Втратило чинність розпорядженням Одеського міського голови №1152-01р від 23.10.2013р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№1063-01 р від 05.11.2012

Про проведення міської олімпіади з російської мови і літератури серед учнівської та студентської молоді м. Одеси

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми «Збереження і розвиток російської мови в місті Одесі на період 2011-2015 рр.», затвердженої рішенням Одеської міської ради
від 08.04.2011 р. № 533-VI, з метою підвищення пізнавального інтересу учнів і студентів до вивчення російської мови, заохочення учнівської молоді, яка виявляє інтерес і здібності в галузі російської мови і літератури:

1. Затвердити Положення про проведення (додаток 1) та кошторис видатків на нагородження переможців і призерів міської олімпіади з російської мови і літератури серед учнівської та студентської молоді м. Одеси (додаток 2).

2. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради:
2.1. Спільно з кафедрою російської мови Одеського національного університету імені І.І. Мечникова провести до 15.11.2012 р. міську олімпіаду з російської мови і літератури серед учнівської та студентської молоді м. Одеси.
2.2. Забезпечити нагородження переможців і призерів міської олімпіади з російської мови і літератури серед учнівської та студентської молоді м. Одеси грошовими винагородами відповідно до затвердженого кошторису.

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків у межах загальних призначень, затверджених по галузі «Освіта» на 2012 рік.

4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови
від 17.11.2011 р. № 2023-01 р «Про проведення міської олімпіади з російської мови і літератури серед учнівської та студентської молоді м. Одеси».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Павлову О.О. 
   
  

  
О. Костусєв

 

 

Додаток 1
до розпорядження

міського голови
№1063-01 р від 05.11.2012

 


Положення
про проведення міської олімпіади з російської мови і літератури
серед учнівської та студентської молоді м. Одеси

 
І. Загальні положення

1.1. Міська олімпіада з російської мови і літератури серед учнівської та студентської м. Одеси (далі – Олімпіада) проводиться відповідно до Програми «Збереження і розвиток російської мови в місті Одесі на період 2011-2015 рр.», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08.04.2011 р. № 533-VI.
1.2. Олімпіада є інтелектуальним змаганням серед учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і студентів-філологів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації міста Одеси.
1.3. Олімпіада дозволяє оцінити рівень розвитку пам’яті, уваги, мислення, читання і грамотного письма школярів, активізації професійних знань і навичок студентів-філологів у галузі російської мови і літератури.

ІІ. Основні завдання Олімпіади

1. Підвищення пізнавального інтересу учнів і студентів до російської мови і літератури, заохочення учнівської молоді, яка проявляє інтерес і здібності у галузі російської мови і літератури.
2. Розвиток і популяризація російської мови і літератури серед шкільної і студентської молоді міста Одеси, вільне її використання у всіх сферах громадського життя.
3. Демонстрація практичної значимості вивчення російської мови і літератури для успішності у різних предметних галузях.
4. Удосконалення і гармонізація мовних відносин з позицій взаємного доповнення російської та української мов.
5. Вирішення соціальних проблем щодо зменшення негативних проявів у підлітковому середовищі через залучення дітей і підлітків та студентської молоді до самовдосконалення.
6. Профорієнтаційна робота серед учнів навчальних закладів з метою підвищення інтересу до філології та професії педагога-словесника.
7. Підвищення інтересу студентів-філологів до професії педагога.


III. Порядок проведення Олімпіади

3.1. Олімпіада проводиться у три етапи:
- І етап – шкільний та вузівський для студентів-філологів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Одеси;
- ІІ етап – районний серед школярів;
- ІІІ етап – міський серед школярів і студентів вищих навчальних закладів.
3.2. Термін проведення ІІІ етапу Олімпіади визначається розпорядженням міського голови.
3.3. Завдання для проведення I (шкільного) етапу готує районний методичний кабінет відділу освіти районної адміністрації Одеської міської ради, (вузівського) – деканат філологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; для II (районного) і III (міського) – інформаційно-методичний центр управління освіти та науки Одеської міської ради та деканат філологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
3.4. Усі учасники Олімпіади повинні суворо дотримуватися вимог і правил техніки безпеки, розпорядження оргкомітету і журі. У випадку порушень цих умов учасники можуть бути дискваліфіковані.
3.5. Забороняється будь-яке втручання батьків учасників та інших осіб у хід Олімпіади, перевірку робіт і розгляд апеляцій.
3.6. Роботи учасників шифруються головами журі по мірі виконання учнями і студентами завдань Олімпіади.
3.7. Суворо забороняється під час проведення Олімпіади користуватися мобільним телефоном, використовувати кольорову пасту та різні позначення, не передбачені олімпіадними завданнями.
3.8. Роботи учасників перевіряються у день проведення Олімпіади.
3.9. Результати Олімпіади оголошуються на наступний день після її проведення на підставі складених протоколів про підсумки проведення та відповідного наказу управління освіти та науки Одеської міської ради.
3.10. Апеляція приймається не пізніше 3-х днів і розглядається протягом 5-ти днів апеляційною комісією після оголошення підсумків проведення Олімпіади.

