Розпорядження
Одеського міського голови
№270 від 01.04.2015р.

Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей

і підлітків під час літніх канікул у 2015 році

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 5 Закону України “Про охорону дитинства”, Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, з метою забезпечення організованого та якісного оздоровлення й відпочинку дітей та підлітків влітку 2015 року:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
1.1. Організувати в межах бюджетних асигнувань на 2015 рік з галузі “Освіта” оздоровлення: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад); відмінників навчання, лідерів та активістів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд, які навчаються і виховуються у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
1.2. Забезпечити оздоровлення та відпочинок осіб, вказаних у пп. 1.1 цього розпорядження:
1.2.1. На базі комунального позашкільного навчального закладу „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія” – 300 дітей у зміну із загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси та випускників поточного року шкіл-інтернатів, які перебували на повному державному забезпеченні, – з 03 червня 2015 року по 28 серпня 2015 року.
1.2.2. На базі Одеських навчально-виховних комплексів: № 313 – 35 учнів з малими та загасаючими формами туберкульозу; № 241 – 15 учнів з фізичними та розумовими вадами; № 310 – 40 учнів з вадами мови та зору, – з 02 червня 2015 року по 30 червня 2015 року.
1.2.3. На базі Одеської спеціальної школи № 75 (табір праці й відпочинку) – 80 учнів з вадами фізичного та розумового розвитку, – з 02 червня 2015 року по 19 червня 2015 року.
1.2.4. На базі Одеського комунального навчального закладу „Дитячий будинок „Перлинка” Одеської міської ради Одеської області, – з 02 червня 2015 року по 31 серпня 2015 року.

1.3.Забезпечити до 29 травня 2015 року умови для організації відпочинку в пришкільних таборах з денним перебуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
1.4. На базі загальноосвітніх навчальних закладів організувати з 02 червня 2015 року по 19 червня 2015 року харчування учнів пільгового контингенту в пришкільних таборах з денним перебуванням відповідно до затверджених бюджетних асигнувань по галузі «Освіта» на 2015 рік (додаток 1).
1.5. Перевести всі дошкільні навчальні заклади й дошкільні групи навчально-виховних комплексів на оздоровчий режим роботи та з 02 червня 2015 року по 31 серпня 2015 року збільшити вартість харчування дітей в них на 10 %.

2. Дозволити в межах асигнувань, виділених на оздоровлення дітей у 2015 році, направляти до комунального позашкільного навчального закладу „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія” дітей шкільного віку, які навчаються і виховуються у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси, з числа:
2.1. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою, на термін 1-4 зміни відповідно до заяв опікунів.
2.2. Дітей з багатодітних сімей без обмеження кількості від однієї родини, враховуючи, що дитина може оздоровлюватися лише протягом однієї зміни.

3. Затвердити перелік документів, необхідних для отримання путівки до комунального позашкільного навчального закладу „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія” та безкоштовного харчування дітей в пришкільних таборах з денним перебуванням (додаток 2).

4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
4.1. Закріпити дитячі лікувальні установи (поліклініки, дитячі лікарні, стоматологічні поліклініки) за дитячими літніми оздоровчими базами для надання дітям невідкладної медичної допомоги під час оздоровлення.
4.2. Забезпечити контроль роботи медичних пунктів комунального позашкільного навчального закладу „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія” та пришкільних таборів з денним перебуванням.
4.3. Здійснити до 29 травня 2015 року безкоштовне медичне обстеження працівників, які направляються на роботу до дитячих оздоровчих закладів.
4.4. До 10 жовтня 2015 року провести аналіз ефективності оздоровлення дітей.

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради забезпечити фінансування оздоровлення й відпочинку дітей пільгового контингенту шкіл-інтернатів та дітей загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок затверджених видатків бюджету з галузі “Освіта” на 2015 рік на зазначені цілі загальною сумою 2995,6 тис.грн.

6. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради:
6.1. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів з дітьми в комунальному позашкільному навчальному закладі „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія”.
6.2. Сприяти оздоровленню на базі комунального позашкільного навчального закладу „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія” дитячих спортивних команд, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

7. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради забезпечити проведення масових та бібліотечних заходів з дітьми в комунальному позашкільному навчальному закладі „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія” та в пришкільних таборах з денним перебуванням під час літнього оздоровлення.

8. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради забезпечити перевезення учнів шкіл-інтернатів до дитячих оздоровчих баз та у зворотному напрямку.

9. Одеському міському управлінню Головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області забезпечити санітарно-епідеміологічний контроль за роботою дитячих оздоровчих установ.

10. ОМУ ГУМВС України в Одеській області забезпечити додаткове патрулювання в нічні години дитячих оздоровчих баз на весь період оздоровлення дітей.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.Г. Труханов

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 01.04.2015р. №270

 

Кошторис витрат
на харчування учнів пільгового контингенту у пришкільних таборах
з денним перебуванням влітку 2015 року


з/п
Район
Кількість учнів
Кількість днів
На якій базі
Бюджет
м. Одеси
(грн)
1.
Київський
360
14
Школи району
131544
2.
Малиновський
350
14
Школи району
127890
3.
Приморський
343
14
Школи району
125332.2
4.
Суворовський
443
14
Школи району
161872,2
Всього
1496
14
 
546638,4


Керуюча справами                        О. Оніщенко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 01.04.2015р. №270

 

Перелік документів,
необхідних для отримання путівки

до комунального позашкільного навчального закладу

„Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія”

та безкоштовного харчування дітей у пришкільних таборах з денним перебуванням

 

Для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
- копія свідоцтва про народження;
- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- копія рішення про призначення опіки чи піклування;
- довідка з місця навчання.
Для дітей з багатодітних сімей:
- копія свідоцтва про народження;
- довідка про склад сім’ї;
- копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
- довідка з місця навчання;
- довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку.
Для дітей з малозабезпечених сімей:
- копія свідоцтва про народження;
- довідка про склад сім’ї;
- довідка з місця навчання;
- довідка органу соціального захисту про одержання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям чи довідка про середньомісячний сукупний доход сім’ї за останні півроку, який не повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї.
Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:
- копія свідоцтва про народження (копія);
- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
- довідка з місця навчання.
Для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:
- копія свідоцтва про народження;
- довідка з місця навчання;
- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.
Для дітей-інвалідів:
- копія свідоцтва про народження;
- довідка з місця навчання;
- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда.
Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка з місця навчання;
- копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1-3 особисте чи командне місце), отримані упродовж останніх 3 років та завірені печаткою навчального закладу;
- довідка про склад сім’ї;
- довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку.
Для дітей відмінників навчання:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про склад сім’ї;
- копії табелів за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу;
- довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку.
Для дітей лідерів дитячих громадських організацій:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про склад сім’ї;
- клопотання керівного органу громадської організації про надання дитині путівки;
- довідки про доходи членів сім’ї за останні півроку.
Для дитячих творчих колективів та спортивних команд:
- список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1-3 командне місце), отримані упродовж останніх 3 років та завірені печаткою навчального закладу.

Керуюча справами                                     О. Оніщенко


Страница создана: 2015.04.02 19:18