Розпорядження
Одеського міського голови
№1643-01р від 21.09.2011р

Про результати роботи комісії, створеної розпорядженнями міського голови від 25.03.2011р. №385-01р «Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалася навколо земельних ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 36-А» та від 29.04.2011р. №487-01р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.03.2011р. №385-01р «Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалася навколо земельних ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 36-А»

 

На підставі інформації про результати роботи комісії, створеної розпорядженням міського голови від 25.03.2011 р. № 385-01р «Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалася навколо земельних ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 36-А», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Інформацію голови комісії про результати роботи комісії взяти до відома (додаток 1).

2. Юридичному департаменту Одеської міської ради (Єремєєнко М.О.) продовжити роботу в судових інстанціях щодо знесення за рішеннями суду самочинно збудованих об’єктів нерухомості на земельних ділянках, прилеглих до аукціонних ділянок, а також звільнення відповідних земельних ділянок.

3. Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради (Ковріжних І.С.) здійснювати оформлення земельних ділянок громадянам, за якими зареєстровані об’єкти нерухомості, згідно з додатком 2, на умовах, визначених управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради (Колокольников В.І.).

4. Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради (Жаданова Л.І.), управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради (Колокольников В.І.), Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради (Ковріжних І.С.), КП «ОМБТІ та РОН» (Кожухівський В.Г.) у разі звернень громадян, які здійснили самочинне будівництво жилих будинків (окрім тих, що зазначені у пунктах 2 та 3 цього розпорядження), направляти інформацію до юридичного департаменту Одеської міської ради (Єремєєнко М.О.) для подачі відповідних позовів до суду про визнання права власності за територіальною громадою міста Одеси на самочинно збудовані житлові будинки.

5. Розпорядження міського голови від 25.03.2011р. №385-01р «Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалася навколо земельних ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 36-А» та від 29.04.2011р. №487-01р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.03.2011р. №385-01р «Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалася навколо земельних ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 36-А» зняти з контролю як такі, що виконані у повному обсязі.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О. 
 
О. Костусєв

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 21.09.2011р. №1643-01р

 

Інформація
про результати роботи комісії з вивчення ситуації,

що склалась навколо земельних ділянок за адресою:

м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 36-А

 

На виконання розпоряджень міського голови від 25.03.2011 року № 385-01р «Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалась навколо земельних ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського
(вул. Промислова), 36-А» та від 29.04.2011 року № 487-01р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.03.2011 року № 385-01р «Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалась навколо земельних ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 36-А», в період з 04.04.2011 року по 14.06.2011 року комісія вивчила ситуацію, що склалась навколо земельних ділянок за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (вул. Промислова), 36-А. В результаті роботи комісією встановлено наступне.
1. Земельні ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Промислова (нині - вул. Миколи Боровського), 36-А розташовані на території, яка раніше була закріплена за Одеським відділенням морської служби Червонопрапорного Чорноморського флоту на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.12.1971 р. № 684 до реконструкції району. Документи на земельну ділянку не були оформлені належним чином.
Відповідно до діючого Генерального плану м. Одеси, схваленого постановою Ради Міністрів УРСР від 31.01.1989 року № 37, земельні ділянки по вул. Промисловій, 36-А розташовані на території спецпризначення та складської зони, де не передбачено розміщення садибної забудови, та приватизації не підлягають.
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.11.07р. № 1400 “Про Генеральний план м. Одеси” прийнято за основу техніко-економічні показники та принципові планувальні рішення розвитку міста, які визначені у проекті нового Генерального плану міста Одеси. Згідно з даним проектом зазначені земельні ділянки розташовані в зоні розміщення промислових об’єктів.
2. Відповідно до рішення Одеської міської ради від 25.12.2008 року № 3798-V три земельні ділянки, по 12 га кожна, які розташовані за адресою:
м. Одеса, вул. Промислова, 36, мали бути продані суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах шляхом проведення аукціонів, з цільовим призначенням – виробниче підприємство.
На виконання даного рішення було розроблено відповідні проекти землеустрою. За цими проектами до земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних торгах, не увійшли території, зайняті самочинно зведеними житловими будинками громадян. У той же час, таке «сусідство» виробничої та житлової забудови створює значні ускладнення. Так, у промисловій зоні навколо відповідних виробничих підприємств мають бути створені у встановленому порядку санітарно-захисні зони. При утворенні таких санітарно-захисних зон прогнозовано виникне проблемна ситуація щодо вирішення майнових питань з громадянами зазначених будинків. За цих обставин, ситуація, що склалася при використанні самочинного будівництва по вул. Промисловій 36-А, потребує комплексного і вольового урегулювання, адже тут задіяні інтереси усього міста, у тому числі у наповненні міського бюджету.
3. У 2006 році громадянами були самовільно захоплені земельні ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Промислова (нині - вул. Миколи Боровського), 36-А, на яких самочинно побудовані житлові будинки.
Станом на 14.04.2011 року в КП «ОМБТІ та РОН» зареєстровано 23 об’єкта нерухомості по вул. Промисловій, 36-А на праві власності за фізичними особами:
- на 14 об’єктів видані свідоцтва про право власності (за період з 1990 року по 2002 рік);
- 9 об’єктів зареєстровані на підставі рішень Малиновського районного суду м. Одеси, що були прийняті в період з 2003 року по 2008 рік.
4. Територію самочинної забудови по вул. Промисловій можна умовно поділити на 2 частини:
1) територія, прилегла до аукціонних земельних ділянок;
2) територія, що частково сформована житловою забудовою у 90-х роках та на якій також збудовані самочинно жилі будинки у 2006-2008 роках.
Таким чином, до вирішення проблемної ситуації пропонується застосувати диференційований підхід.
Так, щодо об’єктів, збереження яких є неможливим та недоцільним, то вони можуть бути знесені за відповідним рішенням суду (за позовом Одеської міської ради).
Членами комісії була висловлена пропозиція щодо набуття за територіальною громадою міста права власності на об’єкти нерухомості, що можливо у такі способи:
1) як на безхазяйне майно (ст. 335 Цивільного кодексу України). Механізм обліку безхазяйного майна визначений «Тимчасовим порядком обліку безхазяйного нерухомого майна у м. Одесі», затвердженим рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 17.03.2006 року № 267. Безхазяйні речі мають бути взяті на облік КП «ОМБТІ та РОН», про що робиться оголошення в ЗМІ. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. Зокрема, КП «ОМБТІ та РОН» складає акт опису майна (об’єкта безхазяйного нерухомого майна) з його фотофіксацією, складає довідку про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна та направляє запит до юридичного департаменту Одеської міської ради про можливість взяття на облік зазначеного об’єкта;
2) як на об’єкт самочинного будівництва (ст. 376 Цивільного кодексу України). У цьому разі, після проведення технічної інвентаризації (за можливістю), здійснення фотофіксації та проведення оцінки майна, що підлягає визнанню за територіальною громадою, необхідно подати позови до суду про визнання права власності.

