Розпорядження
Одеського міського голови
№1337 від 31.12.2014р.
 
Про організацію шефської роботи з військовими частинами,
підрозділами, закладами Збройних Сил України,
Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України,
що дислокуються в місті Одесі, у 2015 році
 
Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указів Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами України" та від 03.04.2000 р. № 554/2000 "Про вдосконалення організації шефства над Державною прикордонною службою України", на виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.10.2010 р. № 1022/А-2010 "Про організацію шефської роботи з військовими частинами Збройних сил України, що дислокуються на території Одеської області":
 
1. Затвердити перелік підшефних військових частин, підрозділів та закладів Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Південного територіального командування Національної гвардії України, що дислокуються в м. Одесі, та закріпити їх за виконавчими органами Одеської міської ради для організації і проведення шефської роботи, сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців (додатки 1-5).
 
2. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради:
2.1. До 20.01.2015 року видати розпорядження, в яких визначити конкретні підприємства, установи, організації (за згодою) та закріпити їх за підшефними військовими частинами, підрозділами та закладами Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Південного територіального командування Національної гвардії України, що дислокуються в м. Одесі.
2.2. Закріпити навчальні заклади за підшефними військовими частинами, підрозділами і закладами для проведення військово-патріотичного виховання молоді та піднесення престижу військової служби.
2.3. До 31 січня 2015 року затвердити спільні плани шефської роботи на поточний рік визначених підприємств, установ, організацій, навчальних закладів з командирами військових частин, підрозділів та навчальних закладів.
У спільних планах передбачити заходи щодо:
- участі у військово-патріотичному вихованні молоді та культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
- підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;
- сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;
- надання допомоги у забезпеченні військових частин, підрозділів, військових навчальних закладів продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами.
Копії планів до 20 лютого 2015 року надати до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
2.4. Щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу узагальнену інформацію з виконання спільних планів шефської роботи в районах міста з відображенням видів та обсягів наданої шефської допомоги військовим частинам, підрозділам, установам надавати першому заступнику міського голови Орловському А.Й.  (додаток 6).  
 
3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Узагальнені списки навчальних закладів, закріплених за визначеними підшефними військовими частинами, підрозділами і закладами, а також копії узгоджених з ними спільних планів шефської роботи на 2015 рік до 20.02.2015 року надати до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.  
3.2. Здійснювати контроль за виконанням спільних планів шефської роботи в районах міста та надавати узагальнену інформацію першому заступнику міського голови Орловському А.Й. через департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради щоквартально до 25 числа останнього місяця кварталу.  
 
4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити регулярне інформування громадськості міста про хід шефства над військовими частинами, що дислокуються в місті Одесі.
 
5. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради:
5.1. Здійснювати контроль за станом шефської роботи та військово-патріотичного виховання молоді.
5.2. Інформацію про стан шефської роботи надавати:
- першому заступнику  міського голови Орловському А.Й.  щоквартально до 5 числа наступного за кварталом місяця;
- управлінню взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації за поточний рік до 15 січня 2016 року.
 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
 
 Г. Труханов
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 31.12.2014р. №1337
 
 
 
ПЕРЕЛІК
підшефних військових закладів, що закріплені
за департаментом освіти та науки Одеської міської ради
 
 
Вид Збройних Сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини
Департамент науки та освіти Міністерства оборони України
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
(вул. Профспілкова, 9)
полковник запасу
Додул
Володимир Олексійович
 
Керуюча справами                        О. Оніщенко
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 31.12.2014р. №1337
ПЕРЕЛІК
підшефних військових частин та підрозділів,
що закріплені за Київською районною адміністрацією
Одеської міської ради
 
з/п
Вид Збройних Сил
України
 
Номер військової частини,
адреса (м. Одеса)
Командир військової частини
1.
Повітряні Сили Збройних Сил України.
Повітряне командування “Південь”
А 2800 “д”
зенітний ракетний дивізіон
(вул. Дача Ковалевського, 127)
підполковник
Бурлака
Сергій Валентинович
А 3571
авіаційна комендатура
(Шкільний аеродром, 1а)
підполковник
Шишка
Олександр Євгенович
 
2.
Військово-Морські Сили Збройних Сил України
А2408
20-й район спостереження
(Маячний пров., 5)
капітан 2-го рангу
Баюра
Валентин Валентинович
 
Військово-морський ліцей
(Фонтанська дор., 14)
капітан 1-го рангу
Калежнюк
Ігор Васильович
 
3.
Сухопутні війська Збройних Сил України
 
Військова академія
(факультет високомобільних десантних військ і розвідки)  
(Фонтанська дор., 10)
начальник академії
генерал-майор
Гуляк
Олег Вікторович
 
