Розпорядження
Одеського міського голови
№107 від 17.02.2015р.
 
Про надання одноразової матеріальної
допомоги на придбання слухових апаратів
5-ти ветеранам війни та особам, на яких
поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», м. Одеси
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 3.3 пункту 3 розділу 5 Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4202-VI, на підставі протоколу № 1 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від  23.01.2015 року, у зв’язку з необхідністю придбання слухових апаратів, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на підставі їх заяв:
 
1. Надати одноразову матеріальну допомогу на придбання слухових апаратів 5-ти ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 12030 (дванадцять тисяч тридцять) грн згідно з наданим списком (додається).
 
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 12030 (дванадцять тисяч тридцять) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
  
Г. Труханов
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
від 17.02.2015р. №107
 
Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
на одержання одноразової матеріальної допомоги
на придбання слухових апаратів
 
 
з/п
Прізвище, ім’я та по батькові одержувача соціальної послуги
Адреса проживання
(м. Одеса)
Сума
(грн)
1.
Білий
Анатолій Макарович
 
2520
2.
Зозуля
Євдокія Андріївна
 
2520
3.
Лисенко
Марія Антонівна
 
1950
4.
Сінюченко
Микола Никифорович
 
2520
5.
Таляр
Олександр Михайлович
 
2520
Всього:                                                                                12030
 
 
   Керуюча справами                               О. Оніщенко

Страница создана: 2015.02.17 16:34