Втратило чинність розпорядженням міського голови №1261-01р від 02.12.2013р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№1078-01р від 12.11.2012р.
 
Про проведення конкурсу професійної майстерності
«Кращий вчитель російської мови та літератури міста Одеси»
 
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми «Збереження і розвиток російської мови в місті Одесі на період 2011-2015 рр.», затвердженої рішенням Одеської міської ради
від 08.04.2011р. №533-VI, з метою розвитку творчої ініціативи та новаторства педагогів, підвищення престижу педагогічної професії і матеріального стимулювання вчителів, які досягли високого рівня професійної майстерності у викладанні російської мови та літератури:


1. Провести до 15.11.2012р. конкурс професійної майстерності «Кращий вчитель російської мови та літератури міста Одеси».

2. Затвердити Положення про конкурс професійної майстерності «Кращий вчитель російської мови та літератури міста Одеси» (додаток 1).

3. Затвердити кошторис видатків на преміювання переможців конкурсу професійної майстерності «Кращий вчитель російської мови та літератури міста Одеси» (додаток 2).

4. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради забезпечити проведення конкурсу професійної майстерності «Кращий вчитель російської мови та літератури міста Одеси» і преміювання переможців та призерів конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків у межах загальних призначень, затверджених по галузі «Освіта» у бюджеті міста Одеси на 2012 рік.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Павлову О.О.
 
О. Костусєв

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 12.11.2012р. №1078-01р

 

Положення
про конкурс професійної майстерності
«Кращий вчитель російської мови та літератури міста Одеси»
 
1. Загальні положення

 

Конкурс професійної майстерності «Кращий вчитель російської мови та літератури міста Одеси» (далі - Конкурс) проводиться з метою:
 виявлення творчо працюючих вчителів, популяризації педагогічних досягнень у галузі викладання російської мови та літератури;
 вивчення та поширення досвіду кращих вчителів міста;
 сприяння підвищенню якості викладання російської мови та літератури в школах міста;
 створення умов для самореалізації педагогів;
 сприяння збереженню і розвитку російської мови та літератури в місті Одесі;
 підвищення престижу професії вчителя російської мови та літератури.

 

2. Організація конкурсу

 

2.1. Конкурс проводиться щорічно в терміни, визначені розпорядженням міського голови.
2.2. Конкурс проводиться у два етапи:
 І етап – районний (відбірковий) – у жовтні;
 ІІ етап – міський – у листопаді.
2.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах. У ньому беруть участь вчителі російської мови та літератури, які мають вищу філологічну освіту та педагогічний стаж роботи не менше 5 років.
2.4. Підготовку та проведення районного (відбіркового) етапу Конкурсу здійснюють відділи освіти районних адміністрацій Одеської міської ради. Терміни та місце проведення І етапу Конкурсу, а також склад журі визначаються відповідним наказом відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради.
2.5. ІІ етап Конкурсу проводить управління освіти та науки Одеської міської ради, яке визначає склад оргкомітету, журі та місце проведення Конкурсу.
2.6. Учасники конкурсів минулих років допускаються до участі у Конкурсі не раніше ніж через 3 роки.

 

3. Порядок проведення Конкурсу

 

3.1. Для участі у Конкурсі претендент подає до оргкомітету:
 заяву про бажання взяти участь в Конкурсі;
 опис особистого досвіду, який розкриває оригінальність педагогічних ідей, методів, технологій; аналіз результатів роботи (на паперових та електронних носіях).
3.2. Вимоги до оформлення робіт:
 титульний аркуш – прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника, посада, фотографія 3х4;
 подання відповідних методичних структур, в якому зазначається інформація про автора;
 анотація та опис змісту досвіду, в яких зазначається актуальність вибраної теми, алгоритм або технологія досвіду, результати ефективності роботи за визначеною темою, шляхи поширення і популяризації;
 характеристика претендента;
 методичні розробки окремих занять, системи занять, програми факультативів, спецкурсів та ін.;
 додаткові ілюстрації, таблиці, фотографії;
 бібліотечний досвід авторських публікацій.
3.3. Під час проведення Конкурсу претендент:
 проходить психолого-педагогічне тестування та тестування з предмету;
 презентує свою роботу;
 проводить відкритий урок.
3.4. Підведення підсумків Конкурсу проводиться на підставі зведених протоколів усіх форм проведення конкурсу, а саме: тестування, презентації, відкритого уроку, матеріалів з досвіду роботи.

 

4. Нагородження учасників Конкурсу

 
4.1. Переможці І етапу Конкурсу нагороджуються грамотами управління освіти та науки Одеської міської ради.
4.2. Переможці і призери ІІ етапу Конкурсу (перше місце – 1 особа, друге місце – 2 особи, третє місце – 3 особи) нагороджуються грошовими преміями, а також представляються до нагородження грамотами виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.3. Підсумки Конкурсу розміщуються на сайтах відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради та широко висвітлюються в засобах масової інформації.


Керуюча справами                                     Т. Герасименко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 12.11.2012р. №1078-01р

 

Кошторис видатків
на преміювання переможців конкурсу професійної майстерності

«Кращий вчитель російської мови та літератури міста Одеси»

 

з/п
Місце
Кількість
призерів
Розмір
грошової премії
(тис.грн)
Всього
(тис.грн)
1
І
1
3,0
3,0
2
ІІ
2
2,75
5,5
3
ІІІ
3
2,0
6,0
 
Разом
6
 
14,5

 

Керуюча справами                           Т. Герасименко


Страница создана: 2012.11.12 16:38