Розпорядження
Одеського міського голови
№139 від 27.02.2015р.

Про надання одноразової
матеріальної допомоги на
придбання слухового апарата
для сина гр. Колесник Г.І.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 5.12 пункту 5 розділу 5 Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2015 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24.12.2014 р. № 6002-VI, на підставі протоколу № 3 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 06.02.2015 року, у зв’язку з необхідністю придбання слухового апарата для сина, за медичними показниками, на підставі заяви гр. Колесник Г.І.:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу гр. Колесник Галині Іванівні на придбання слухового апарата для сина в розмірі 6226 (шість тисяч двісті двадцять шість) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 6226 (шість тисяч двісті двадцять шість) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення», на особовий рахунок № 35315004054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування виплатити матеріальну допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Г. Труханов


Страница создана: 2015.03.04 11:51