Внесено зміни розпорядженням № 55 від 03.02.2020 р.

Внесено зміни розпорядженням № 1024 від 04.11.2019 р.

Внесено зміни розпорядженням № 930 від 24.10.2018 р.
Внесено зміни розпорядженням № 144 від 13.03.2018 р.
Внесено зміни розпорядженням № 22 від 21.01.2016 р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 646 від 14.07.2015 р.

Про встановлення стипендії Одеського міського голови

учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки обдарованої учнівської молоді у місті Одесі, реалізації її професійних, творчих, соціальних інтересів, стимулювання учнівської активності, спрямованої на досягнення високих результатів у навчанні, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності:

1. Встановити з вересня 2015 року 20 стипендій Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси.

2. Затвердити Положення про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси (додаток 1).

3. Затвердити кошторис видатків на виплату стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси, починаючи з вересня 2015 року (додаток 2).

4. Затвердити склад комісії з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови (додаток 3).

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради, починаючи з 2015 року, перераховувати щомісячно із січня по червень включно та з вересня по грудень включно із загального фонду міста Одеси по 10000 (десять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

6. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради здійснювати виплату стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси, визначеним розпорядженням міського голови.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Г. Труханов
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№ 646 від 14.07.2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови
учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси

1. Загальні положення

Положення про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси (далі – Положення) розроблено з метою вдосконалення системи стимулювання творчої активності, посилення соціальної захищеності та фінансової підтримки найбільш обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Одеси, стимулювання учнівської активності, спрямованої на досягнення високих результатів у навчанні, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності.

2. Порядок призначення і виплати стипендії

2.1. Стипендія Одеського міського голови призначається для підтримки особливо обдарованих і талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади м. Одеси.
2.2. Кандидатами на стипендію Одеського міського голови можуть бути учні загальноосвітніх навчальних закладів, які мають високий рівень навчальних досягнень, стали переможцями (І-ІІІ місце) всеукраїнських предметних олімпіад (не нижче ІІІ етапу), фінальних етапів конкурсу захисту учнівських робіт Малої академії наук, всеукраїнських інтелектуальних та творчих конкурсів та змагань.
2.3. Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста, які є стипендіатами більш високого рівня (всеукраїнського, обласного), нагороджені стипендією Президента України або Кабінету Міністрів України, не можуть бути кандидатами на нагородження стипендією Одеського міського голови.
2.4. Вимоги підпункту 2.3 не розповсюджуються на учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у разі отримання ними стипендій (інших грошових винагород), встановлених благодійними фондами, приватними особами, підприємствами та організаціями.
2.5. Кандидати на отримання стипендії Одеського міського голови висуваються радами загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси. Від одного закладу може бути висунутий лише один кандидат.
2.6. Стипендія Одеського міського голови призначається 20 учням загальноосвітніх навчальних закладів.
2.7. Стипендія Одеського міського голови становить 500 (п’ятсот) грн з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства та сплачується щомісячно протягом навчального року з вересня по грудень включно та з січня по червень включно після видання відповідного розпорядження міського голови про її призначення.
2.8. Стипендія Одеського міського голови призначається строком на один навчальний рік. Повторне призначення стипендії на новий термін здійснюється в тому ж порядку.
2.9. Відбір кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови з числа висунутих радами загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється комісією з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови.

3. Робота комісії з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови

3.1. Склад комісії з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови (далі – Комісія) складається з посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів Одеської міської ради, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, представників громадськості та затверджується розпорядженням міського голови.
3.2. Комісія раз на рік визначає кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови та готує проект розпорядження міського голови про поіменне призначення стипендії.
3.3. Комісії до 01 липня поточного року департаментом освіти та науки Одеської міської ради надаються такі документи:
- подання керівника загальноосвітнього навчального закладу про висування кандидата на здобуття стипендії Одеського міського голови;
- протокол ради загальноосвітнього навчального закладу про висування кандидата на здобуття стипендії, що відображає навчальні досягнення учня та результати участі у роботі учнівського самоврядування, всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.
3.4. Стипендія Одеського міського голови призначається на конкурсній основі. При відборі кандидатів враховуються такі критерії:
- рівень навчальних досягнень учня;
- результативність участі у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах (не нижче обласного та всеукраїнського етапів);
- участь у роботі учнівського самоврядування.
3.5. Список стипендіатів затверджується розпорядженням міського голови на підставі висновку Комісії.
3.6. Підставою для припинення виплати стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів є закінчення строку виплати стипендії, а також виїзд стипендіата на постійне місце проживання, навчання за межі міста.

Керуюча справами                         О. Оніщенко

Додаток 2

до розпорядження
міського голови
№ 646 від 14.07.2015 р.
 
КОШТОРИС
видатків на виплату стипендії Одеського міського голови
учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси,
починаючи з вересня  2015 року
   
Розмір
стипендії
(грн)
Кількість
стипендій
Місячний
стипендіальний
фонд (грн)
Кількість місяців
Стипендіальний
фонд
(грн)
500
20
10 000
10
100 000

 

Керуюча справами                                    О. Оніщенко
 
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
№ 646 від 14.07.2015 р.
 
СКЛАД
комісії з відбору кандидатів
на отримання стипендії Одеського міського голови
 
Цвірінько З.М. - голова комісії, заступник міського голови;

Етнарович О.В. - заступник голови комісії, голова постійної комісії Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями (за згодою);

Становська А.І. - секретар комісії, начальник відділу загальної
середньої освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

Члени комісії:

- директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

- директор юридичного департаменту Одеської міської ради;

- керівник загальноосвітнього навчального закладу, член Ради з питань освіти при відділі освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

- керівник загальноосвітнього навчального закладу, член Ради з питань освіти при відділі освіти Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

- керівник загальноосвітнього навчального закладу, член Ради з питань освіти при відділі освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

- керівник загальноосвітнього навчального закладу, член Ради з питань освіти при відділі освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

- керівник загальноосвітнього навчального закладу, член колегії департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

- представник громадськості.
 
Керуюча справами                                               О. Оніщенко

 


Страница создана: 2015.07.16 17:19