Розпорядження
Одеського міського голови
№725-01р від 06.06.2011р.

Про удосконалення порядку проведення конкурсу

на право укладання договору оренди будівель (споруд, приміщень),

які є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 6 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пп. 2.2.5 Положення про департамент комунальної власності Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VI, з удосконалення порядку проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна, яке є комунальною власністю м. Одеси, з метою роз’яснення механізму передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси та підвищення ефективності орендних відносин:

1. Єдиним уповноваженим виконавчим органом з питань проведення конкурсу з передачі в оренду нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, вважати департамент комунальної власності Одеської міської ради.

2. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (Поздняков І.В.) проводити конкурси з передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцями якого є виконавчі органи Одеської міської ради, комунальні та інші підприємства, організації та установи, що володіють зазначеним майном у формі повного господарського відання або оперативного управління.

3. За результатами проведеного департаментом комунальної власності Одеської міської ради конкурсу зобов’язати виконавчі органи Одеської міської ради, яким майно комунальної власності передано у повне господарське відання або оперативне управління, здійснювати передачу в оренду об’єктів нерухомості права комунальної власності територіальної громади м. Одеси (крім земельних ділянок та твердого покриття) на підставі договору оренди нерухомого майна.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.
 
О. Костусєв


Страница создана: 2011.06.07 18:36