Розпорядження
Одеського міського голови
№847-01р від 04.09.2012р.

Про проведення у місті Одесі чергового призову громадян України

на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2012 року

та заходи щодо його забезпечення


Відповідно до п. 1 ст. 36 та п. 8 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 31 жовтня 2011 року № 1009/2011 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2012 році” та розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 15 серпня 2012 року № 850/А-2012 „Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2012 року та заходи щодо його забезпечення”:

1. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради:
1.1. Створити та затвердити персональний склад районних призовних комісій згідно зі ст. 16 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
1.2. Забезпечити районні військові комісаріати обладнаними призовними дільницями, медикаментами, медичним інструментарієм, господарським майном, автомобільним транспортом, а також підтримання на призовних дільницях охорони громадського порядку.
1.3. Забезпечити необхідну кількість технічних працівників для роботи у військових комісаріатах у складі призовних комісій згідно із ст. 43 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
1.4. До 21 вересня 2012 року перевірити укомплектованість медичних призовних комісій відповідними фахівцями, стан облаштування призовних дільниць та їхню готовність до проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу. Вжити заходи щодо усунення виявлених недоліків. Результати перевірок оформити актами, копії актів надати до департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради не пізніше 25 вересня 2012 року.
1.5. Довести до відома керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, що вони забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць згідно з вимогами ч. 8 ст. 15 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
1.6. Вишукати можливість надання фінансової і матеріальної допомоги районним військовим комісаріатам згідно з вимогами ч. 4 ст. 15 та ч. 4 ст. 43 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
1.7. Забезпечити надання необхідних відомостей про призовників відповідним районним військовим комісаріатам та виконання ними правил військового обліку, а також виконання своєчасного сповіщення призовників про їх виклик до військових комісаріатів керівниками житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій або підприємств та установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків згідно з ч. 9 ст. 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
У взаємодії з районними відділами ОМУ ГУМВС України в Одеській області контролювати виконання працівниками відділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб вимог розділу ІV п. 45 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 щодо військового обліку призовників.
1.8. Про підсумки чергового призову доповісти через департамент оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради до 11 грудня 2012 року.

2. Управлінню охорони здоров’я Одеської міської ради:
2.1. Забезпечити виділення відповідними лікувальними установами міста лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу до складу районних призовних комісій на період з 1 жовтня до 30 листопада 2012 року. Зазначені комісії забезпечити спеціалізованим медичним обладнанням, майном, інструментарієм та необхідними медикаментами відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402.
Звернути увагу керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я, що за медичними працівниками, залученими до роботи у призовних комісіях, зберігаються обіймана посада та середній заробіток за місцем постійної роботи на весь час виконання ними обов’язків у складі призовних комісій.
2.2. Передбачити виділення коштів для обстеження на наявність ВІЛ-інфекції, маркери гепатитів "В" і "С" у призовників, що направляються до військ.
2.3. Зобов’язати керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я:
- до 28 вересня 2012 року подати до районних військових комісаріатів амбулаторні картки, форми 025-У, 025-1-У з обов’язковою відміткою про флюорографічне й електрокардіографічне обстеження з плівками, проведення щеплення від захворювань, а також іменні списки громадян призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань;
- визначити наказом перелік лікувальних закладів для медичного обстеження і лікування призовної молоді та розіслати його до районних призовних комісій. Стаціонарне та амбулаторне обстеження призовників проводити у десятиденний термін безкоштовно. Призовників, які за станом здоров’я придатні до військової служби і підлягають відправці до військ, обстежувати на наявність ВІЛ-інфекції, маркери гепатитів "В" і "С" та наркотичних захворювань;
- у визначених лікувальних закладах, де здійснюється обстеження призовників, своїми наказами призначити посадових осіб, які особисто відповідатимуть за цю роботу;
- відповідно до ст. 38 ч. 8 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" керівникам медичних закладів під час проведення призову у триденний термін повідомляти відповідні районні військові комісаріати про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні;
- категорично заборонити заміну лікарів-фахівців – членів районних медичних комісій.

3. ОМУ ГУМВС України в Одеській області на період проведення призову громадян на військову строкову службу (з 1 жовтня по 30 листопада 2012 року) забезпечити виділення, за заявками військових комісарів, нарядів міліції для підтримання громадського порядку на призовних дільницях.
Відповідно до чинного законодавства здійснювати своєчасні заходи з розшуку, затримання і доставки до призовних дільниць осіб призовного віку, які ухиляються від виконання загального військового обов’язку.

4. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради спільно з управлінням культури та туризму Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради та районними військовими комісаріатами у період проведення призову організувати на районних призовних дільницях проведення військово-патріотичних, культурно-масових заходів із залученням представників трудових колективів, ветеранів війни, військової служби та українського козацтва.

5. Для контролю за підготовкою та проведенням призову, наданням практичної допомоги районним призовним комісіям створити оперативну групу Одеської міської ради та затвердити її склад (додається).

6. Департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради:
6.1. Складом оперативної групи перевірити діяльність районних адміністрацій стосовно підготовки до призову, готовність районних призовних комісій та районних призовних дільниць до виконання завдань за призначенням та контролювати їх роботу у ході призову.
Про стан готовності до призову громадян України на строкову військову службу доповісти міському голові через заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Орловського А.Й. до 27 вересня 2012 року; Одеській обласній призовній комісії, з наданням копій актів перевірок, – через директора департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради до 28 вересня 2012 року.
6.2. Доповідну записку за підсумками призову громадян України на строкову військову службу подати міському голові через заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Орловського А.Й. до 13 грудня 2012 року.
6.3. Узагальнену інформацію про підсумки призову громадян України на строкову військову службу та виконання плану відправок призовників до військ надати до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації до 14 грудня 2012 року.

7. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради постійно висвітлювати у засобах масової інформації хід чергового призову громадян на строкову військову службу.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Орловського А.Й.
 
О. Костусєв

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 09.04.2012р. №847-01р

 

CКЛАД
оперативної групи Одеської міської ради

 

Зубов
Григорій Іванович
керівник оперативної групи – директор департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради.
 
Члени оперативної групи:
 
Гончаренко
Надія Вікторівна
заступник начальника управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
 
Лемешко
Анатолій Станіславович
головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради;
 
Сичук
Олег Йосипович
заступник директора департаменту – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради;
 
Сулейманов
Ігор Маратович
головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради.

 

Т.в.о. керуючої справами                                         О. Павлова


Страница создана: 2012.09.06 12:05