Втратило чинність розпорядженням Одеського міського голови №1108 від 01.11.2016р.

 
Внесено зміни розпорядженням міського голови № 353 від 27.04.2016р.
 
Розпорядження
Одеського міського голови
№47 від 25.01.2016р.
 
 
 
 
Про заходи щодо збалансування бюджету міста Одеси, економного  
та раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році
 
 
 
         Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», з метою запобігання виникненню ризиків розбалансування бюджету міста Одеси та дотримання жорсткого режиму економії коштів бюджету міста Одеси:
 
1. Затвердити заходи щодо збалансування бюджету міста Одеси, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році   згідно з додатком.
 
2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради:
2.1. У тижневий термін розробити і затвердити відповідні заходи щодо збалансування бюджету міста Одеси, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році по кожній підвідомчій установі і забезпечити постійний контроль за їх виконанням.
2.2. Щокварталу до 3 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію про виконання заходів виконавчим органом Одеської міської ради, підпорядкованими бюджетними установами, підприємствами, установами та організаціями, які використовують кошти бюджету міста Одеси.
 
3. Департаменту фінансів Одеської міської ради  щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати про реалізацію заходів.
 
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 02 березня 2015 року № 158 «Про заходи щодо збалансування бюджету міста Одеси, економного використання бюджетних коштів у 2015 році».
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
 
                                                                                      
Г. Труханов
 
 
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
№47 від 25.01.2016р.
 
                                                                                      
Заходи
щодо збалансування бюджету міста Одеси, економного
та раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році
 
№ з/п
Найменування заходу
Термін виконання
Відповідальні за виконання
І. ДОХІДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ
1.
Загальні положення щодо забезпечення додаткових надходжень до бюджету міста Одеси:
1.1.
Забезпечення своєчасності та повноти надходження до місцевого бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів місцевих бюджетів відповідно до законодавства
Протягом 2016 року
Державні податкові інспекції районів міста Одеси, спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Одесі, виконавчі органи Одеської міської ради, що контролюють справляння надходжень до бюджету (додаток 10 до рішення Одеської міської ради
від 16 грудня 2015 року  
№ 19-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік»)
1.2.
Вжиття комплексу заходів щодо погашення податкових боргів та недопущення їх утворення в подальшому
 
Протягом 2016 року
Державні податкові інспекції районів міста Одеси, спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у м. Одесі, районні адміністрації Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради
1.3.
Проведення постійного моніторингу динаміки обсягів виробництва в місті Одесі, виробничої діяльності бюджетоутворюючих підприємств, соціально-економічної ситуації та стану виконання основних показників соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2016 рік
Щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним)
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
2.
Забезпечення додаткових надходжень по податку на доходи фізичних осіб:
2.1.
Вжиття заходів та сприяння скороченню заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста та недопущення виникнення нової заборгованості
 
 
 
 
 
Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради для узагальнення
Протягом
2016 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним)
Міська робоча група з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, департамент економічного розвитку Одеської міської ради
 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
2.2.
Забезпечення розгляду на засіданнях Міської робочої групи з питань легалізації зайнятості населення, заробітної плати та підвищення її до середньомісячного рівня по               м. Одесі підприємств по галузевому принципу, що виплачують заробітну плату, розмір якої нижче середнього по місту:
 
- суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території пляжів та в прибережній зоні;
 
 
- ресторанний і готельний бізнес, торгівля, великі аптечні мережі та автосалони тощо;
 
 
 - будівництво;
 
 
 
- транспорт та перевізники
 
 
 
 
 
Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради для узагальнення
Протягом 2016 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним)
Міська робоча група з питань легалізації зайнятості населення, заробітної плати та підвищення її до середньомісячного рівня по м. Одесі, департамент економічного розвитку Одеської міської ради
 
 
 
 
 
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради
 
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
 
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
 
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
 
 
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
2.3.
Проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сторін соціально-трудових відносин щодо соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин
Протягом 2016 року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,   районні адміністрації Одеської міської ради, виконавчі органи Одеської міської ради
3.
Забезпечення додаткових надходжень по платі за землю:
3.1.
Проведення роботи щодо перегляду умов договорів оренди земельних ділянок згідно з новою нормативно-грошовою оцінкою 
Протягом 2016 року
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
3.2.
Забезпечення укладання договорів з орендарями, яким на підставі рішень Одеської міської ради надано в оренду земельні ділянки
Протягом 2016 року
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
3.3.
Забезпечення внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, по яким прийнято рішення Одеської міської ради в частині збільшення розміру орендної плати відповідно до рішення Одеської міської ради від 20 вересня 2011 року № 1267–VI
 
