Втратило чинність розпорядженням № 269 від 16.04.2018р.

Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №1287 від 31.12.2015р.
 
 
Розпорядження
Одеського міського голови
№47 від 05.02.2014р. 

 
 
Про створення Міської робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати
 
  
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав громадян на своєчасне отримання заробітної плати:
 
1. Створити Міську робочу групу з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати та затвердити її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про Міську робочу групу з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (додаток 2).
 
3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 30.05.2013 р. № 532-01р «Про створення міської робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати».
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  
 
 
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                           О. Бриндак
 
 
 
 
  
 
 
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№47 від 05.02.2014р. 

 
 
 
СКЛАД
Міської робочої групи з питань погашення заборгованості
з виплати заробітної плати

 
Голова Міської робочої групи
- перший заступник міського голови;
перший заступник голови
Міської робочої групи
- директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
заступник голови
Міської робочої групи
 
- директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
заступник голови
Міської робочої групи
 
- директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;
 
секретар Міської робочої групи
 
- начальник відділу з питань оплати праці та соціально-трудових відносин управління праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
 
Члени Міської робочої групи:
 
Начальник відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
голова Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
начальник Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (за згодою);
 
начальник Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (за згодою);
 
начальник Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (за згодою);
 
начальник Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (за згодою);
 
начальник управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області (за згодою);
 
завідувач відділу соціально-економічних питань та правового захисту Федерації профспілок Одеської області (за згодою);
 
начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у м. Одеса Територіальної державної інспекції з питань праці в Одеській області (за згодою);
 
голова правління Одеської міської організації роботодавців (за згодою);
 
голова Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації  (за згодою).
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№47 від 05.02.2014р. 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Міську робочу групу з питань погашення заборгованості
з виплати заробітної плати
 
 
1. Міська робоча група з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (далі – Робоча група) є дорадчим органом, утвореним згідно з розпорядженням міського голови.
 
2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради і виконавчого комітету Одеської міської ради та цим Положенням.
 
3. Основними завданнями Робочої групи є:
3.1. Забезпечення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із заробітної плати підприємствами, установами та організаціями.
3.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
 
4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем з погашенням заборгованості з виплати заробітної плати та вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем.
4.2. Подає головам районних адміністрацій Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, підприємствам, установам та організаціям розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
4.3. Забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації стану справ з погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
 
  
5. Робоча група має право:
5.1. Отримувати в установленому порядку від районних адміністрацій Одеської міської ради, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
5.2. Запрошувати на свої засідання керівників підприємств, установ та організацій для розгляду питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати та приймати відповідні рішення стосовно порушників чинного законодавства про працю.
5.3. Подавати пропозиції Територіальній державній інспекції з питань праці в Одеській області, податковим та іншим органам м. Одеси стосовно здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці на підприємствах, установах та організаціях, де порушуються вимоги чинного законодавства.
5.4. Надавати доручення головам районних адміністрацій Одеської міської ради стосовно розробки підприємствами-боржниками графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати та здійснення контролю за їх дотриманням.
5.5. Залучати до участі у своїй роботі представників територіальних підрозділів органів виконавчої влади (за згодою їх керівників).
 
6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з територіальними підрозділами органів виконавчої влади, виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами та суб’єктами господарювання усіх форм власності.
 
7. Робоча група утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Робочої групи. Робочу групу очолює перший заступник міського голови.
 
8. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться щомісячно або позачергово за рішенням голови. Засідання Робочої групи скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови.
 
9. Порядок денний засідань Робочої групи формується її секретарем на підставі пропозицій членів Робочої групи та схвалюється її головою.
 
10. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина від загального складу.
 
11. На засіданнях Робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
12. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. Засідання Робочої групи оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і у триденний строк надсилається всім членам Робочої групи.
 
13. Рішення Робочої групи є обов’язковим для виконання виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами та суб’єктами господарювання усіх форм власності.
 
14. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Робочої групи здійснюють департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради та департамент економічного розвитку Одеської міської ради.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко
 

Страница создана: 2014.02.07 11:48