Розпорядження
Одеського міського голови
№ 741 від 07.08.2015р.

Про заходи з розроблення Плану дій для сталого

енергетичного розвитку м. Одеси та впровадження системи

енергетичного менеджменту у виконавчих органах та

комунальних підприємствах і установах Одеської міської ради

Відповідно до пунктів 12 та 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Одеської міської ради від 10 червня 2015 року № 6702-VI «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів», з метою забезпечення сталого енергетичного розвитку м. Одеси:

1. Доручити КП «Агентство програм розвитку Одеси»:
1.1. Розробити План дій для сталого енергетичного розвитку м. Одеси у вигляді комплексного документа, що спрямований на забезпечення сталого енергетичного розвитку міста і запобігання небажаним змінам клімату шляхом скорочення викидів СО2, та подати його на розгляд Одеської міської ради не пізніше 10 червня 2016 року.
1.2. Здійснити організаційно-технічний супровід розробки та впровадження системи енергетичного менеджменту у виконавчих органах та комунальних підприємствах і установах Одеської міської ради.

2. Зобов`язати виконавчі органи, комунальні підприємства і установи Одеської міської ради невідкладно надавати за запитом КП «Агентство програм розвитку Одеси» інформацію, необхідну йому для реалізації заходів, передбачених пунктом 1 цього розпорядження.

3. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради визначити у триденний строк з моменту набрання чинності цим розпорядженням з числа посадових осіб відповідних підпорядкованих виконавчих органів особу, відповідальну за постійну взаємодію з КП «Агентство програм розвитку Одеси» та за своєчасне надання йому статистичних, аналітичних та інформаційних даних, необхідних для реалізації заходів, визначених пунктом 1 цього розпорядження.4. Доручити керівникам комунальних підприємств і установ Одеської міської ради:
4.1. У строк до 21 серпня 2015 року призначити з числа працівників підпорядкованих комунальних підприємств та установ осіб, відповідальних за своєчасний збір та надання інформації щодо споживання енергоресурсів відповідними комунальними підприємствами та установами Одеської міської ради.
4.2. У строк до 31 серпня 2015 року надати копії відповідних наказів та/або розпоряджень КП «Агентство програм розвитку Одеси».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.

Г. Труханов


Страница создана: 2015.08.11 18:32