних та цільових міських програм розвитку підприємництва та проведення аналізу їх виконання;
5) підготовка та подання Одеській міській раді, виконавчому органу Одеської міської ради та виконавчим органам державної влади пропозицій щодо:
• створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в місті;
• формування та реалізації державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;
• розв'язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва;
• упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб'єктів господарювання;
6) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробленні проектів нормативно-правових актів, а також процедур, передбачених Законами України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
7) забезпечення висококваліфікованими фахівцями галузі культури і мистецтв, що передбачає появу нових напрямів у сфері культури;
8) забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної суспільно-корисної підприємницької діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.

4. Галузева Рада має право:
1) створювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників виконавчих органів Одеської міської ради, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експертів;
2) одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань;
3) подавати до Одеської міської ради, виконавчих органів Одеської міської ради та виконавчих органів державної влади пропозиції з питань, що належать до її компетенції.
Галузева Рада підприємців делегує також своїх представників до складу регіональної галузевої Ради підприємців.
Галузева Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також об'єднаннями підприємців.

5. Склад галузевої Ради формується з числа представників суб'єктів господарювання, об'єднань підприємців у сфері послуг і, у разі необхідності, інших галузевих рад. До складу галузевої Ради входять представники виконавчих органів Одеської міської ради без права голосу.
Склад галузевої Ради оновлюється за необхідністю.

6. У ході діяльності міської галузевої Ради підприємців у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики до повноважень голови відноситься:
• здійснення моніторингу проблемних питань у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики для їх розгляду на засіданнях виконавчого комітету Одеської міської ради;
• підписання документів від імені районної галузевої Ради підприємців;
• представлення інтересів галузевої Ради у взаємовідносинах з представниками виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій, об'єднань підприємців та засобів масової інформації.

7. Члени галузевої Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
8. Основною формою робот галузевої Ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на місяць.
9. Оголошення про день і час проведення засідання галузевої Ради розміщується у місцевих засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Одеської міської ради не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення засідання.
10. Для опрацювання спільних питань, вирішення загальних проблем матеріали передаються на розгляд регіональної Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
11. Галузева Рада на своїх засіданнях приймає рішення, що формлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.
12. Рішення галузевої Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.
13. Галузева Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.
14. Рішення галузевої Ради мають рекомендаційний характер.
15. Галузева Рада підприємців має бланк зі своїм найменуванням.
 
 
 
Керуюча справами                                                            Т. Єршова


Страница создана: 2010.10.14 15:29