Розпорядження
Одеського міського голови
№2377-01р від 28.12.2011р.

Про організацію шефської роботи з військовими частинами,

підрозділами, закладами Збройних сил України, Державної

прикордонної служби України, що дислокуються в місті Одесі, у 2012 році
 
Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указів Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами України" та від 03.04.2000 р. № 554/2000 "Про вдосконалення організації шефства над Державною прикордонною службою України" зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 29.10.2003 р. № 1227/2003, на виконання розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 25.10.2010 р. № 1022/А-2010 "Про організацію шефської роботи з військовими частинами Збройних сил України, що дислокуються на території Одеської області":

1. Затвердити:
1.1. Перелік підшефних військових частин, підрозділів та закладів Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних сил Збройних сил України, Західної військово-морської бази Військово-Морських сил Збройних сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку Збройних сил України, що дислокуються в м. Одесі, та закріпити за виконавчими органами Одеської міської ради для організації і проведення шефської роботи з метою її активізації, сприяння вирішенню питань піднесення престижу військової служби, соціально-побутових проблем і культурних запитів військовослужбовців (додатки 1-5).
1.2. Список посадових осіб виконавчого комітету та виконавчих органів Одеської міської ради, які безпосередньо залучаються до організації шефської роботи та військово-патріотичного виховання (додаток 6).
 
2. Районним адміністраціям Одеської міської ради (Сушков В.М., Жаданова Л.І., Пастушок І.М., Григоренко І.Г.):
2.1. До 16.01.2012 року видати розпорядження, в якому визначити конкретні підприємства, установи, організації (за згодою) та закріпити їх за підшефними військовими частинами, підрозділами та закладами Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних сил Збройних сил України, Західної військово-морської бази Військово-Морських сил Збройних сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку Збройних сил України.
2.2. Закріпити навчальні заклади за підшефними військовими частинами, підрозділами та закладами для проведення військово-патріотичного виховання молоді та піднесення престижу військової служби.
2.3. Рекомендувати керівникам визначених підприємств, установ, організацій та навчальних закладів до 30.01.2012 року скласти з командирами військових частин, підрозділів (за погодженням з командирами військових частин) та закладів спільні плани шефської роботи на 2012 рік і затвердити головою відповідної районної адміністрації Одеської міської ради (додаток 7), в яких передбачити заходи щодо:
- участі у військово-патріотичному вихованні молоді та культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
- підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;
- сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;
- надання допомоги у забезпеченні військових частин, підрозділів, військових навчальних закладів продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами.
Копії планів до 15.02.2012 року надати до департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради (Зубов Г.І.).
2.4. Щоквартально аналізувати стан виконання планів шефської роботи та підводити її підсумки.
Узагальнену інформацію з відображенням видів та обсягів наданої шефської допомоги військовим частинам, підрозділам, установам та виконання планів військово-патріотичного виховання молоді в районах міста надавати заступнику міського голови Ільченку М.С. щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу.

3. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради (Шупарський В.П.):
3.1. Узагальнені списки закріплених навчальних закладів за визначеними підшефними військовими частинами (підрозділами, закладами) та копії узгоджених з ними планів військово-патріотичного виховання молоді на 2012 рік до 15.02.2012 року надати до департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради (Зубов Г.І.).
3.2. Здійснювати контроль за виконанням планів військово-патріотичного виховання молоді в районах міста та надавати узагальнену інформацію до департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради через заступника міського голови Ільченка М.С. щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.) забезпечити регулярне інформування громадськості міста про хід шефської роботи з військовими частинами, що дислокуються в місті Одесі, та військово-патріотичного виховання молоді міста.

5. Департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради (Зубов Г.І.):
5.1. Здійснювати контроль за станом шефської роботи та військово-патріотичного виховання молоді.
5.2. Щоквартально аналізувати стан шефської роботи та доповідати міському голові до 5 числа наступного місяця, а за минулий рік до 15 січня наступного року.
5.3. Щорічно до 1 березня інформацію про стан виконання шефської роботи за минулий рік надавати до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції апарату Одеської обласної державної адміністрації за встановленою формою (додаток 8).

6. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 10.12.2011 року №2428-01р “Про організацію шефської роботи з військовими частинами, підрозділами, закладами Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, що дислокуються в місті Одесі, у 2011 році".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Ільченка М.С.
 

О. Костусєв

 

Додатки 1 - 7 до розпорядження міського голови від 28.12.2011р. №2377-01р


Страница создана: 2012.01.17 18:02