ІV. Учасники Олімпіади

Олімпіада проводиться серед чотирьох вікових категорій:
- учні 5-6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів;
- учні 7-8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів;
- учні 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів;
- студенти вищих навчальних закладів міста Одеси.
У I етапі беруть участь усі учні 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (шкільний етап) і студенти-філологи І-ІV курсів вищих навчальних закладів міста, які виявили бажання (вузівський етап).
У II (районному) етапі беруть участь переможці I (шкільного) етапу, які посіли перше місце у паралелі класів.
У III (міському) етапі беруть участь переможці II (районного) етапу, які посіли перше місце (1 учень), друге місце (не більше 2-х учнів), третє місце (не більше 3-х учнів) з паралелі класів і студенти-філологи, переможці I етапу (вузівського) Олімпіади.

V. Робота оргкомітету і журі

5.1. Для організації і проведення Олімпіади створюються оргкомітети і журі кожного етапу.
5.2. Склад оргкомітету і журі I та II етапів затверджується відповідними наказами керівника навчального закладу, начальника відділу освіти районних адміністрацій Одеської міської ради, декана філологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, а III етапу – наказом управління освіти та науки Одеської міської ради.
5.3. Основні завдання оргкомітету:
- вирішення питань підготовки і проведення Олімпіади;
- здійснення змістовного забезпечення Олімпіади, підготовки конкурсних завдань і методичних матеріалів;
- відстеження ходу проведення, координація роботи усіх задіяних осіб і структур;
- підведення підсумків Олімпіади;
- організація висвітлення ходу і підсумків Олімпіади у засобах масової інформації.
5.4. Журі Олімпіади з числа вчителів російської мови і літератури, фахівців у галузі російської мови і літератури з вищих навчальних закладів - учасників Олімпіади, здійснює аналіз завдань Олімпіади, перевірку робіт учасників на усіх рівнях, розгляд апеляцій, розподіл місць серед учасників, складання звіту про підсумки Олімпіади, проведення консультацій і методичних нарад.

VІ. Підведення підсумків і нагородження учасників

6.1. Переможці I (шкільного) і I (вузівського) етапів (I, II, III місця) нагороджуються дипломами навчального закладу, завіреними печаткою та підписом керівника закладу.
6.2. Переможці II (районного) етапу нагороджуються дипломами I, II і III ступенів відділу освіти районної адміністрації Одеської міської ради, завіреними печаткою и підписом начальника.
6.3. Переможці і призери III (міського) етапу нагороджуються дипломами I, II і III ступенів управління освіти та науки Одеської міської ради, завіреними печаткою і підписом начальника та ректора вищого навчального закладу, а також грошовою винагородою відповідно до розпорядження міського голови.
Кількість переможців і призерів, які нагороджуються грошовою винагородою, визначається з розрахунку: перше місце – 1 особа, друге місце – 2 особи, третє місце – 3 особи, і становить:
- серед учнів:
- І місце – 3 учні (по одному у кожній віковій категорії);
- ІІ місце – 6 учнів (по два у кожній віковій категорії);
- ІІІ місце – 9 учнів (по три у кожній віковій категорії);
- серед студентів (за двома напрямками: «філолог-русист» та філолог іншої спеціалізації - «прикладна лінгвістика», «українська мова і література», «початкова освіта» тощо):
- І місце – 2 студенти;
- ІІ місце – 4 студенти;
- ІІІ місце – 6 студентів.
6.4. Заохочувальними преміями народжуються 4 студенти, визнані кращими в окремих номінаціях: «російська мова», «російська література», «наукова русистика», «методика викладання російської мови і літератури».
6.5. Підсумки Олімпіади доводяться до відома закладів освіти, учнів, їхніх батьків і розміщуються на сайтах відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради та управління освіти та науки Одеської міської ради.
Підведення підсумків Олімпіади широко висвітлюється у засобах масової інформації.Керуюча справами                                                       Т. Герасименко

 

 

Додаток 2
до розпорядження

міського голови
№1063-01 р від 05.11.2012

 
Кошторис видатків
на нагородження переможців і призерів міської олімпіади з російської мови і літератури серед учнівської та студентської молоді м. Одеси

  

№ з/п
Місце
Кількість призерів
Розмір грошової премії
(тис.грн)
Всього
(тис.грн)
Переможці Олімпіади серед учнівської молоді
1
І
3
1,2
3,6
2
ІІ
6
0,8
4,8
3
ІІІ
9
0,5
4,5
Переможці Олімпіади серед студентської молоді
4
І
2
2,0
4,0
5
ІІ
4
1,5
6,0
6
ІІІ
6
0,8
4,8
7
Заохочувальна премія студентам
4
0,5
2,0
 
Разом
34
 
29,7

Керуюча справами                                            Т. Герасименко


Страница создана: 2012.11.06 13:58