Втратило чинність розпорядженням міського голови №1150 від 19.11.2014р.

 

 

Внесено зміни розпорядженням міського голови №689 від 07.08.2014р.

Внесено зміни розпорядженням міського голови №92 від 21.02.2014р.
Внесено зміни розпорядженням міського голови №864-01 р від 16.08.2013р. 

 

Розпорядження
Одеської міської ради
№1934-01р від 03.11.2011р. 

  

  
 
Про встановлення стипендії Одеського міського голови

студентам Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою стимулювання наукового розвитку студентів Національного університету «Одеська юридична академія»:

1. Встановити з 1 вересня 2011 року 6 стипендій Одеського міського голови студентам Національного університету «Одеська юридична академія».

2. Затвердити Положення про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови студентам Національного університету «Одеська юридична академія» (додаток 1).

3. Затвердити кошторис видатків на 2011 рік (додаток 2) та на наступні роки (додаток 3) на виплату стипендії Одеського міського голови студентам Національного університету «Одеська юридична академія».

4. Затвердити склад комісії з призначення стипендії Одеського міського голови студентам Національного університету «Одеська юридична академія» (додаток 4).

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) перераховувати:
- у 2011 році з цільового фонду Одеської міської ради щомісячно з вересня по грудень включно по 4200 (чотири тисячі двісті) грн;
- у наступні роки із загального фонду міста Одеси щомісячно з лютого по червень включно та з вересня по грудень включно по 4200 (чотири тисячі двісті) грн на відповідний розрахунковий рахунок управління освіти та науки Одеської міської ради.

6. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради (Шупарський В.С.):
- здійснювати виплату стипендії Одеського міського голови студентам Національного університету «Одеська юридична академія», визначеним розпорядженням міського голови;
- у 10-денний термін після отримання фінансування надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради звіт про цільове використання виділених коштів.

7. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови
від 06.09.2007 р. № 941-01р «Про встановлення стипендії імені Сергія Варламова студентам Одеської національної юридичної академії».

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Павлову О.О.
 
О. Костусєв

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 03.11.2011р. №1934-01р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови
студентам Національного університету
«Одеська юридична академія»

 

1. Стипендія Одеського міського голови призначається 6-ти студентам Національного університету «Одеська юридична академія», які досягли значних успіхів у вивченні правознавства, переможцям олімпіад з правознавства та інших конкурсів з правознавства за результатами екзаменаційної сесії щорічно два рази на рік.

2. Кандидати на отримання стипендії Одеського міського голови висовуються вченою радою Національного університету «Одеська юридична академія» за поданням відповідних факультетів (по одному від кожного факультету).

3. Вчена рада надсилає протягом тижня після закінчення екзаменаційної сесії комісії з призначення стипендії Одеського міського голови мотивовані подання, в яких відзначає успішність кандидатів, їх творчу та наукову роботу, участь у громадському житті Національного університету «Одеська юридична академія» та міста, а також витяг з протоколу вченої ради.

4. Комісія два рази на рік визначає кандидатів на отримання стипендії та в тижневий термін після отримання подання від вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» готує проект розпорядження міського голови про поіменне призначення стипендії.

5. Стипендія Одеського міського голови становить 700 грн з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства та сплачується щомісячно з лютого по червень включно та з вересня по грудень включно після прийняття відповідного розпорядження міського голови про її призначення.

6. Позбавлення студентів Національного університету «Одеська юридична академія» стипендії здійснюється розпорядженням міського голови за рішенням комісії з призначення стипендії Одеського міського голови на підставі подання вченої ради національного університету «Одеська юридична академія».
 
Керуюча справами                       Т. Герасименко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 03.11.2011р. №1934-01р

 

КОШТОРИС
видатків на 2011 рік на виплату стипендії Одеського
міського голови студентам Національного університету
«Одеська юридична академія»

 

Розмір
стипендії
Кількість
стипендій
Місячний
стипендіальний
фонд
Кількість
місяців
Річний
стипендіальний
фонд
700 грн
6
4200 грн
4
16800 грн

 

Керуюча справами                Т. Герасименко

 

Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 03.11.2011р. №1934-01р

 

КОШТОРИС
видатків на виплату стипендії Одеського міського голови студентам

Національного університету «Одеська юридична академія»
починаючи з 2012 року
 

Розмір
стипендії
Кількість
стипендій
Місячний
стипендіальний
фонд
Кількість
місяців
Річний
стипендіальний
фонд
700 грн
6
4200 грн
9
37800 грн

 

Керуюча справами              Т. Герасименко

 

Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 03.11.2011р. №1934-01р

 

СКЛАД
комісії з призначення стипендії Одеського міського голови
студентам Національного університету «Одеська юридична академія»

 

 

Павлова
Олена Олегівна
-
голова комісії,
заступник міського голови;
 
Ківалов
Сергій Васильович
-
співголова комісії, президент Національного університету «Одеська юридична академія» 
(за згодою);
 
Яковлева
Ірина Анатоліївна 
-
секретар комісії, заступник начальника управління освіти та науки Одеської міської ради.

Члени комісії:
Голосков
Ігор Юхимович
-
начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
Єремєєнко
Марія Олегівна
-
директор юридичного департаменту
Одеської міської ради;
  
Шупарський
Валерій Степанович
-
начальник управління освіти та науки Одеської міської ради.

 

 

Керуюча справами             Т. Герасименко


Страница создана: 2011.11.03 17:25