Розпорядження
Одеського міського голови
№1622-01р від 16.09.2011р.
Про розгляд протесту першого заступника
прокурора Одеської області на розпорядження
міського голови від 23.05.2011 року № 579-01р
«Про затвердження Правил пропускного режиму
до адміністративної будівлі Одеської міської ради»

Першим заступником прокурора Одеської області опротестовано розпорядження міського голови від 23.05.2011 року № 579-01р «Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі Одеської міської ради». Перший заступник прокурора вважає, що дане розпорядження не відповідає вимогам закону і підлягає приведенню у відповідність із наступних підстав.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Статтею 20 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право безперешкодно за посвідченням, що підтверджує обійману посаду, входити до приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
А також, згідно зі статтею 11 Закону України «Про міліцію» міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах.
На думку першого заступника прокурора Одеської області, опротестоване розпорядження суперечить зазначеним нормам закону та обмежує права вищеперелічених суб’єктів.

Розглянувши доводи першого заступника прокурора, слід відзначити, що розпорядження міського голови від 23.05.2011 року № 579-01р не може суперечити зазначеним нормам та не порушує прав народних депутатів України, прокурорів та працівників міліції на підставі наступних обґрунтувань.
Дійсно, згідно із Законом України «Про статус народного депутата України» та опротестованим розпорядженням міського голови народні депутати України мають право безперешкодного доступу до будівлі Одеської міської ради.
Закон України «Про прокуратуру» встановлює право безперешкодного доступу до приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування за посвідченням, що підтверджує обійману посаду, саме прокурорів, а не взагалі працівників прокуратури і тільки при здійсненні ними прокурорського нагляду за дотриманням закону.
Розпорядженням міського голови забезпечено, передбачене Законом України «Про прокуратуру», право керівників та заступників керівників органів прокуратури безперешкодного доступу до будівлі Одеської міської ради.
Відтак, вимога щодо оформлення перепусток працівниками прокуратури для доступу до будівлі Одеської міської ради не суперечить вимогам чинного законодавства. Крім того, перепустка є лише засобом контролю та обліку відвідувачів, а не засобом перешкоджання у доступі.
Законом України «Про міліцію» закріплено право працівників міліції для виконання покладених на них обов'язків входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах.
Таким чином, вимоги, встановлені розпорядженням міського голови для працівників міліції, цілком обґрунтовані та не суперечать Закону України «Про міліцію», оскільки не обмежують прав даних суб’єктів у разі виконання ними службових обов’язків при виникненні встановлених законом обставин. В усіх інших випадках працівники міліції мають дотримуватися встановлених розпорядженням міського голови правил доступу до будівлі Одеської міської ради.
Що стосується часу, визначеного розпорядженням міського голови для безперешкодного доступу до будівлі Одеської міської ради, то він є лише уточненням періоду для відвідування та вказує на час роботи установи.
Крім того, Закон України «Про інформацію» з метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності встановив право суб'єктів владних повноважень щодо здійснення їх акредитації.
При цьому, розпорядженням міського голови ні в якому разі не обмежуються права журналістів та працівників засобів масової інформації.
Правила пропускного режиму до адміністративної будівлі Одеської міської ради направлені на створення сприятливих, ефективних та безпечних умов роботи журналістів і працівників засобів масової інформації та працівників виконавчих органів, що забезпечують проведення заходів, під час її проведення.
Слід звернути увагу, що окремої процедури акредитації для журналістів Одеською міською радою не встановлено, а доступ журналістів здійснюється за їх заявами, при цьому забезпечується їх безперешкодний доступ до будівлі Одеської міської ради під час проведення відповідних заходів.
Враховуючи викладене, відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Протест першого заступника прокурора Одеської області на розпорядження міського голови від 23.05.2011 року № 579-01р «Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі Одеської міської ради» задовольнити частково.

2. Пункт 2 розпорядження міського голови від 23.05.2011 року № 579-01р «Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі Одеської міської ради» у частині безперешкодного доступу у будь-який час доби доповнити наступним змістом: «працівники міліції при виконанні ними службових обов’язків з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах та прокурори при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів».

3. Про результати розгляду протесту повідомити першого заступника прокурора Одеської області.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Герасименко Т.В.
О. Костусєв


Страница создана: 2011.09.30 21:33