Розпорядження
Одеського міського голови
№22-01р від 20.01.2011р.
 
Про внесення змін та доповнень до розпорядження

міського голови від 29.12.2010р. №2476-01р «Про оголошення конкурсу

з внесення змін до символіки територіальної громади міста Одеси»

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 06.12.2010р. №18-VI, з метою представлення на символіці територіальної громади міста Одеси відображення медалі «Золота Зірка» міста-героя та належної підготовки проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до символіки територіальної громади міста Одеси»:

1. Внести зміни до пункту 2 розпорядження міського голови від 29.12.2010р. №2476-01р «Про оголошення конкурсу з внесення змін до символіки територіальної громади міста Одеси» та викласти його в наступній редакції:
«2. Встановити строки проведення конкурсу: з 30.12.2010р. до 31.03.2011р.».

2. Доповнити розпорядження міського голови від 29.12.2010р. №2476-01р «Про оголошення конкурсу з внесення змін до символіки територіальної громади міста Одеси» п. 4 наступного змісту:
«4. Затвердити Положення про проведення конкурсу з внесення змін до символіки територіальної громади міста Одеси, що відповідає повному відображенню на гербі міста (великому, малому), хоругві міської ради, штандарті міського голови, прапорі міста зображення медалі «Золота Зірка» міста-героя (додається)».

3. Пункти 4, 5, 6, 7 розпорядження від 29.12.2010р. №2476-01р вважати пунктами 5, 6, 7, 8 відповідно.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.


О. Костусєв

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 20.01.2011р. №22-01р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу з внесення змін до символіки

територіальної громади міста Одеси, що відповідає

повному відображенню на гербі міста
(великому, малому), хоругві міської ради, штандарті міського голови,
прапорі міста
зображення медалі «Золота Зірка» міста-героя

 

1. Загальні положення
Положення визначає умови і порядок проведення конкурсу з внесення змін до символіки територіальної громади міста Одеси, що відповідає повному відображенню на гербі міста (великому, малому), хоругві міської ради, штандарті міського голови, прапорі міста зображення медалі «Золота Зірка» міста-героя (далі - конкурс), терміни надання і основні вимоги до робіт, процедуру визначення і нагородження переможців.

  
2. Мета конкурсу
Відбір найкращої ідеї відображення медалі «Золота Зірка» міста-героя на всій символіці міста Одеси для:
2.1. Встановлення героїчної, історичної справедливості до ставлення захисників та визволителів міста-героя Одеси, ветеранів Великої Вітчизняної війни, мешканців міста-героя Одеси.
2.2. Збереження пам’яті про героїчну оборону міста Одеси, про перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні, виховання молодого покоління одеситів у дусі патріотизму, поваги до подвигів дідів і прадідів, полеглих на полях битв.
 

3. Організація конкурсу
Загальну організацію та підготовку по проведенню конкурсу здійснює управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради.
 

4. Умови участі у конкурсі
4.1. Участь у конкурсі є безкоштовною.
4.2. У конкурсі беруть участь усі бажаючі, які нададуть до конкурсної комісії проекти з внесення змін до символіки територіальної громади міста Одеси, що відповідає повному відображенню на гербі міста (великому, малому), хоругві міської ради, штандарті міського голови, прапорі міста зображення медалі «Золота Зірка» міста-героя.
4.3. Для участі у конкурсі автор роботи подає заявку за адресою:
м. Одеси, Сабанєєв міст, 3, управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради, каб. № 9, тел.: 723-02-98; 732-23-11. Відповідальна особа Зимогляд А.О.
4.4. Заявки і роботи приймаються до 28.02.2011 року включно у робочі часи.
 
5. Терміни проведення конкурсу
Конкурс проходить у 3 етапи:
I етап – з 30 грудня 2010 року по 28 лютого 2011 року включно – інформаційна кампанія конкурсу, прийом і реєстрація заявок;
II етап – з 1 по 15 березня 2011 року – розгляд пропозицій та відбір найкращих, які будуть представлені членам конкурсної комісії;
III етап – нагородження переможців конкурсу.
 

6. Критерій оцінювання робіт:
- самостійність виконання;
- оригінальність (новизна) ідеї;
- реалістичність.
Підсумки конкурсу розміщуються в міських засобах масової інформації і на сторінці офіційного сайту міста Одеси.
 

7. Конкурсна комісія і нагородження переможців
7.1. Відбір проектів здійснює конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується розпорядженням міського голови.
7.2. Робота членів конкурсної комісії оплаті не підлягає.
7.3. Засідання конкурсної комісії вважається чинним за умови присутності на ньому не менше двох третин представлених членів.
7.4. Проекти подаються на розгляд конкурсної комісії у складі:
- концепції проекту (внесення змін до символіки територіальної громади міста Одеси, що відповідає повному відображенню на гербі міста (великому, малому), хоругві міської ради, штандарті міського голови, прапорі міста зображення медалі «Золота Зірка» міста-героя);
- пояснювальної записки.
7.5. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів шляхом таємного голосування. У разі рівного розподілу голосів, поданих на конкурсний проект, голова комісії має право ухвального голосу.
7.6. Рішення конкурсної комісії, рекомендації стосовно художнього вдосконалення проекту оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.
7.7. Рішення конкурсної комісії є підставою для підготовки проекту рішення Одеської міської ради про затвердження офіційного відображення медалі «Золота Зірка».
7.8. Інформація про результати роботи конкурсної комісії є відкритою.
7.9. Переможець конкурсу надає роботи з докладним описом у вигляді брендбуку.
7.10. Право на використання відображення медалі «Золота Зірка», що перемогло у конкурсі, належить місцевій громаді м. Одеси.
7.11. Переможець конкурсу нагороджується дипломом.
7.12. Всі учасники конкурсу отримують дипломи учасника конкурсу.
 
Керуюча справами                          Т. Герасименко


Страница создана: 2011.01.20 14:36