Розпорядження
Одеського міського голови
№899-01р від 20.09.2012р.

Про виділення коштів на погашення заборгованості

з оплати за житлово-комунальні послуги мешканцям міста Одеси

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 5.1 пункту 5 розділу 7 Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011р. №1625-VІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги від 17.08.2012р., протокол № 8:

1. Виділити кошти на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги загальною сумою 2460 (дві тисячі чотириста шістдесят) грн згідно з додатком 1.

2. Виділити кошти на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги загальною сумою 5920 (п’ять тисяч дев’ятсот двадцять) грн згідно з додатком 2.

3. Виділити кошти на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги загальною сумою 26690 (двадцять шість тисяч шістсот дев’яносто) грн згідно з додатком 3.

4. Виділити кошти на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги загальною сумою 3740 (три тисячі сімсот сорок) грн згідно з додатком 4.

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» на особовий рахунок № 35318020005053 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради перерахувати 38810 (тридцять вісім тисяч вісімсот десять) грн.

6. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати:
- ВАТ «ЕК Одесаобленерго» Південний РЕМ – 170 (сто сімдесят) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- ВАТ «ЕК Одесаобленерго» Північний РЕМ – 650 (шістсот п’ятдесят) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- ВАТ «ЕК Одесаобленерго» Центральний РЕМ – 1000 (одна тисяча) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- ЖБК «Вимпел-3» – 290 (двісті дев’яносто) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- ЖБК «Якорь» – 350 (триста п’ятдесят) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- КП «ЖКС «Вузівський» – 860 (вісімсот шістдесят) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- КП «ЖКС «Пересипський» – 120 (сто двадцять) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» – 2890 (дві тисячі вісімсот дев’яносто) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- КП «ЖКС «Фонтанський» – 1550 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 500 (п’ятсот) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- КП «ЖКС «Черьомушки» - 1000 (одна тисяча) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 19500 (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- ОСББ «Каштан-Плюс» – 1000 (одна тисяча) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- ПАТ «Одесагаз» – 4690 (чотири тисячі шістсот дев’яносто) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- ТОВ «Теплоснаб» – 500 (п’ятсот) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 3740 (три тисячі сімсот сорок) грн для погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Павлову О.О.
 
О. Костусєв


Страница создана: 2012.09.21 13:36