Втратило чинність розпорядженням №1241 - 01 р від 27.11.2013

 
 
Розпорядження
Одеського міського голови
№955-01р від 03.11.2012р.
 
 
  
Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 14.11.2005 р.
№ 1383-01р «Про проведення конкурсу
на звання «Кращий службовець
органів місцевого самоврядування року»
(зі змінами від 03.11.2006 р. № 1219-01р)
 
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності діяльності службовців органів місцевого самоврядування, враховуючи кадрові зміни у виконавчих органах Одеської міської ради:
 
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 14.11.2005 р. № 1383-01р «Про проведення конкурсу на звання «Кращий службовець органів місцевого самоврядування року» (зі змінами від 03.11.2006 р. № 1219-01р), виклавши Положення про порядок проведення конкурсу на звання «Кращий службовець органів місцевого самоврядування року» та склад комісії з проведення конкурсу на звання «Кращий службовець органів місцевого самоврядування року» в новій редакції (додатки 1, 2).
 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради  Герасименко Т.В.
 
 
                                                                                                       О.Костусєв
 

  

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 03.10.2012 p.
№ 955-01p
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на звання
«Кращий службовець органів місцевого самоврядування року»
 
 
1. Загальні положення
1.1. Щорічний конкурс на звання «Кращий службовець органів місцевого самоврядування року» проводиться з метою підвищення ефективності діяльності службовців органів місцевого самоврядування, стимулювання їх творчої ініціативи та формування професійної самосвідомості.
1.2. У конкурсі мають право брати участь службовці органів місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування не менше ніж 3 роки.
1.3. Конкурс проводиться у два етапи: перший – до 7 листопада, другий – до Дня місцевого самоврядування (7 грудня).
1.4. На першому етапі конкурсу визначається кращий службовець кожного виконавчого органу Одеської міської ради.
1.5. На другому етапі конкурсу визначається кращий службовець органів місцевого самоврядування серед переможців першого етапу в окремих номінаціях.
1.6. Відповідальність за організацію та проведення конкурсу покладається на комісію з проведення конкурсу на звання «Кращий службовець органів місцевого самоврядування року» (далі – Комісія). Комісія забезпечує розгляд та оцінку професійної діяльності службовців органів місцевого самоврядування, які беруть участь у конкурсі. Комісія має право залучати висококваліфікованих фахівців для аналізу професійної діяльності службовців органів місцевого самоврядування.
 
2. Порядок проведення конкурсу та визначення його переможців
 
Перший етап
2.1. На підставі всебічного вивчення ділових якостей службовців, їх відношення до виконання основних обов'язків – професійного рівня прийнятих рішень або виконання доручень, міський голова, перший заступник міського голови, секретар міської ради, заступники міського голови, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради, керівники виконавчих органів міської ради пропонують кандидатуру кращого службовця конкретного колективу.
Голови районних адміністрацій Одеської міської ради можуть запропонувати до 3-х посадових осіб.
2.2. Рішення виконавчих органів стосовно учасників першого етапу конкурсу оформлюється у вигляді подання, затверджується міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради відповідно до розподілу обов’язків та надається Комісії до 1 листопада поточного року.
2.3. Комісія на підставі наданих виконавчими органами Одеської міської ради документів на своєму засіданні визначає переможців першого етапу конкурсу до 7 листопада поточного року.
2.4. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3/4 її складу. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, які присутні на засіданні. Форма голосування визначається членами комісії.
2.5. Результати першого етапу конкурсу оформлюються у вигляді протоколу, який підписують голова та члени комісії, які брали участь у голосуванні.
 
Другий етап
2.6. Службовці органів місцевого самоврядування – переможці першого етапу конкурсу, надають Комісії в термін до 22 листопада поточного року звіт про особистий внесок та значні досягнення в професійній сфері за напрямками своєї діяльності, обсягом не більше  3-х аркушів.
2.7. Підведення підсумків другого етапу проводиться комісією у третій декаді листопада поточного року. Переможці першого етапу конкурсу своєчасно повідомляються про час та місце її засідання. Комісія проводить співбесіди з переможцями першого етапу конкурсу. Члени Комісії мають право ознайомитися з діяльністю переможців на їх робочих місцях.
2.8. Переможців другого етапу конкурсу Комісія визначає з наступних номінацій:
- «Кращий керівник виконавчого органу Одеської міської ради/ керівник структурного підрозділу виконавчого органу Одеської міської ради»;
- «Кращий заступник керівника виконавчого органу Одеської міської ради/ заступник керівника структурного підрозділу виконавчого органу Одеської міської ради»;
- «Кращий спеціаліст (для всіх категорій спеціалістів) виконавчого органу Одеської міської ради».
2.9. На підставі наданих документів, результатів співбесід, всебічного вивчення ділових якостей та професійного рівня претендентів Комісія визначає переможців конкурсу шляхом голосування. Порядок роботи комісії та проведення голосування викладено у пп. 2.4 цього Положення.
 
2.10.  Переможцем другого етапу конкурсу визначається службовець органів місцевого самоврядування, який досконало володіє державною мовою, має високий професійний рівень, необхідні ділові якості, почуття відповідальності за доручену справу, проявляє ініціативу, а також, результати роботи якого вагомо впливають на покращення діяльності відповідної галузі, виконавчого органу, його підрозділу.
2.11. Результати другого етапу конкурсу оформлюються у вигляді протоколу, який підписують голова та члени комісії, які брали участь у голосуванні.
 
3. Нагородження переможців конкурсу
3.1. Переможці першого етапу конкурсу нагороджуються Дипломом «Переможець першого етапу конкурсу на звання «Кращий службовець органів місцевого самоврядування року».
3.2. Переможці другого етапу конкурсу нагороджуються Дипломом "Переможець другого етапу конкурсу на звання "Кращий службовець органів місцевого самоврядування року" у відповідній номінації та грошовою премією в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат.
3.3. Виплата нагород переможцям конкурсу здійснюється за рахунок кошторису відповідного виконавчого органу Одеської міської ради.
3.4. Вручення нагород переможцям першого та другого етапів конкурсу здійснюється Одеським міським головою на урочистих зборах з нагоди святкування Дня місцевого самоврядування.
3.5. Підсумки першого та другого етапів конкурсу висвітлюються у засобах масової інформації.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко
 
 
 
 
 
 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 03.10.2012 p.
№ 955-01p
 
 
 
С К Л А Д
комісії з проведення конкурсу на звання
«Кращий службовець органів місцевого самоврядування року»
 
Ільченко М.С. - голова комісії, перший заступник міського голови;
 
Герасименко Т.В. - заступник голови комісії, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;
 
Мамалюк В.В. - секретар комісії, начальник відділу кадрової роботи Одеської міської ради.
 
Члени комісії:
 
Бедрега С.М.  - заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Броварська М.В. - директор департаменту документально- організаційного забезпечення Одеської міської ради;
 
Бриндак О.Б. - секретар Одеської міської ради;
 
Єремєєнко М.О. директор юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
Орловський А.Й.  - заступник міського голови – директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
Павлова О.О. - заступник міського голови;
 
Підгайний С.Г. - заступник міського голови.
 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                         Т. Герасименко

Страница создана: 2012.10.04 12:45