Розпорядження
Одеського міського голови
№2456-01р від 27.12.2010р.

Про порядок здійснення витрат з бюджету міста Одеси
до прийняття рішення Одеської міської ради

„Про бюджет міста Одеси на 2011 рік”

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 79 Бюджетного кодексу України:

1. До прийняття рішення Одеської міської ради „Про бюджет міста Одеси на 2011 рік”:
 

- здійснювати витрати з бюджету міста Одеси лише на цілі, визначені рішенням Одеської міської ради від 14.05.2010 року №5866-V „Про бюджет міста Одеси на 2010 рік” (з урахуванням внесених змін) та одночасно передбачені у проекті рішення „Про бюджет міста Одеси на 2011 рік”, схваленому виконавчим комітетом Одеської міської ради та поданому на розгляд Одеської міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету міста Одеси сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням Одеської міської ради від 14.05.2010 року №5866-V „Про бюджет міста Одеси на 2010 рік” (з урахуванням внесених змін), крім витрат спеціального фонду бюджету, які провадяться виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (частина четверта статті 23 Бюджетного кодексу України);
 

- забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов'язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету міста Одеси), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.
 
О. Костусєв


Страница создана: 2010.12.27 17:56