Розпорядження
Одеського міського голови
№1201 від 10.12.2015р.

Про надання одноразової адресної грошової допомоги

на оперативне лікування на очах

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 3.4 пункту 3 розділу 5 Міської цільової програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4202-VI, на підставі протоколу № 41 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 20 листопада 2015 року, у зв’язку з проведенням оперативного лікування на очах, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси, за медичними показниками, на підставі заяв громадян:

1. Надати одноразову адресну грошову допомогу на оперативне лікування на очах 3-м ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 15800 (п’ятнадцять тисяч вісімсот) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 15800 (п’ятнадцять тисяч вісімсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну одноразову адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Г. Труханов

 

Додаток

до розпорядження
міського голови
від 10.12.2015р. №1201
 
Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
на одержання одноразової адресної грошової допомоги
на оперативне лікування на очах
   
з/п
Прізвище, ім’я та по батькові одержувача соціальної послуги
Адреса
проживання
(м. Одеса)
Сума
(грн)
1.
Зінчук
Наталія Федорівна
 
4800
 
2. 
Лесяк
Віліна Іванівна
 
8000
 
3.  
Письменний
Михайло Іванович
 
3000
 
Всього:                                                                                                15800

 

Керуюча  справами                                      О. Оніщенко

Страница создана: 2015.12.11 12:02