Розпорядження
Одеського міського голови
№38-01р від 28.01.2011р.

Про створення робочої комісії
з питань прискореного перегляду
регуляторних актів

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3 Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», з метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

1. Створити робочу комісію з питань прискореного перегляду регуляторних актів та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Календарний план заходів з прискореного перегляду регуляторних актів (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
О. Костусєв

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 28.01.2011р. №38-01р

 

СКЛАД
робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів

 

Черненко
Сергій Олександрович
 
- голова комісії, перший заступник міського голови
 
Лисов
Сергій Олександрович
 
- заступник голови комісії, в.о. директора юридичного департаменту Одеської міської ради
 
Бурдін
Дмитро Ростиславович
- секретар комісії, начальник відділу регуляторної політики та аналітики юридичного департаменту Одеської міської ради
 
Члени комісії:
 
Балух
Денис Валерійович
- голова постійної комісії по законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики Одеської міської ради (за згодою)
 
Білоус
Віталій Григорович
- голова постійної комісії з економічної, інвестиційної політики та торгівлі Одеської міської ради (за згодою)
 
Бондар
Наталія Костянтинівна
- голова громадської організації «Одеський регіональний союз захисту споживачів» (за згодою)
 
Данич
Ірина Миколаївна
- заступник начальника 1 відділу досліджень та розслідувань Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (за згодою)
 
Журенок
Тетяна Володимирівна
- заступник начальника відділу реєстрації нормативно-правових актів та об’єднань громадян, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції в Одеській області (за згодою)
 
Козак
Максим Олександрович
- начальник відділу правового та кадрового забезпечення управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради
 
Ліпська
Олена Савівна
- провідний юрисконсульт юридичного відділу Національного університету «Одеська юридична академія» (за згодою)
 
Марущак
Володимир Петрович
- завідувач кафедри права і законотворчого процесу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)
 
Марчук
Людмила Іванівна
- начальник відділу підприємництва управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
 
Смірнова
Яна Василівна
- завідувачка кафедри права і законотворчого процесу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)
 
Шендеровський
Юрій Юхимович
- голова Одеської міської організації роботодавців (за згодою)
 

 

Керуюча справами                       Т.В. Герасименко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 28.01.2011р. №38-01р

 

Календарний план заходів
з прискореного перегляду регуляторних актів

 

Заходи
Строк виконання
Виконавці
1.
Надати робочій комісії списки усіх нормативно-правових актів прийнятих відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування та копії таких актів на паперових і електронних носіях (Думська пл. 1, каб. 318, тел. 725-90-44, е-mail: reguljatornost@ukr.net, відділ регуляторної політики та аналітики юридичного департаменту Одеської міської ради), відділ регуляторної політики та аналітики юридичного департаменту Одеської міської ради)
протягом
7 днів
 
виконавчі органи Одеської міської ради
2.
Надати робочій комісії завірені належним чином рішення міської ради, які є регуляторними актами, зі змінами, у випадку їх наявності, та відомості стосовно їх чинності
10 днів
департамент з організації роботи Одеської міської ради,
департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради
3.
Надати робочій комісії завірені належним чином рішення виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядження міського голови, які є регуляторними актами, зі змінами, у випадку їх наявності, та відомості стосовно їх чинності
10 днів
департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю
Одеської міської ради,
департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради
4.
Скласти загальні переліки регуляторних актів:
4.1. Рішення Одеської міської ради.
4.2. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.3. Розпорядження міського голови
10 днів
 
робоча комісія
5.
На підставі загальних переліків регуляторних актів провести аналіз регуляторних актів
до 25.02.2011р.
 
робоча комісія
6.
За результатами аналізу регуляторних актів скласти та подати міському голові:
6.1. Переліки регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики.
6.2. Переліки регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін.
6.3. Переліки регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
6.4. Стисле обґрунтування включення кожного регуляторного акта до переліків, зазначених у пунктах 6.1-6.4
до 02.03.2011р.
робоча комісія
7.
Надати до Одеської обласної державної адміністрації загальні переліки регуляторних актів, передбачені п. 4 цього плану та обґрунтування, передбачені п. 6 цього плану
до 07.03.2011р.
юридичний департамент Одеської міської ради
8.
Підготувати проект розпорядження міського голови про результати діяльності робочої комісії
після виконання п. 6
Календарного плану 
юридичний департамент Одеської міської ради
9.
Підготувати відповідні проекти рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та Одеської міської ради про внесення змін до Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради та Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік
після виконання п. 6 Календарного плану
юридичний департамент Одеської міської ради
10.
Після внесення змін до Планів діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради та Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік:
10.1. Провести аналіз регуляторного впливу.
10.2. Здійснити відстеження результативності регуляторних актів.
10.3. Оприлюднити проекти регуляторних актів.
після виконання пункту 9 Календарного плану
відповідні виконавці проектів рішень,
 
юридичний департамент Одеської міської ради
11.
Надати до Одеської обласної державної адміністрації копії актів про внесення змін, про визнання такими, що втратили чинність, або скасування актів за результатами прискореного перегляду регуляторних актів
до 11.04.2011р.
юридичний департамент Одеської міської ради,
виконавчі органи, які здійснювали регуляторну діяльність
12.
Оприлюднювати інформацію про хід та результати прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування
протягом
I кварталу
2011р.
робоча комісія,
 
управління інформації Одеської міської ради

 

Примітка:
Виконання пп. 1-4 Календарного плану заходів з дня видачі розпорядження міського голови «Про створення робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів».Керуюча справами                     Т.В. Герасименко


Страница создана: 2011.01.28 16:20