Внесено зміни розпорядженням міського голови № 803 від 11.08.2016р. 

Розпорядження
Одеського міського голови
№733 від 19.08.2014р.  

Про комісію з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення значимості Почесних відзнак Одеського міського голови, удосконалення процедури нагородження та у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:
 
1. Створити комісію з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови та затвердити її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про комісію з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови (додаток 2).
 
3. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови:
- від 20.09.2006 р. № 1015-01р «Про створення комісії з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови»;  
- від 27.12.2010 р. № 2454-01р «Про внесення змін до складу комісії з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови».
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С. 
 
                                                                                    
Г. Труханов
 
 
 
 
Додаток 1
до розпорядження міського голови
№733 від 19.08.2014р.  
 
 
Склад комісії
з попереднього розгляду пропозицій про нагородження
Почесними відзнаками Одеського міського голови
 
 
 
Бриндак Олег Борисович - голова комісії, секретар Одеської міської
ради;

Оніщенко Олена Семенівна - заступник голови комісії, керуюча справами
виконавчого комітету Одеської міської ради;

Слівінський Анатолій Рафаїлович - секретар комісії, головний спеціаліст
відділу кадрової роботи Одеської міської ради.Члени комісії:

Антоненко  Анатолій Іванович - головний лікар 5-ї міської стоматологічної поліклініки, віце-президент Асоціації стоматологів Одеської області, заслужений раціоналізатор України (за згодою);

Барабаш Василь Іванович - Почесний громадянин міста Одеси, заступник голови постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою і земельних правовідносин, голова спостережної ради ВАТ «Одеснафтопродукт», заслужений працівник промисловості (за згодою);

Ботушанська Ольга Федорівна - директор Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького (за згодою);

Габерстро Валерій Едуардович - голова правління Благодійного фонду «Молодий інвалід» (за згодою);

Голубовський Євген Михайлович - член історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради, редактор газети «Всесвітні Одеські новини», заступник редактора альманаху «Дерибасівська-Рішельєвська» (за згодою);


Етнарович Олег Володимирович - голова постійної комісії Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями, директор ТОВ «Академія спорту»;

Зукіна Людмила Борисівна  - член виконавчого комітету Одеської міської ради, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Одеської Національної академії харчових технологій;

Король Володимир Степанович - заступник голови Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові, голова Приморської районної організації м. Одеси громадського об’єднання «Союз Чорнобиля» (за згодою);

Уреньов Валерій Павлович - директор Архітектурного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, дійсний член Національної академії архітектури (за згодою);

Цвірінько Зінаїда Миколаївна - заступник міського голови. 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                               О. Оніщенко
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження міського голови
№733 від 19.08.2014р. 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з попереднього розгляду пропозицій
про нагородження Почесними відзнаками
Одеського міського голови
  
 
Розділ І. Загальні положення
 
1.1. Комісія з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови (далі – Комісія) є громадським дорадчим органом при міському голові для попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови та підготовки відповідних рекомендацій міському голові.
1.2. Члени Комісії працюють на громадських засадах.
1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом виконавчих органів Одеської міської ради, цим Положенням, положеннями про відзнаки та нагороди міського голови, іншими законодавчими та нормативними актами.
 
Розділ II. Порядок створення Комісії
 
2.1. Питання створення, ліквідації Комісії та зміни її складу вирішуються виключно міським головою.
2.2. Комісія затверджується міським головою у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.
2.3. До складу Комісії залучаються (за згодою) представники громадськості, наукової і творчої інтелігенції; обов'язково до складу Комісії включаються: декілька членів виконавчого комітету Одеської міської ради, представник відділу кадрової роботи Одеської міської ради, голова постійної комісії Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.
 
Розділ III. Організація та порядок роботи Комісії
 
3.1. Діяльність Комісії координує керуючий справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.2. Організація роботи Комісії здійснюється головою Комісії.
3.3. Голова Комісії:
- скликає та веде засідання Комісії;
- дає доручення членам Комісії;
- підписує протоколи засідань Комісії;
- представляє Комісію у відносинах з виконавчими органами Одеської міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, органами самоорганізації населення та громадянами;
- організовує роботу з реалізації рекомендацій Комісії.
3.4. У разі відсутності голови Комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин його функції виконує заступник голови Комісії, а у разі його відсутності – секретар Комісії.
3.5. Секретар Комісії:
- готує проведення засідань Комісії;
- сповіщає членів Комісії та запрошених про дату, місце проведення та порядок денний засідання Комісії;
- веде розсилку документів, оформлення протоколів засідань Комісії;
- підписує протоколи засідань Комісії;
- веде облік засідань Комісії та присутніх на засіданнях.
3.6. Склад Комісії не може бути більше 14 та менше 7 чоловік.
3.7. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Комісії вважається правомочним, якщо в засіданні взяло участь не менше половини членів від загального складу Комісії.
3.8. Засідання Комісії є відкритими та гласними за винятком випадків, коли більшістю голосів членів Комісії від загального складу Комісії прийнято рішення про проведення закритого засідання.
3.9. Рішення про дату, час та місце проведення засідання Комісії приймає голова Комісії, про що повідомляється членам Комісії не пізніше, ніж за три дні до засідання.
3.10. За результатами розгляду клопотань Комісія більшістю голосів від загального складу вносить пропозиції, які заносяться до протоколу.
3.11. Протокол засідання Комісії підписується головою та секретарем Комісії, а у разі відсутності голови Комісії – його заступником.
3.12. Протоколи Комісії реєструються та зберігаються у відділі кадрової роботи Одеської міської ради.
3.13. Протокол засідання Комісії оформляється в 3-денний термін від дня проведення засідання Комісії. Особлива думка члена Комісії, при її наявності, додається до протоколу засідання Комісії.
 
Розділ IV. Діяльність члена Комісії у складі Комісії
 
4.1. Член Комісії повинен брати участь у засіданнях Комісії, виконувати дані йому головою Комісії та Комісією доручення.
4.2. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Комісії член Комісії повідомляє про це голову Комісії, а в разі його відсутності – заступника або секретаря Комісії.
4.3. Член Комісії має право голосу в усіх питаннях, які розглядаються на засіданнях Комісії. 
 
 
Керуюча справами                                                               О. Оніщенко

Страница создана: 2014.08.20 11:33