4.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
2138
прикордонний загін
(вул. Левітана, 113)
підполковник
Ігнатьєв
Андрій Михайлович
9997
окрема авіаескадрилья
(вул. Левітана, 113)
полковник
Забродоцький
Артем Олександрович
 
 
 Керуюча справами                                                                     О. Оніщенко
 
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 31.12.2014р. №1337
ПЕРЕЛІК
підшефних військових частин та підрозділів,
що закріплені за Малиновською районною адміністрацією
Одеської міської ради
 
з/п
Вид Збройних Сил
України
Номер військової частини,
адреса (м. Одеса)
Командир військової частини
1.
Повітряні Сили Збройних Сил України.
Повітряне командування “Південь”
А 2171
полк зв’язку
(Овідіопольська дор., 8)
 полковник
 Лабунець                     
 Вадим Олександрович
А 1620
радіотехнічна бригада
(вул. Магістральна, 37е)
 полковник  
 Горло                                  
 Костянтин Миколайович
А3189
Центр управління і оповіщення
(2-й Лазуровий пров., 2)
 полковник
 Курочкін
 Валерій Олександрович
2.
Сухопутні війська Збройних Сил України
 
Військова академія
(факультет підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення)
(Фонтанська  дор., 10)
 начальник академії
 генерал-майор
 Гуляк
 Олег Вікторович
3.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
2138
Відділ прикордонної служби
"Одеса-аеропорт"
"Міжнародний аеропорт "Одеса"
 майор
 Колісник
 Василь Богданович
4.
Національна гвардія України.
Південне територіальне командування Національної гвардії України
3012
(вул. Миколи      Боровського, 22)
 полковник
 Данько
 Віталій Вікторович
3014
(Люстдорфська дор., 7)
 майор  
 Панцук  Андрій Миколайович
 
Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко
  
 Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 31.12.2014р. №1337
ПЕРЕЛІК
підшефних військових частин та підрозділів,
що закріплені за Приморською районною адміністрацією
Одеської міської ради
 
з/п
Вид Збройних Сил
України
Номер військової частини,
адреса (м. Одеса)
Командир військової частини, підрозділу
1.
Військово-Морські Сили Збройних Сил України
 
А4543
корабель "Донбас"
(вул. Приморська, 26)
 
капітан 2-го рангу
Даневич
Павло Корнійович
 
 
А3519
(комендатура охорони та забезпечення)
(пров. Штабний, 1)
підполковник 
Чубенко
Олексій Олександрович
 
 
Факультет ВМС Одеської національної морської академії
(вул. Дідріхсона, 5)
капітан 1-го  рангу
Шаров
Ростислав Анатолійович
2.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
1485
загін морської охорони
(вул. Приморська, 37)
капітан 1-го рангу
Дуков
Дмитро Федорович
1485
корабель морської охорони „П. Державін”
(вул. Приморська, 37,
Потапівський мол)
капітан 3-го рангу
Гробовський
Ярослав Олексійович
1485
катер морської охорони "Одеса"
(вул. Приморська, 37,
Потапівський мол)
капітан-лейтенант
Голубір Арсеній Сергійович
2524
клінічний госпіталь
(вул. Черняховського, 6)
підполковник медичної служби  
Кальчук
Оксана Віталіївна
2138
відділ прикордонної служби "Одеса"
(Одеський морський торговельний порт)
майор
Лабун
Микола Васильович
 
 
Керуюча справами                                         О. Оніщенко
 
 
 
 
Додаток 5
до розпорядження
міського голови
від 31.12.2014р. №1337
 
ПЕРЕЛІК
підшефних військових частин та підрозділів,
що закріплені за Суворовською
районною адміністрацією Одеської міської ради
 
з/п
Вид Збройних Сил
України
Номер військової частини,
адреса (м. Одеса)
Командир військової частини
1.
Військово-Морські Сили Збройних Сил України.
Західна військово- морська база ВМС України
А 2238
(вул. Приморська, 26)
капітан 1-го рангу
Кінзерський
Євген Едуардович
А 2951
дивізіон катерів
(вул. Приморська, 26)
капітан 3-го рангу
Мартиненко
Ігор Вікторович
2.
Військова служба правопорядку Збройних Сил України.
Південне територіальне управління Військової служби правопорядку
А1495
рота Військової служби правопорядку
(вул. Спартаківська, 2)
капітан
Собко
Дмитро Володимирович
3.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
1485
корабель морської охорони “Поділля”
(вул. Приморська, 37,
Потапівський мол)
капітан 3-го рангу
 Метеха
Андрій Юрійович
1485
дивізіон катерів
(вул. Приморська, 37,
Потапівський мол)
капітан 3-го рангу
 Нечипорук
Юрій Іванович
 
 
 
Керуюча справами                                                                   О. Оніщенко

Страница создана: 2015.01.05 13:06
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/66463/