Розпорядження
Одеського міського голови
№128 від 25.02.2015р.


Про надання одноразової матеріальної
допомоги 7-ми ветеранам війни та особам,
на яких поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», м. Одеси


Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 розділу 5 Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4202–VI, на підставі протоколу № 3 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 06.02.2015 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на підставі їх заяв:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу 7-ми ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 42000 (сорок дві тисячі) грн згідно з наданим списком (додається).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 42000 (сорок дві тисячі) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Г. Труханов


 
Додаток
до розпорядження
міського голови
№128 від 25.02.2015р.
 
 
        Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на одержання одноразової матеріальної допомоги 
 
 
з/п
 
Прізвище, ім’я та по батькові одержувача соціальної послуги
Адреса проживання
(м. Одеса)
Сума
   (грн)
1.                 
Артем’єва
Антоніна Іванівна
 
6000
2.                 
Борошнева
Жанна Михайлівна
 
3000
3.                 
Гельфонд
Семен Григорійович
 
 
10000
4.                 
Грищенко
Борис Костянтинович
 
5000
5.                 
Музика
Ганна Фомівна
 
6000
6.                 
Павловська
Клавдія Дмитрівна
 
6000
7.                 
Шпікіна
Надія Семенівна
 
6000
Всього:                                                                                                 42000
 
 
 
Заступник міського голови,
Т.в.о. керуючої справами                                 З. Цвірінько

Страница создана: 2015.02.26 17:06