Розпорядження
Одеського міського голови
№13-01р від 17.01.2011р.
Внесено зміни розпорядженням №491-01 р від 22.05.2012  
   
 
Про створення комісії
з розгляду земельних спорів
 
 
 
Відповідно до підпункту 20 пункту 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 158 Земельного кодексу України, враховуючи численні звернення громадян щодо розгляду земельних спорів:
 
1. Створити комісію з розгляду земельних спорів та затвердити її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про комісію з розгляду земельних спорів (додаток 2).
 
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 28.09.2006 року № 1060-01р.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.
 
 
                                                                                                                                                    О. Костусєв
 
 
 

 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№13-01р від 17.01.2011р.
 
 
 
СКЛАД КОМІСІЇ
з розгляду земельних спорів
 
Терновський Андрій Юрійович - голова комісії, депутат Одеської міської ради;
 
Рондін Володимир Гаррійович - заступник голови комісії, депутат Одеської міської ради;
 
Файчак Сергій Михайлович - секретар комісії, завідувач сектору відділу самоврядного контролю за використанням і охороною земель та дотриманням земельного законодавства.
 
Члени комісії:
Казарновський Олександр Львович - депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Кошутська Юлія Олегівна - начальник відділу землеустрою Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради;
 
Кисловський Андрій В’ячеславович - депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Підгородинський Вадим Миколайович - депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Ріпенко Артем Ігорович - заступник начальника відділу правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
Шеремет Олександр Геннадійович - депутат Одеської міської ради (за згодою).
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                         Т. Герасименко                       
  

 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№13-01р від 17.01.2011р.
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду земельних спорів
 
1.    Загальні положення
 
1.1. Комісія з розгляду земельних спорів (далі – комісія) створена відповідно до пп.5 п. б ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 ст. 158 Земельного кодексу України на термін повноважень ради VI скликання.
1.2. Метою діяльності комісії є попередній розгляд земельних спорів на території міста Одеси щодо меж земельних ділянок, які знаходяться у власності або іншому законному володінні громадян, а також спорів про розмежування районів у м. Одесі.
1.3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, рішенням Одеської міської ради і зазначеним Положенням.
1.4. Комісія складається з депутатів Одеської міської ради і фахівців, залучених до роботи у складі комісії.
1.5. Методичне забезпечення діяльності комісії здійснюється департаментом з організації роботи Одеської міської ради.
1.6. У своїй роботі комісія використовує бланк встановленого зразка, що містить повне найменування комісії державною мовою та її місцезнаходження.
 
2. Організація роботи комісії
 
2.1.  Організація роботи комісії покладається на голову комісії, а у випадку його відсутності – на заступника голови комісії.
 
2.2. Функції секретаря комісії, у випадку його відсутності, покладаються на одного із членів комісії.
 
2.3. Формою роботи комісії є засідання, що проводиться не менше двох разів на місяць.
 
2.4. План роботи комісії на поточний рік затверджується комісією.
 
2.5. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.
 
2.6. На засіданнях комісії в обов’язковому порядку секретарем комісії ведеться протокол.
 
2.7. Комісія, при здійсненні покладених на неї повноважень, має право одержувати необхідну усну і письмову інформацію від відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, залучати до роботи фахівців від управлінь.
 
3.            Порядок розгляду комісією земельних спорів
 
3.1.       Порядок розгляду комісією земельних спорів регламентується ст.ст. 159, 160 Земельного кодексу України.
 
3.2.       За результатами розгляду земельних спорів комісія готує висновки.
 
3.3.       Рішення комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії.
 
3.4.       Рішення комісії оформлюються протоколом, підписуються головою і секретарем комісії, а у випадку відсутності голови - його заступником.
 
3.5.       У випадку, якщо сторони, між якими виник спір, не дійшли згоди, вони мають право оскаржити зазначене рішення в суді.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                          Т. Герасименко                                                                  
 
 
 

Страница создана: 2011.01.18 14:12