На підставі вищевикладеного, комісія дійшла наступних висновків:

1. Самочинно збудовані об’єкти нерухомості на земельних ділянках, прилеглих до аукціонних ділянок, підлягають знесенню за рішенням суду (за позовом міської ради), відповідні земельні ділянки – звільненню. Після цього земельні ділянки комунальної власності можуть бути безперешкодно продані на аукціонах для промислового використання.
2. Земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомості, права власності на які зареєстровано за громадянами (згідно з нижченаведеним переліком), можуть бути передані цим громадянам у короткострокову оренду, до початку реконструкції району. Це дозволить залучити певні надходження від плати за землю до міського бюджету.

 

Перелік зареєстрованих за громадянами об’єктів нерухомості:

 

3. Подати відповідні позови до суду щодо визнання права власності на самочинно збудовані житлові будинки, крім тих, що зазначені у п.п. 1 та 2, за територіальною громадою міста, з подальшою передачею їх в оренду (до початку реконструкції району) громадянам.


Керуюча справами                 Т. Герасименко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 21.09.2011р. №1643-01р

 

ПЕРЕЛІК
об’єктів нерухомості по вул. Промисловій, 36-А, зареєстрованих за громадянами:

 

- буд. 10 зареєстрований за Якушко Т.П. на підставі договору купівлі-продажу від 30.10.2007 року;
- буд. 11 зареєстрований за Кириленко Е.М. на підставі рішення Іллічівського районного суду м. Одеси від 25.09.2002 року;
- буд. 15 зареєстрований за Жикол М.П., Врадій Л.Т., Врадій Т.Т., Жикол О.М., Вербицьким М.О. на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2002 року;
- буд. 16-а зареєстрований за Ніколовим П.С. на підставі свідоцтва про право власності від 23.05.1991 року;
- буд. 17 зареєстрований за Хомицьким В.О. на підставі договір купівлі-продажу від 24.01.2002 року;
- буд. 18 зареєстрований за Мошнягою Н.В. на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 10.08.2006 року;
- буд. 1-а зареєстрований за Корень І.І. на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 13.03.2006 року;
- буд. 21 зареєстрований за Закіровим Халісом Султаном Огли на підставі свідоцтва про право власності від 05.12.1991 року;
- буд. 22 зареєстрований за Гусейновою В.І. на підставі договору купівлі-продажу від 02.08.2008 року;
- буд. 24 зареєстрований за Скачковою Н.І. на підставі свідоцтва про право власності від 17.11.1990 року та договору дарування від 30.10.2008 року;
- буд. 25 зареєстрований за Кучеренко Т.В. на підставі свідоцтва про право власності від 15.10.1992 року;
- буд. 28 зареєстрований за Буткевич Г.І. на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 10.08.2006 року;
- буд. 31, кв. 1, зареєстрований за Парфененко Ж.В., Парфененко О.В. на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 14.09.2004 року та договору дарування від 25.12.2004 року;
- буд. 31, кв. 2, зареєстрований за Аврамчук О.М. на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 14.09.2004 року;
- буд. 36-Д зареєстрований за Шкаровським Е.І. на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 08.06.2007 року;
- буд. 38-а зареєстрований за Зайцевою О.В. на підставі свідоцтва про право власності від 22.06.2000 року;
- буд. 44 зареєстрований за Акуліч М.М. на підставі свідоцтва про право власності від 16.05.1991 року;
- буд. 5 зареєстрований за Чабан Д.Д., Чабан Е.Д., Чабан Л.І., Сикач С.Ю. на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 21.01.2005 року;
- буд. 6 зареєстрований за Фетисовим Г.М. на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.1996 року;
- буд. 62 зареєстрований за Бражниковим М.Л. на підставі свідоцтва про право власності від 29.06.1991 року;
- буд. 68 зареєстрований за Славіогло А.І., Славіогло О.Ю. на підставі свідоцтв про право власності від 13.03.1998 року та від 25.03.1999 року;
- буд. 7 зареєстрований за Салаховим Мазахиром Гадимом Огли на підставі договору дарування від 26.09.2003 року;
- буд. 70 зареєстрований за Тарнавською С.С. на підставі договору купівлі-продажу від 15.10.2002 року. 
 
Керуюча справами                     Т. Герасименко


Страница создана: 2011.09.23 15:03