Втратило чинність розпорядженням №289-01р від 04.04.2013р.
 

Розпорядження
Одеського міського голови
№937-01р від 28.09.2012р.
 
Про внесення змін до додатка до розпорядження міського голови

 

від 26.07.2012 року №727-01р «Про введення контрактної форми

 

трудового договору з керівниками лікувально-профілактичних установ

комунальної власності територіальної громади м. Одеси»
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», з метою приведення форми контракту, затвердженої розпорядженням міського голови від 27.06.2012 року №727-01р у відповідність до пункту 4.8 Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради
від 31.10.2005 року №754:

1. Внести наступні зміни до додатка до розпорядження міського голови
від 26.07.2012 року №727-01р «Про введення контрактної форми трудового договору з керівниками лікувально-профілактичних установ комунальної власності територіальної громади м. Одеси»:
1.1. У пп. 3.7 п. 3 слова та символи «до 0,25 % від посадового окладу» замінити словами та символами «до 25 % від посадового окладу».
1.2. Викласти пп. 4.2 п. 4 у наступній редакції:
«4.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України».
1.3. Доповнити пп. 7.2 п. 7 текстом наступного змісту:

«ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови                        _______________ ______________
(згідно з розподілом обов’язків)                         (підпис)                (ПІБ)

Керівник уповноваженого органу
міської ради у сфері охорони здоров'я      _______________ _______________
                                                                         (підпис)               (ПІБ)».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Павлову О.О.
 
О. Костусєв


Страница создана: 2012.10.01 17:20