Розпорядження
Одеського міського голови
№161-01р від 22.02.2013р.
 
Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 17.11.2009р. №2155-01р «Про організацію виконання виконавчими органами Одеської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади та звітування про це перед Одеською обласною державною адміністрацією» (зі змінами)

 

Відповідно до ст.ст. 27, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни до додатка до розпорядження міського голови від 17.11.2009р. №2155-01р «Про організацію виконання виконавчими органами Одеської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади та звітування про це перед Одеською обласною державною адміністрацією» (зі змінами):
 

1.1. Доповнити повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (ст. 27) п. 3 наступного змісту:

  

 

 

№ з/п
Норма закону
Делеговане
повноваження
Виконавчі органи Одеської міської ради, які беруть участь у здійсненні та звітують
про виконання
Виконавчі органи Одеської міської ради,
які узагальнюють інформацію про виконання у звіті
Примітка
3.
пп. 4 
п.“б”
ст. 27
організаційне забезпечення
надання адміністративних
послуг
органів виконавчої 
влади через центри надання адміністративних
послуг
 управління надання 
адміністративних послуг Одеської міської ради
управління надання 
адміністративних послуг Одеської міської ради
 

 

 

1.2. Пункти 4-82 додатка до розпорядження вважати пунктами 5-83 відповідно.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрегу С.М. 
 
О. Костусєв


Страница создана: 2013.02.26 12:24