Розпорядження
Одеського міського голови
№833-01р від 27.08.2012р.

Про внесення змін до додатка 2 до розпорядження міського голови
від 22.12.2011 року №2254-01р «Про штатну чисельність апарату
Одеської міської ради, її виконавчих органів та інших структурних
підрозділів на 2012 рік»

 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
 
1. Внести з 01.09.2012 року зміни до додатка 2 до розпорядження міського голови від 22.12.2011 року №2254-01р «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та інших структурних підрозділів на 2012 рік» (у редакції розпорядження міського голови від 27.02.2012р. №139-01р «Про внесення змін до додатків 1 та 2 до розпорядження міського голови від 22.12.2011р. №2254-01р «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та інших структурних підрозділів на 2012 рік»), а саме після слів «Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради» замінити символи «31» на «36».

2. Начальнику управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради привести штатний розпис у відповідність до п.1 цього розпорядження та надати його на погодження до департаменту фінансів Одеської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

О. Костусєв


Страница создана: 2012.08.31 17:25