Протягом 2016 року
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
3.4.
Вжиття невідкладних заходів щодо перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати до 3% від нормативно-грошової оцінки землі
Протягом 2016 року
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
3.5.
Створення електронної бази договорів оренди земельних ділянок комунальної власності та проведення звірки інформації з контролюючими органами щодо наявних договорів оренди
Протягом 2016 року
Державні податкові інспекції районів міста Одеси, спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників
у м. Одесі, департамент комунальної власності Одеської міської ради
3.6.
Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради для узагальнення
Щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним)
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
4.
Забезпечення надходжень по іншим податкам і зборам, у тому числі:
4.1.
Удосконалення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради, адміністративних комісій та органів виконавчої служби у частині поліпшення стягнення адміністративних штрафів та уникнення втрат доходів бюджету міста Одеси
 
 
Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради для узагальнення
Протягом 2016 року
 
 
 
 
 
 
 
 
Щоквартально (до 15 числа місяця, наступного за звітним)
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
виконавчі органи Одеської міської ради та комунальні підприємства, до повноважень яких належить складання протоколів про адміністративні правопорушення, адміністративна комісія виконавчого комітету Одеської міської ради та адміністративні комісії при районних адміністраціях Одеської міської ради
4.2.
Забезпечення своєчасних та повних розрахунків орендарів за договорами оренди:
- майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради (100%);
- цілісних майнових комплексів (100%).
Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради для узагальнення
Щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним)
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
 
4.3.
Забезпечення своєчасних та повних розрахунків орендарів за договорами оренди берегозахисних споруд та надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо стану укладення договорів оренди та заборгованості орендарів з орендної плати
Щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним)
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
4.4.
Забезпечення своєчасних та повних розрахунків замовників по сплаті до бюджету коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради для узагальнення
Протягом 2016 року
 
 
 
Щомісячно (до 10 числа місяця, наступного за звітним)
Управління капітального будівництва Одеської міської ради,
юридичний департамент Одеської міської ради
4.5.
Забезпечення своєчасних та повних розрахунків по надходженню до бюджету міста Одеси плати за  договорами за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у м. Одесі.
Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради для узагальнення
Протягом 2016 року
 
 
 
 
 
 
 
Щомісячно (до 10 числа місяця, наступного за звітним)
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
4.6.
Забезпечення своєчасних та повних розрахунків по надходженню до бюджету міста Одеси плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності.
Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради для узагальнення
Протягом 2016 року
 
 
 
 
 
Щомісячно (до 10 числа місяця, наступного за звітним)
Управління реклами Одеської міської ради, КП «Одесреклама»
 
