Розпорядження
Одеського міського голови
№1589-01р від 06.09.2011р.
 
Про проведення у місті Одесі чергового призову громадян України

на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2011 року

та заходи щодо його забезпечення 
  
Відповідно до п. 1 ст. 36 та п. 8 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 4 листопада 2010 року № 1009/2010 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2011 році” та розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 19 серпня 2011 року № 647/А-2011 „Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2011 року та заходи щодо його забезпечення”:

1. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради:
1.1. Створити та затвердити персональний склад районних призовних комісій згідно зі ст. 16 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
1.2. Забезпечити районні військові комісаріати обладнаними призовними дільницями, медикаментами, медичним інструментарієм, господарським майном, автомобільним транспортом, а також підтримання на призовних дільницях охорони громадського порядку.
1.3. Забезпечити необхідну кількість технічних працівників для роботи у військових комісаріатах у складі призовних комісій згідно із ст. 43 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
1.4. До 21 вересня 2011 року перевірити укомплектованість медичних призовних комісій відповідними фахівцями, стан облаштування призовних дільниць та їхню готовність до проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу. Вжити заходи щодо усунення виявлених недоліків. Результати перевірок оформити актами, копії актів надати до департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради не пізніше 22 вересня 2011 року.
1.5. Довести до відома керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, що вони забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць згідно з вимогами ч. 8 ст. 15 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
1.6. Вишукати можливість надання фінансової і матеріальної допомоги районним військовим комісаріатам згідно з вимогами ч. 4 ст. 15 та ч. 4 ст. 43 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
1.7. Про підсумки чергового призову доповісти через департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради до 12 грудня 2011 року.

2. Управлінню охорони здоров’я Одеської міської ради (Калинчук С.В.):
2.1. Забезпечити виділення відповідними лікувальними установами міста лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу до складу районних призовних комісій на період з 30 вересня до 30 листопада 2011 року. Зазначені комісії забезпечити спеціалізованим медичним обладнанням, майном, інструментарієм та необхідними медикаментами відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402.
Звернути увагу керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я, що за медичними працівниками, залученими до роботи у призовних комісіях, зберігаються обіймана посада та середній заробіток за місцем постійної роботи на весь час виконання ними обов’язків у складі призовних комісій.
2.2. Передбачити виділення коштів для обстеження на наявність ВІЛ-інфекції, маркери гепатитів "В" і "С" у призовників, що направляються до військ.
2.3. Зобов’язати керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я:
- до 20 вересня 2011 року подати до районних військових комісаріатів амбулаторні картки, форми 025-У, 025-1-У з обов’язковою відміткою про флюорографічне й електрокардіографічне обстеження з плівками, проведення щеплення від захворювань, а також іменні списки громадян призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань;
- визначити наказом перелік лікувальних закладів для медичного обстеження і лікування призовної молоді та розіслати його до районних призовних комісій. Стаціонарне та амбулаторне обстеження призовників проводити у десятиденний термін безкоштовно. Призовників, які за станом здоров’я придатні до військової служби і підлягають відправці до військ, обстежувати на наявність ВІЛ-інфекції, маркери гепатитів "В" і "С" та наркотичних захворювань;
- у визначених лікувальних закладах, де здійснюється обстеження призовників, своїми наказами призначити посадових осіб, які особисто відповідатимуть за цю роботу;
- відповідно до ст. 38 ч. 8 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" керівникам медичних закладів під час проведення призову у триденний термін повідомляти відповідні районні військові комісаріати про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні;
- категорично заборонити заміну лікарів-фахівців – членів районних медичних комісій.

3. Департаменту міського господарства Одеської міської ради (Орловський А.Й.) забезпечити надання необхідних відомостей про призовників відповідним районним військовим комісаріатам та виконання ними правил військового обліку, а також виконання своєчасного сповіщення призовників про їх виклик до військових комісаріатів керівниками житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій або підприємств та установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків згідно з ч. 9 ст. 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
У взаємодії з районними відділами ОМУ ГУМВС України в Одеській області контролювати виконання працівниками відділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб вимог розділу ІV п. 45 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 щодо військового обліку призовників.

4. ОМУ ГУМВС України в Одеській області (Босенко В.В.) на період проведення призову громадян на військову строкову службу (з 3 жовтня по 30 листопада 2011 року) забезпечити виділення, за заявками військових комісарів, нарядів міліції для підтримання громадського порядку на призовних дільницях.
Відповідно до чинного законодавства здійснювати своєчасні заходи з розшуку, затримання і доставки до призовних дільниць осіб призовного віку, які ухиляються від виконання загального військового обов’язку.

5. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради (Шупарський В.С.) сумісно з управлінням культури та туризму Одеської міської ради (Маркова Т.Ю.), районними адміністраціями та районними військовими комісаріатами у період проведення призову організувати на районних призовних дільницях проведення військово-патріотичних, культурно-масових заходів із залученням представників трудових колективів, ветеранів війни, військової служби та українського козацтва.

6. Для контролю за підготовкою та проведенням призову, наданням практичної допомоги районним призовним комісіям створити оперативну групу Одеської міської ради та затвердити її склад (додається).

7. Департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради ( Бєлов С.М.):
7.1. Складом оперативної групи перевірити діяльність районних адміністрацій стосовно підготовки до призову, готовність районних призовних комісій та районних призовних дільниць до виконання завдань по призначенню та контролювати їх роботу у ході призову.
Про стан готовності до призову доповісти через заступника міського голови Ільченка М.С. до 26 вересня 2011 року, одночасно копії актів перевірки районних призовних дільниць надати до Одеської обласної призовної комісії.
7.2. Доповідну записку за підсумками призову подати через заступника міського голови Ільченка М.С. до 14 грудня 2011 року.
7.3. Узагальнену інформацію про підсумки призову громадян України на строкову військову службу та виконання плану відправок призовників до військ надати до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату Одеської обласної державної адміністрації до 15 грудня 2011 року.

8. Директору департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.) постійно висвітлювати у засобах масової інформації хід чергового призову громадян на строкову військову службу.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Ільченка М.С. 
 
О. Костусєв

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 06.09.2011р. №1589-01р

 

СКЛАД
оперативної групи Одеської міської ради

 

 

Бєлов
Сергій Миколайович
- керівник оперативної групи, в.о. директора департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради;         
 
Зубов
Григорій Іванович
- заступник керівника оперативної групи - заступник директора департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами;
 
Лемешко
Анатолій Станіславович
- завідувач сховища ЗПУ Одеської міської ради комунальної установи "Запасні пункти управління цивільної оборони м. Одеси";
 
Прохорова
Алла Миколаївна
- заступник начальника управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
 
Сулейманов
Ігор Маратович
- головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради.
 

 

 

Керуюча справами            Т. Герасименко


Страница создана: 2011.09.07 14:50