Внесено зміни розпорядженням міського голови №2033-01р від 18.11.2011р.
 
Розпорядження
Одеського міського голови
№734-01р від 14.06.2011р.
 
 
 
 
Про організаційне та матеріально-
технічне забезпечення у 2012 році
другого Всеукраїнського перепису
населення
 
 
 
Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про Всеукраїнський перепис населення”, з метою організації належного виконання в місті Одесі постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 581-р “Про проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення”:
 
1. Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради (Бровін Б.О.) спільно з Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради (Ковріжних І.С.):
1.1. До 1 липня 2011 року надати інформацію стосовно меж міста та його районів.
1.2. До 1 серпня 2011 року уточнити схематичні плани та карти районів міста і забезпечити ними Головне управління статистики в Одеській області та районні адміністрації Одеської міської ради в необхідній кількості.
 
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) внести пропозиції щодо фінансування заходів, пов’язаних з проведенням у 2012 році другого Всеукраїнського перепису населення.
 
3. Департаменту міського господарства Одеської міської ради (Орловський А.Й.) разом з юридичним департаментом Одеської міської ради (Єремєєнко М.О.) та районними адміністраціями Одеської міської ради (Сушков В.М., Жаданова Л.І., Пастушок І.М., Григоренко І.Г.) до 1 липня 2011 року упорядкувати назви вулиць, провулків тощо, нумерацію кварталів, будинків та квартир.
 
4. Комунальному підприємству “Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості” (Кожухівський В.Г.) надати Головному управлінню статистики в Одеській області дані щодо опису кварталів міста (номер кварталу, його межі та перелік вулиць, провулків тощо з номерами будівель) з розподілом по 4-х  районах міста.
 
5. Одеському міському управлінню ГУМВС України в Одеській області (Босенко В.В.) до 1 вересня 2011 року:
5.1. Перевірити правильність та повноту обліку населення, що мешкає в місті.
5.2. При обстеженні житлових масивів надавати допомогу співробітникам Головного управління статистики в Одеській області.
 
6. Створити міську комісію сприяння другому Всеукраїнському перепису населення та затвердити її склад (додаток 1).
 
7. Затвердити Положення про міську комісію сприяння другому Всеукраїнському перепису населення (додаток 2).
 
8. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
8.1. Забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених до підготовки і проведення другого Всеукраїнського перепису населення, приймання, обробки та зберігання відповідних матеріалів, приміщеннями, обладнаними необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв’язку, комп’ютером тощо до 17 червня 2011 року.
8.2. До 17 червня 2011 року утворити відповідні районні комісії сприяння другому Всеукраїнському перепису населення, яким щомісячно інформувати міську комісію сприяння другому Всеукраїнському перепису населення.
 
9. Установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» (Коєв І.М.) забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених до підготовки і проведення другого Всеукраїнського перепису населення, транспортом.
 
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.
 
 
О. Костусєв
 
 
 
Додаток 1
до розпорядження міського голови
№734-01р від 14.06.2011р.
 
 
СКЛАД
міської комісії сприяння другому Всеукраїнському перепису населення 
 
 Черненко 
 Сергій Олександрович
 
- голова комісії, перший заступник міського голови;
 Герасименко
 Тетяна Вікторівна
-     заступник голови комісії, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;
 
 Павлова
 Олена Олегівна
 
- заступник голови комісії, заступник міського голови;
 Рубля
 Микола Васильович
 
- заступник голови комісії, заступник міського голови;
 Цимбалюк Марина 
 Миколаївна
- секретар комісії, заступник начальника відділу статистики населення Головного управління статистики в Одеській області (за згодою).
 
Члени комісії:
 
 Бедрега
 Світлана Миколаївна
 
- директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 Босенко
 Володимир Володимирович
 
- начальник Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області (за згодою);
 Бровін
 Борис Олександрович
 
- начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 Єремєєнко
 Марія Олегівна
 
- директор юридичного департаменту Одеської міської ради;
 Загрійчук
 Олег Дмитрович
 
 
- в.о. начальника управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради;
 Іванський
 Андрій Йосипович
- начальник управління Державного казначейства            у м. Одеса (за згодою);
 Калинчук
 Сергій Васильович
 
- начальник управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
 Кальченко
 Олександр Вікторович
 
 
 
- заступник директора департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради;
 Китайська
 Олена Петрівна
 
- директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 Кожухівський
 Василь Григорович
 
- директор КП “Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості”;
 Ткач
 Ірина Іванівна
 
- в.о. директора департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;
 Шупарський
 Валерій Степанович
 
- в.о. начальника управління освіти та науки Одеської міської ради.
  
Керуюча справами                                                                     Т. Герасименко
 
 
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження міського голови
№734-01р від 14.06.2011р.
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію сприяння другому Всеукраїнському перепису населення
 
 
1. Загальні положення
1.1. Міська комісія сприяння другому Всеукраїнському перепису населення (далі – комісія) створюється з метою координації, контролю та аналізу підготовчих робіт і проведення перепису населення в місті.
1.2. Склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.
1.3. Члени комісії працюють на громадських засадах.
1.4. До роботи комісії можуть залучатися, у разі потреби, відповідні особи, що не входять до її складу.
1.5. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, Указами і розпорядженнями Президента України та постановами Уряду, розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України.
 
2. Основні завдання комісії
2.1. Координує діяльність установ та організацій, які беруть участь у підготовці та проведенні перепису на території міста.
2.2. Аналізує стан підготовчих робіт.
2.3. Контролює виконання розпоряджень міського голови з питань підготовки та проведення перепису.
2.4. Контролює діяльність установ та організацій з питань підготовки до перепису та роз’яснює через засоби масової інформації мету проведення перепису.
2.5. Заслуховує на своїх засіданнях звіти службових осіб, відповідальних за виконання робіт з підготовки та проведення перепису населення.
2.6. Розглядає хід підготовки до перепису та заслуховує звіти районних комісій сприяння другому Всеукраїнському перепису населення, вживає відповідних заходів.
2.7. Інформує виконавчий комітет Одеської міської ради про стан підготовки і проведення перепису населення.
2.8. Затверджує план роботи комісії на квартал.
2.9. Вирішує інші питання, що належать до її компетенції.
 
 
3. Організація роботи комісії
3.1. Комісія самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи.
3.2. Засідання комісії проводяться згідно з квартальним планом, який затверджується головою комісії.
3.3. Повідомлення про проведення позачергового засідання повинно надсилатись його учасникам не пізніше ніж за три доби до засідання.
3.4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.
3.5. Рішення комісії вважається правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини її членів. Рішення комісії, як правило, оформлюється у вигляді протоколів і рекомендацій.
3.6. Члени комісії повинні не пізніше ніж за день до засідання ознайомитися з питаннями, які розглядатимуться.
3.7. Матеріали, які подаються на розгляд комісії, готує Головне управління статистики в Одеській області.
 
 
 
Керуюча справами                                                                        Т. Герасименко   
 
 

Страница создана: 2011.06.15 15:29