4.7.
Забезпечення видання  розпорядження міського голови «Про затвердження форми контракту з керівником комунального підприємства» відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року               № 1034
До
01 березня 2016 року
Юридичний департамент Одеської міської ради,
департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради
4.8.
Проведення інвентаризації розрахунків з бюджетом з метою забезпечення достовірності даних   бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно з        п. 10 розділу I Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань від 02 вересня 2014 року № 879
Перед складанням річної фінансової звітності протягом двох місяців до дати балансу
Керівники комунальних підприємств Одеської міської ради
4.9.
Погодження з департаментом фінансів Одеської міської ради:
- Звіту з праці 1-ПВ (місячний) – до 5 числа місяця, наступного за звітним;
- Звіту з праці 1-ПВ (квартальний) – до 5 числа місяця, наступного за звітним;
- Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів – до 18 числа місяця, наступного за звітним 
Протягом
2016 року
Керівники комунальних підприємств Одеської міської ради
4.10.
Забезпечення організації прибуткової та рентабельної роботи комунальних підприємств Одеської міської ради з метою збільшення надходжень до бюджету податку на прибуток підприємств комунальної форми власності
Протягом 2016 року
Виконавчі органи Одеської міської ради, які уповноважені здійснювати контроль за ефективною діяльністю комунальних підприємств
4.11.
Забезпечення комунальними підприємствами своєчасності та повноти перерахування до бюджетів всіх рівнів податків і зборів та інших обов’язкових платежів відповідно до законодавства та виплати заробітної плати
Протягом 2016 року
Виконавчі органи Одеської міської ради, які уповноважені здійснювати контроль за ефективною діяльністю комунальних підприємств, комунальні підприємства Одеської міської ради
ІІ. ВИДАТКОВА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ
1.
Недопущення придбання за рахунок коштів бюджету міста Одеси легкових автотранспортних засобів (крім санітарного автотранспорту та спеціальних аварійно-рятувальних машин), мобільних телефонів
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
2.
Недопущення здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку за виключенням випадків, при яких використання мобільного зв’язку безпосередньо пов’язано з основною діяльністю виконавчого органу (установи, організації), за умови, що здійснення зазначених витрат здійснюється за погодженням з міським головою
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
3.
Встановлення штатної чисельності працівників виконавчих органів Одеської міської ради здійснювати виключно в межах загальної штатної чисельності виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4185-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції»
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
4.
Тимчасово призупинити надання посадовим особам виконавчих органів Одеської міської ради матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань
До
01 жовтня 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
5.
Погодження з департаментом фінансів Одеської міської ради та з міським головою, секретарем міської ради або заступником міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради, який(а) здійснює координацію діяльності виконавчого органу (установи, організації) відповідно до розподілу обов`язків, розміру премії керівників та заступників керівників та середнього розміру премії службовців виконавчих органів Одеської міської ради, працівників комунальних установ, які забезпечують діяльність Одеської міської ради та її виконавчих органів
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради, керівники комунальних установ
6.
Проводити індексацію заробітної плати з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
7.
Встановлення та здійснення нарахування виплат стимулюючого характеру в межах фонду заробітної плати, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету міста Одеси з урахуванням обґрунтованого та економного використання коштів на оплату праці
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
8.
Погодження головними розпорядниками бюджетних коштів з департаментом фінансів Одеської міської ради нарахованого фонду заробітної плати, додаткової заробітної плати (доплати, надбавки, премії) та інших заохочувальних та компенсаційних виплат
 
