Розпорядження
Одеського міського голови
№2315-01р від 29.10.2010р.

Про надання ритуальних послуг
з організації та проведення поховання
на ІІ Християнському кладовищі Василевського С.М.

Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вшанування Василевського Сергія Михайловича:

1. Комунальному підприємству „Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування ”(Пеструєв М.О.) надати ритуальні послуги з організації та поховання на ІІ Християнському кладовищі Василевського Сергія Михайловича згідно з кошторисом (додається).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) перерахувати кошти в сумі 6223 (шість тисяч двісті двадцять три) грн на рахунок управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, відкритий в Головному управлінні Державного казначейства України в Одеській області, згідно із зведеним кошторисом видатків бюджету, за кодом тимчасової класифікації видатків бюджету 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення”.

3. Управлінню житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради (Пруцаков В.В.) перерахувати отримані від департаменту фінансів Одеської міської ради кошти в сумі 6223 (шість тисяч двісті двадцять три) грн на рахунок комунального підприємства „Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування”, відкритий в Головному управлінні Державного казначейства України в Одеській області, після надання ритуальних послуг з організації та проведення поховання на ІІ Християнському кладовищі Василевського С.М.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Сердюка М.Д.
 
Е. Гурвіц


Страница создана: 2010.11.03 18:32