 
Протягом 2016 року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради,
департамент охорони здоров’я Одеської міської ради,
департамент культури та туризму Одеської міської ради,
управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради,
служба у справах дітей Одеської міської ради,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
9.
Приведення розміру заохочувальних виплат по заробітній платі у відповідність до фактичного навантаження, особистого внеску та результативності у виконанні функціональних обов'язків
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
10.
Запровадження персональної відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів щодо перевірки та погодження пропозицій підвідомчих установ, пов’язаних зі стимулюванням їх працівників
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
11.
Погодження комунальними підприємствами Одеської міської ради, які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Одеси, з департаментом фінансів Одеської міської ради нарахованого фонду заробітної плати, додаткової заробітної плати (доплати, надбавки, премії) та інших заохочувальних та компенсаційних виплат
Щомісячно протягом 2016 року
Керівники комунальних підприємств Одеської міської ради, які визначені одержувачами бюджетних коштів
12.
Планування видатків, пов’язаних зі стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
13.
Забезпечення врегулювання питання щодо бюджетної заборгованості:
·     не допускати виникнення кредиторської заборгованості по захищених статтях видатків;
·     не допускати утворення кредиторської заборгованості з необ’єктивних причин;
·     продовжити претензійно-позовну роботу зі стягнення дебіторської заборгованості з боржників;
·     не допускати виникнення дебіторської заборгованості по доходах щодо виконавчих органів Одеської міської ради, які фінансуються за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»;
·     організувати роботу зі списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув;
·     здійснювати взяття зобов’язань за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних надходжень
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
14.
Підготовка пропозицій щодо затвердження (внесення змін) до міських цільових програм щодо обсягів, джерел фінансування та інших показників виконання програм відповідно до бюджету міста Одеси та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки
До
01 квітня 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
15.
Забезпечення мінімізації витрат на проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, пов’язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня визволення м. Одеси від німецько-фашистських загарбників, Дня міста, Нового року), друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій виконавчих органів Одеської міської ради та інших бюджетних установ
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
16.
Забезпечення мінімізації витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, семінарів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
17.
Припинення ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій та приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів бюджету міста Одеси понад обсягу затверджених на цю мету бюджетних призначень
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
18.*
Обмеження здійснення посадовими особами виконавчих органів Одеської міської ради, працівниками бюджетних установ, утворених Одеською міською радою, підприємств, установ та організацій, які використовують кошти бюджету міста Одеси, службових відряджень за кордон*
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
19.*
Здійснення службових відряджень посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, працівників бюджетних установ, утворених Одеською міською радою, підприємств, установ та організацій, які використовують кошти бюджету міста Одеси, за кордон за погодженням з міським головою, секретарем міської ради або заступником міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради, який(а) здійснює координацію діяльності виконавчого органу (установи, організації) відповідно до розподілу обов`язків*
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
20.*
Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням*
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
21.
Дотримання встановлених лімітів споживання енергоносіїв, забезпечення жорсткого режиму економного їх використання                               (не допускати перевищення лімітів споживання теплової енергії, електричної енергії, газопостачання, водопостачання та водовідведення)
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
22.
Розроблення та затвердження планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
У тижневий термін
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
23.
Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
24.
Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
25.
Проведення моніторингу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та не бюджетних установ, організацій, які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Одеси, та внесення пропозиції щодо можливої економії бюджетних коштів
У тижневий термін
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
26.
Внесення пропозицій щодо переведення КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»    до статусу бюджетної установи
До
01 квітня 2016 року
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
27.
Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами бюджету міста Одеси, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
28.
Забезпечення під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
29.
Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна
Протягом 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
30.
Забезпечення згідно із законодавством встановлення керівниками комунальних закладів та установ переліку платних послуг, що надаються ними, із зазначенням способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості відповідно до економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх наданням
Протягом
І кварталу 2016 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради,
керівники комунальних закладів та установ Одеської міської ради
31.
Вжиття заходів щодо розширення джерел фінансування закладів культури шляхом стимулювання позабюджетного фінансування культури (налагодження зв’язків між закладами культури та бізнесом (фандрейзинг)
Протягом 2016 року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
32.
Вжиття заходів щодо скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 %
Протягом 2016 року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
 
33.
Внесення пропозицій щодо переведення окремих типів закладів на самоокупність
До
01 липня 2016 року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради,
департамент охорони здоров’я Одеської міської ради,
департамент культури та туризму Одеської міської ради,
управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
34.
Затвердження регіонального  плану створення освітніх та культурних округів, об’єднання навчальних закладів, закладів культури, інших бюджетних установ (зі збереженням фінансової самостійності) для раціональної концентрації та ефективного використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів та для задоволення потреб населення у високоякісних послугах, забезпечивши при цьому:
·        реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтересах кожної дитини; перетворення існуючих шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або у загальноосвітні навчальні заклади; перепрофілювання закладів та оптимальне їх використання;
·        продовження роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, інших галузей бюджетної сфери, насамперед оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів зі скороченням їх кількості (орієнтовно на 5 % за рахунок об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо), підвищення наповнюваності класів, груп;
·        модернізацію мережі професійно-технічних закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки фахівців і робітничих кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці, використання потенціалу таких навчальних закладів для здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення;
·        побудову нової моделі надання послуг музеями та бібліотеками, розширення переліку послуг з організації дозвілля населення з використанням новітніх технологій; створення на базі бібліотек комунальної власності центрів обслуговування громадян, основним завданням яких є задоволення потреб громадян у публічній інформації, забезпечення їх доступу до державних та регіональних електронних інформаційних ресурсів, надання консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень до органів державної влади
До 24.02.2016 р.
Департамент освіти та науки Одеської міської ради,
 
департамент культури та туризму Одеської міської ради
 
 
 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
 
 
 
 
 
 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
35.
Забезпечення концентрації вивільнених та залучених коштів на поліпшенні матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ
Протягом 2016 року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради,
департамент охорони здоров’я Одеської міської ради,
департамент культури та туризму Одеської міської ради,
управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
36.
Забезпечення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи) на рівні, не менше 25 осіб, для їх фінансування за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету України
До
01 вересня 2016 року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
 
 
* Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає.
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко

Страница создана: 2016.02.01 11:58